Polki są optymistycznie nastawione do przedsiębiorczości

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Udostępnij:

Najnowsze badania Global Entrepreneurship Monitor wykazują, że od 2014 r., w skali międzynarodowej, aktywność kobiet w biznesie wzrosła o 10%. Różnica w zangażowaniu kobiet w przedsiębiorczość, w stosunku do mężczyzn, zmniejszyła sie o 5% – na korzyść Pań.

Z badań wynika również, ze w Europie więcej kobiet jest optymistycznie nastawionych wobec perspektywy rozpoczęcia działalności gospodarczej. Ta sytuacja dotyczy również Polski.

Wrzesień 2017. W ubiegłym roku, w 74 z badanych krajów, az 163 milionów kobiet rozpoczęło działalność gospodarczą. Do tej liczby dolicza się 111 milionów firm, również założonych przez kobiety, i działających na rynku już od dłuższego czasu.

Takie informacje wypływają z opublikowanego przez konsorcjum Global Entrepreneurship Monitor (GEM) raportu dotyczącego przedsiębiorczości wśród kobiet w latach 2016/17. Raport powstał przy udziale : Babson College, Smith College, Korea Entrepreneurship Foundation, Tecnológico de Monterrey, Universidad Del Desarrollo i Universiti Tun Abdul Razak.

– Dane te nie tylko pokazują olbrzymi wpływ jaki kobiety mają na przedsiębiorczość na całym świecie, ale również podkreślają ich wkład dla wzrostu gospodarczego i dobrobytu społeczeństwa – powiedziała współautorka raportu i profesor Babson College Donna Kelley. – Kobiety przedsiębiorcy zapewniają dochody swoim rodzinom, tworzą nowe miejsca pracy oraz nowe produkty i usługi, istotne dla rozwoju cywilizacji – dodała. 

W 63 spośród wszystkich analizowanych krajów (zarówno w obecnym, jak i w przedostatnim raporcie GEM) stwierdza się, że „Całkowita Aktywność Przedsiębiorcza” (TEA) wśród kobiet wzrosła o 10%, a Gender Gap (stosunek kobiet do mężczyzn zaangażowanych w przedsiębiorczość) spadł o 5%. Dane dotyczące tych samych 63 krajów wykazują na 8-procentowy wzrost udziału kobiet w kapitałach istniejących już firm.

W Europie, udział kobiet w przedsiębiorczości pozostaje niski, ale perspektywy są szerokie

Wskaźniki przedsiębiorczości kobiet różnią się znacząco we wszystkich badanych krajach. Global Entrepreneurship Monitor analizuje kraje biorąc pod uwagę pięć kryteriów rozwoju gospodarczego (kryteria zidentyfikowane przez Światowe Forum Ekonomiczne) oraz wyodrębnia sześć regionów geograficznych: Azja Południowo-Wschodnia i Pacyfik, Europa i Azja Środkowa, Ameryka Łacińska i Karaiby, Bliski Wschód i Afryka Północna, Ameryka Północna oraz Afryka Subsaharyjska. Całkowita Aktywność Przedsiębiorcza (TEA) wśród kobiet waha się od 3% w Niemczech, w Jordanii, we Włoszech i we Francji do 37% w Senegalu. W Polsce odsetek ten jest jednym z wyższych w Europie – wynosi 8,1 %. Przy czym przedsiębiorczość kobiet w Polsce dotyczy głównie przedziału wiekowego 24 – 34 lata.

W zaledwie pięciu krajach z dwóch regionów (Indonezja, Filipiny i Wietnam w Azji oraz Meksyk i Brazylia w Ameryce Łacińskiej) kobiety uczestniczą w tworzeniu przedsiębiorczości w stopniu równym a niekiedy wyższym niż mężczyźni.

Pomimo niskiego odsetku TEA, sytuacja w Europie jest godna uwagi, ze względu na fakt, iż jest tu, w skali ogolnej, więcej wykształconych kobiet niż mężczyzn : średnio o 22%. I chociaż kobiety w Europie mają mniejsze szanse na otworzenie biznesu w porównaniu do krajów będących we wcześniejszym stadium rozwoju gospodarczego, nastąpił blisko 10-procentowy wzrost liczby kobiet, które uważają, że na rynku europejskim istnieją duże możliwości rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W skali globalnej, 10 % badanych przedsiębiorców kobiet prowadzi własne firmy i nie ma zamiaru zatrudniać dodatkowych pracowników w ciągu najbliższych pięciu lat. Europa ma najwyższy na świecie wskaźnik samodzielnej działalności gospodarczej kobiet. W Polsce dotyczy to ponad 15 % kobiet przedsiębiorców.

Jak przyszłość dla kobiet w biznesie

– Na uwagę decydentów zasługuje fakt, że statystycznie, kobiety w porównaniu do mężczyzn wykazują 20% lub większe prawdopodobieństwo powołania się na konieczność jako motyw dla rozpoczęcia działalności biznesowej – zwłaszcza w krajach słabiej rozwiniętych – zauważa Mike Herrington, dyrektor Global Entrepreneurship Monitor.

Pozytywną konkluzją jest to, że kobiety przedsiębiorcy w porównaniu do mężczyzn są o 5 % bardziej otwarte na innowację. – Chociaż w raporcie nie ma wyraźnych odpowiedzi, przedstawione dane stanowią ważną podstawę dla wspierania rozwoju kobiet w biznesie – skomentował Mike Herrington. – Pod wieloma względami ten raport pokazuje, że kobiety przedsiębiorcy na całym świecie różnią się ogromnie między sobą, w zależności od regionu występowania, a także rodzajów prowadzonych przez nich firm. To sugeruje, że inicjatywy wsparcia przedsiębiorczości wśród kobiet muszą być dostosowane indywidualnie do każdej gospodarki – dodaje Mike Herrington.

Całość raportu jest dostępna pod tym linkiem: http://www.gemconsortium.org/report/49860.