Pod koniec października odbędzie się kolejny EIT Health Innovation Days

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Pod koniec października odbędzie się kolejny EIT Health Innovation Days

Udostępnij:

EIT Health Innovation Days to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w zakresie zdrowia w 14 regionalnych ośrodkach koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme (RIS) w całej Europie. W Polsce taką funkcję pełni Gdański Uniwersytet Medyczny poprzez Centrum Transferu Technologii.

Inicjatywa Innovation Days angażuje zarówno środowisko akademickie z
wszystkich trójmiejskich uczelni, w tym wykładowców, studentów, absolwentów i
doktorantów, jak i sferę biznesu (startupy, firmy, trenerów
przedsiębiorczości i socjotechnik).

Idea przedsięwzięcia opiera się na selekcji 10 interdyscyplinarnych zespołów
(3-4 osobowych) o wzajemnie uzupełniających się kompetencjach (między innymi:
studenci kierunków medycznych, informatycznych, społecznych), które wezmą
udział w konkursie o tematyce z ang. Bringing Care Home. Podczas dwóch
bloków warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat Design Thinking,
procesu pobudzania kreatywnego myślenia projektowego oraz Pitching,
zwięzłej formy audio-wizualnej prezentacji pomysłu. Wytypowane grupy będą
miały okazje zaprezentować swoje pomysły/prototypy przed gronem jury.

Członkowie jury, jako przedstawiciele różnych środowisk i dyscyplin
(profesorowie trójmiejskich uczelni, psychologowie, trenerzy
przedsiębiorczości, biznesmeni), wybiorą trzy zwycięskie zespoły. Laureaci
pierwszej nagrody wezmą również udział w Winners event, organizowanym przez
Imperial College i będą mieli szansę powalczyć o nagrodę główną w gronie
zwycięzców z pozostałych 13 regionalnych ośrodków (RIS).

Do udziału w inicjatywie organizatorzy zapraszają studentów, absolwentów i doktorantów
kierunków medycznych, biotechnologicznych, społecznych, informatycznych oraz
związanych z zarządzaniem z wszystkich trójmiejskich uczelni.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rektora Gdańskiego
Uniwersytetu Medycznego i Rektora Politechniki Gdańskiej.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia pojawią się już niebawem.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Rektora Politechniki Gdańskiej i Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Data: 28.– 29.10.2019
Miejsce: Atheneum Gedanense Novum (AGN) Gdański Uniwersytet Medyczny
Organizator: Centrum Transferu Technologii GUMed w ramach programu EIT Health