Polska hubem dla startupowców ze Wschodu

Dodane: 20.08.2014

Informacja prasowa

Udostępnij:

W Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości cudzoziemcy też mogą prowadzić swój własny, kreatywny biznes na preferencyjnych warunkach. Weszły w życie nowe przepisy regulujące procedury legalizacji zatrudnienia cudzoziemców w Polsce, które zaimplementowano w AIP.

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Obywatele Armenii, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Gruzji i Rosji objęci zostali uproszczoną procedurą rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy. Na start-upy z wymienionych 6 państw będących pod opieką AIP czeka bezpłatny wniosek, który AIP wysyła do urzędu pracy. Wtedy AIP przejmuje rolę podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi i ubiega się dla niego o zezwolenie na pracę, czyli prowadzenie start-upu w AIP. Nie ma zatem wymogu, tak jak w przypadku innych obcokrajowców spoza UE, przeprowadzania długiej i skomplikowanej procedury uzyskiwania zgody wojewody na zatrudnienie. Oświadczenie AIP uprawnia do ubiegania się o wizę czasową, co najmniej 3 miesięczną, lecz nie dłuższą niż 6 miesięcy.

Polska powinna stać się start-upowym hubem, który będzie kumulował najlepsze pomysły biznesowe z Europy Środkowo-Wschodniej. Otwarcie się na możliwość zakładania przez cudzoziemców start-upów zaowocuje przypływem ciekawych pomysłów i innowacji do kraju. Naszą misją, jest zapewnienie najlepszym z nich miejsca i warunków do rozwoju. Cieszymy się z perspektywy współpracy z naszymi przyjaciółmi ze wschodu – stwierdza Jacek Aleksandrowicz, prezes Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

W AIP Kraków działa start-up Campus Poland, którego założycielami są Rosjanka Maria Vislavnykh i urodzony na Ukrainie Knap Rostyslav. Celem ich projektu jest zrzeszanie przyjeżdżających do Polski studentów z Europy Wschodniej. Start-up pomaga cudzoziemcom m.in. zaaklimatyzować się w nowym kraju, wybrać szkołę lub zdobyć wiedzę na temat możliwości rozpoczęcia kariery. Campus Poland został założony w 2013 roku w Krakowie przy współpracy z Knap Student Consulting oraz Central European Akademy Studies and Certifications.

Obywatele Europy Wschodniej dzięki uproszczonym procedurom mogą również zostać zatrudnieni przez start-up z AIP. Inkubatory AIP skupiają elitę młodych osób mających pasję i motywację do stworzenia własnej firmy. Otwiera to tym samym możliwości dla osób z zagranicy chcących pracować przy inspirujących projektach w Polsce.