PKO TFI i Enea wspólnie zainwestują w zieloną energię

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PKO TFI i Enea

Udostępnij:

PKO TFI i Enea zamierzają wspólnie inwestować w odnawialne źródła energii. Szefowie spółek właśnie podpisali list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju OZE w Polsce.

Współpraca inwestycyjna w obszarze rozwoju dedykowanego zamkniętego funduszu inwestycyjnego PKO Energia Odnawialna to zasadniczy cel listu intencyjnego, podpisanego przez Grzegorza Muszyńskiego, prezesa zarządu PKO TFI i Pawła Majewskiego, prezesa zarządu Enea.

Enea planuje zaangażowanie w Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, który będzie inwestować w akcje i udziały spółek portfelowych, budujących instalacje OZE i uzyskujących zyski z produkcji i sprzedaży energii elektrycznej lub cieplnej wytwarzanej w tych instalacjach.

Przeczytaj również 👉 PKO Bank Polski wspiera budowę pierwszej wielkoskalowej farmy solarno-wiatrowej w Polsce o mocy ponad 200 MW

Rozwój OZE w Polsce

– Inwestycje w odnawialne źródła energii to jeden z naszych kierunków strategicznych, wpisujących się w obecne trendy rynkowe i wyzwania dla sektora energetycznego. Planowany przez nas model Funduszu OZE przyniesie nie tylko zyski inwestorom, ale przyczyni się do zdynamizowania procesu transformacji energetycznej w Polsce – mówi Grzegorz Muszyński, Prezes Zarządu PKO TFI.

Koncepcja funduszu stanowi odpowiedź na obserwowany trend transformacji energetycznej, spełniający kryteria trwałej zmiany (Clear Trajectory, Decisive, Irreversible) i wpływający na wszystkie dziedziny życia (STEEP: Social, Technological, Environmental, Economic, Political).

Działanie funduszu

Fundusz dążyć będzie do realizacji celów inwestycyjnych poprzez lokowanie środków pieniężnych pochodzących z wpłat na certyfikaty, dokonywanych przez inwestorów. Jego zasadniczym celem będzie rozwój portfela instalacji OZE, a w efekcie osiąganie przychodów z lokat funduszu, w szczególności z inwestycji w udziały lub akcje spółek portfelowych.

Fundusz działać będzie na zasadach rynkowych. Realizacja kontroli Funduszu nad działalnością spółek portfelowych odbywać się będzie poprzez wykonywanie wynikających z przepisów Kodeksu Spółek Handlowych praw korporacyjnych, a także uprawnień funduszu jako akcjonariusza lub wspólnika spółki portfelowej, zapisanych w jej statutach lub umowach, dających funduszowi specjalne uprawnienia kontrolne.

Przeczytaj również 👉 PKO Bank Polski dołączył do ekosystemu FinTech Poland