Podsumowanie aktywności na polskim rynku VC w trzecim kwartale 2019

Dodane: 16.10.2019

Informacja prasowa

Udostępnij:

W trzecim kwartale 2019, fundusze VC dokonały na polskim rynku 26 inwestycji na łączną kwotę 459 mln PLN. Bazując na danych z Invest Europe, wysokość transakcji tylko z tego okresu jest wyższa niż jakakolwiek dana dotycząca lat 2010-2018. Łącznie, w tym roku fundusze VC zainwestowały już ponad miliard złotych.

W trzecim kwartale 2019 swoją aktywność na polskim rynku VC wykazało 28 funduszy. 46% z nich stanowią zespoły wspierane kapitałem publicznym, a 65% ma charakter międzynarodowy. W 26 spółek, zainwestowały one łącznie  459 mln PLN – to więcej niż w jakimkolwiek roku w okresie 2010-2018.

Znaczna większość z tych transakcji zapewniła środki dla spółek na wczesnym etapie (Runda A/seed). Wyjątek stanowiły inwestycje Manta Ray i Runa Capital w Brainly (runda C), Piton Capital, Enern, Manta Ray, Industry Ventures, XG Ventures w Booksy (runda B) oraz Cogito Capital, Northzone, Santander InnoVentures i Barclays w MarketInvoice (runda B). Jednocześnie, były to rundy wykraczające poza średni ticket kilku milinów złotych.

W transakcjach z trzeciego kwartału, warto zwrócić uwagę na pojawiające się kolejne, wysokie rundy. W drugim kwartale mogliśmy mówić o megarundzie docplanner oraz kilku transakcjach po kilkanaście milionów złotych. Obecnie, mamy trzy rundy, które przekroczyły 100 mln PLN i trzy, które są w pułapie 10-30 mln PLN. To dowód na to, że na polskim rynku da się zbierać kapitał na późniejsze fazy rozwoju. Jednocześnie, mamy wciąż wiele transakcji po parę milionów, które zapewniają kapitał dla zalążkowych projektów – komentuje Aleksander Mokrzycki, wiceprezes zarządu w PFR Ventures.

W Q3 2019 udało się też zmobilizować Aniołów Biznesu, którzy zapewnili ponad 5 mln PLN kapitału w ramach programu PFR Biznest. Aktywne są również fundusze wspierane kapitałem korporacji (Corporate Venture Capital),  które zainwestowały łącznie prawie 15 mln PLN.

7 z 26 inwestycji trafiło do spółek, które wcześniej zostały wsparte przez fundusze VC Krajowego Funduszu Kapitałowego. 16 zostało zrealizowanych przy udziale funduszy uruchomionych w ramach programów PFR Ventures (jedna z nich trafiła do spółki wspartej wcześniej przez fundusz KFK).

W tym kwartale fundusze nie dokonały żadnych wyjść z transakcji. Dla porównania, w pierwszym i drugim kwartale było ich kolejno 3 i 6.

Dane użyte do tego opracowania pochodzą w większości z raportów wewnętrznych Krajowego Funduszu Kapitałowego oraz PFR Ventures (część Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju), które zainwestowały łącznie w ponad 40 funduszy venture capital. Część informacji pozyskana została z badań InvestEurope oraz doniesień medialnych i publicznych danych.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem