Pod koniec października rusza EIT Health Innovation Days

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Pod koniec października rusza EIT Health Innovation Days

Udostępnij:

EIT Health Innovation Days to cykliczne wydarzenie organizowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii w zakresie zdrowia w 14 regionalnych ośrodkach koordynacji inicjatywy Regional Innovation Scheme (RIS) w całej Europie. W Polsce taką funkcję pełni Gdański Uniwersytet Medyczny poprzez Centrum Transferu Technologii.

Inicjatywa Innovation Days angażuje zarówno środowisko akademickie z wszystkich trójmiejskich uczelni, w tym wykładowców, studentów, absolwentów i doktorantów, jak i sferę biznesu (start-upy, firmy, trenerów przedsiębiorczości i socjotechnik).

Idea przedsięwzięcia opiera się na selekcji 10 interdyscyplinarnych zespołów (3-4 osobowych) o wzajemnie uzupełniających się kompetencjach (między innymi: studenci kierunków medycznych, informatycznych, społecznych), które wezmą udział w konkursie o tematyce z ang. ‘Bringing Care Home’. Podczas dwóch bloków warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ‘Design thinking’ – procesu pobudzania kreatywnego myślenia projektowego oraz ‘Pitching’ – zwięzłej formy audio-wizualnej prezentacji pomysłu. Grupy będą miały okazje zaprezentować swoje pomysły/prototypy przed gronem jury.

Członkowie jury jako przedstawiciele różnych środowisk i dyscyplin (profesorowie trójmiejskich uczelni, psychologowie, trenerzy przedsiębiorczości, biznesmeni) wybiorą trzy zwycięskie zespoły. Laureaci pierwszej nagrody wezmą również udział w Winners event, organizowanym przez Imperial College i będą mieli szansę powalczyć o nagrodę główną w gronie zwycięzców z pozostałych 14 regionalnych ośrodków (RIS).

Do udziału w konkursie zapraszamy studentów, absolwentów i doktorantów kierunków medycznych, biotechnologicznych, społecznych, informatycznych oraz związanych z zarządzaniem z wszystkich trójmiejskich uczelni.

Formularz rejestracji: innovationdays.mug.edu.pl

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka, Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. Marcina Gruchałę, Rektora Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Krzysztofa Wilde oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzego Piotra Gwizdały.

Data: 28.– 29.10.2019

Miejsce: Atheneum Gedanense Novum (AGN) Gdański Uniwersytet Medyczny

Organizator: Centrum Transferu Technologii GUMed w ramach programu EIT Health