PKO Bank Polski dołączył do ekosystemu FinTech Poland

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

PKO Bank Polski

Udostępnij:

PKO Bank Polski dołączył do społeczności FinTech Poland i wspólnie z fundacją będzie pracować na rzecz rozwoju usług opartych na technologii. Celem inicjatywy jest efektywna integracja środowiska innowacji finansowych w Polsce. Pomoże w niej pogłębiona współpraca między fintechami oraz bankiem i pozostałymi członkami społeczności.

– Skala działalności banku, otwartość na innowacje i zróżnicowanie technologiczne stosowanych rozwiązań to nasze atuty, które od lat zachęcają do współpracy z nami startupy i fintechy z całego świata. Chcemy jeszcze efektywniej wykorzystać nasze mocne strony w zakresie innowacyjności, wspierając przy tym w większym stopniu rozwój krajowego środowiska fintechowego. Dlatego zdecydowaliśmy się dołączyć do społeczności FinTech Poland – powiedział Marek Myszka, dyrektor biura innowacji w PKO Banku Polskim, którego zaprosiliśmy do branżowego podsumowania roku.

Fintech Poland

Celem ekosystemu Fintech Poland jest zwiększenie konkurencyjności i internacjonalizacji polskiego rynku innowacji finansowych poprzez podejmowanie wspólnych inicjatyw, tworzenie standardów rynkowych, prowadzenie dialogu regulacyjnego na poziomie krajowym i europejskim oraz wspólne identyfikowanie barier i szans rozwojowych. W inicjowaniu interakcji między uczestnikami rynku pomogą wspólnie organizowane seminaria i konferencje, meet’upy oraz praca w grupach roboczych. Ekosystem FinTech Poland uruchomiony został we wrześniu 2022 roku i obecnie liczy już ponad 30 członków.

– Obecność w naszej społeczności największego polskiego banku a jednocześnie jednego z najbardziej innowacyjnych to bardzo ważny sygnał dla całego rynku potwierdzający właściwy kierunki rozwoju Fintech Poland a przede wszystkim potrzebę kooperacji i dialogu na poziomie całego sektora cyfrowych finansów.  Jestem przekonany, że aktywne włączenie się PKO Banku Polskiego w realizowane przez Ekosystem FinTech Poland inicjatywy istotnie zwiększy szansę ich powodzenia a przez to wzmocni cały polski sektor innowacji finansowych – powiedział Paweł Widawski, prezes Fundacji FinTech Poland.

PKO Bank Polski i startupy

PKO Bank Polski od wielu lat wspiera rozwój środowiska innowacji w Polsce. Był partnerem licznych programów akceleracyjnych dla startupów, a w ostatnim czasie objął rolę wiodącego partnera pierwszej edycji programu akceleracyjnego dla tego typu start-upów „Poland ClimAccelerator”.

Bank rozwija własną platformę współpracy ze startupami „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!”. W jej ramach bankowi eksperci wspólnie z pomysłodawcami technologicznych rozwiązań działającymi w sektorze startupów rozwijają i komercjalizują nowe innowacyjne narzędzia. Dotychczas przeanalizowali oni prawie 1500 zgłoszonych pomysłów i przeprowadzili ponad 35 pilotaży, które dały 25 konkretnych biznesowych wdrożeń.

Bank dysponuje także własnym funduszem Venture Capital (pierwszy exit PKO VC) oraz rozwija także know-how w zakresie technologii takich jak blockchain, sztuczna inteligencja i innych innowacyjnych rozwiązań, które za kilka lat mogą zrewolucjonizować rynek finansowy. Przykładem prac R&D Banku jest stworzenie wirtualnej PKO Rotundy dostępnej na platformie Decentraland i służącej jako cyfrowe laboratorium dla budowania bankowego know-how w zakresie obecności w metaświatach.