Plany sektora MŚP na przyszły rok ostrożniejsze niż na obecny

Dodane:

Hanna Mojsiuk Hanna Mojsiuk

Plany sektora MŚP na przyszły rok ostrożniejsze niż na obecny

Udostępnij:

Hanna Mojsiuk, Prezes Północnej Izby Gospodarczej, ocenia nastroje sektora MŚP i pokazuje, jak pandemia i planowane rozwiązania Polskiego Ładu wpłyną na kondycję przedsiębiorstw.

Mamy obecnie do czynienia z pozytywną sytuacją makroekonomiczną – widzimy rosnący przemysł, wzrosty wynagrodzeń i szybko odbijające się sektory gospodarki, dotychczas blokowane przez lockdown. Nie możemy jednak zapominać, że szybki wzrost gospodarczy to także galopująca jak szalona inflacja. Plany przedsiębiorców są również mocno determinowane przez to jak rozwijać się będzie pandemia koronawirusa, a to wciąż wielka niewiadoma.

Plany sektora MŚP bardziej ostrożne niż na rok 2021

Sektor MŚP rok 2022 planuje jeszcze ostrożniej niż w roku 2021. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze pandemia – była ona motywem przewodnim dwóch minionych lat. Mogłoby się wydawać, że problemy z nią związane powoli mijają, ale to nieprawda, bo przedsiębiorcy planując swoje budżety wciąż muszą liczyć się z tym, że może nastąpić lockdown, obostrzenia lub inne komplikacje mające wpływ na operacyjną działalność przedsiębiorstwa. Po drugie Polski Ład – ilość zmian podatkowych jest gigantyczna i jeżeli wejdzie on w życie to przed nami prawdziwa rewolucja gospodarcza. Kolejna sprawa to inflacja – rok 2021 przyniósł pod tym kątem szereg zmian, bo galopujące ceny wręcz rozsadzały biznesplany przedsiębiorców. Przed nami więc czas, kiedy przedsiębiorcy – mimo dobrej koniunktury gospodarczej – będą oglądać każdą złotówkę dwa razy.

„Rozjeżdżanie” się pensji sektora publicznego i prywatnego

Spowolnienie wzrostu wynagrodzeń w roku 2022 raczej nie nastąpi. Spodziewamy się, że będzie on następować nadal dość progresywnie. Wynika to z braków na rynku pracy – szczególnie w sektorach przeżywających gigantyczny wzrost np. e-commerce czy sektor budowlany. Tutaj pensje na pewno nadal będą rosnąc. Obawiam się, że rok 2022 przyniesie jeszcze większą rozbieżność między wzrostem wynagrodzeń w sferze publicznej i prywatnej. Już teraz te różnice są ewidentne, a przed nami prawdopodobnie kolejne zmiany. Przedsiębiorcy są obecnie poddawani gigantycznej presji płacowej.

Eksport ma się dobrze

Rozwój eksportu w Polsce jest w dużej mierze uzależniony od naszych relacji międzynarodowych oraz kondycji logistyki. Do Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie nie trafiały w ostatnim czasie informacje, by eksporterzy byli w gorszej kondycji finansowej.

Autor: Hanna Mojsiuk, Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie