Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje

Dodane: 13.09.2017

Mam Startup

Udostępnij:

Polski Instytut Badań i Rozwoju Inwestycje sp. z o.o. wyszukuje oraz finansuje spółki, zespoły opracowujące wynalazki, jak również produkty mające zastosowanie w modelu B2B w obszarze przemysłu, nowych materiałów, procesów wytwarzania z naciskiem na inżynierię chemiczną i procesową, elektronikę, energetykę, OZE, automatykę, „machine learning”, elektronikę, cyberbezpieczeństwo oraz inne. Obecnie PIBiR realizuje drugą edycję programu **Bridge Alfa** w ramach Działania 1.3. Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: „Wsparcie Projektów badawczo – rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

W obszarze zainteresowania są projekty na bardzo wczesnym etapie rozwoju, wymagające wsparcia merytorycznego oraz finansowego, projekty z możliwością skalowania i komercjalizacji. Bardzo wczesna faza projektu wymaga przeprowadzenia szeregu prac, które określą potencjał przemysłowy technologii. Do działań tych należy zaliczyć m.in. analizy technologiczne i biznesowe, realizację „proof-of-concept”, jak również negocjacje z potencjalnymi odbiorcami technologii w zakresie jej parametryzacji.

Celem działania PIBiR’u jest pomoc naukowcom w rozwijaniu innowacyjnych spółek technologicznych oraz łączenie ich z potrzebami przemysłu i bizneu, co jest odpowiedzią na istniejącą w polskim sektorze badań i rozwoju lukę badawczą, biznesową i finansową.

W skład zespołu PIBiR wchodzą eksperci z wieloletnim doświadczeniem w realizacji inwestycji innowacyjnych rozwiązań, pozyskiwaniu projektów i patentowaniu, a także posiadający sieć kontaktów. Wsparcie finansowe udzielane jest w formie inwestycji wynoszącej od 100 000 PLN do 1 500 000 PLN. PIBiR w celowej spółce obejmuje wówczas mniejszościowy pakiet udziałów, pozostawiając swobodę Twórcom.

Spółki z portfela inwestycyjnego PIBiR mogą pochwalić się współpracą z takimi firmami jak: Volkswagen Motor Polska, Tauron, Grupa Azoty, Solaris, NVIDIA, Koleje Mazowieckie, Rimac Automobili, Magna International. Wspierane przez PIBiR startupy uczestniczą w wielu wydarzeniach branżowych oraz konferencjach; a także są laureatami wielu konkursów.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem