Polsko – izraelski fundusz podpisał umowę z Krajowym Funduszem Kapitałowym S.A.

Dodane:

Lech Romański Lech Romański

Udostępnij:

Nowy Fundusz Giza Polish Ventures I (GPV I) o kapitalizacji 84 mln zł będzie jednym z największych do tej pory funduszy, w które zainwestował Krajowy Fundusz Kapitałowy. GPV I skoncentruje się na inwestycjach w innowacyjne spółki z branży nowych technologii.

Nowy Fundusz Giza Polish Ventures I (GPV I) o kapitalizacji 84 mln zł będzie jednym z największych do tej pory funduszy, w które zainwestował Krajowy Fundusz Kapitałowy. GPV I skoncentruje się na inwestycjach w innowacyjne spółki z branży nowych technologii.

Fundusz inwestować będzie w przedsięwzięcia technologiczne o globalnym potencjale na wczesnym etapie rozwoju, dzięki czemu dostarczy polskim start-upom kapitał i ekspertyzę umożliwiające sukces na światowych rynkach. To, co odróżnia GPV I od innych funduszy inwestujących w Polsce, to jego międzynarodowy charakter: skład zespołu zarządzającego, partnerstwo strategiczne, struktura grupy inwestorów oraz strategia inwestycyjna.

„Unikalną cechą Funduszu GPV I jest jego strategiczne partnerstwo na poziomie zespołu zarządzającego i współpraca z jednym z najbardziej renomowanych funduszy technologicznych w Izraelu – Giza Venture Capital, który zarządza obecnie funduszami o całkowitej wartości ponad 600 mln USD – powiedział Zygmunt Grajkowski, Partner Zarządzający Funduszu GPV I. Profesjonaliści w dziedzinie inwestycji w Gizie wnoszą nieocenioną ekspertyzę i doświadczenie w technologiach informacyjnych, oprogramowaniu, badaniach nad lekami, urządzeniach medycznych, jak również czystych technologiach, mediach i Internecie. Właśnie w tych obszarach kompetencji Fundusz będzie aktywnie poszukiwał w Polsce innowacyjnych technologicznych spółek i naukowców komercjalizujących swoje prace” – dodaje.

Kapitał Funduszu GPV I pochodzi od inwestorów krajowych i zagranicznych. Połowę kapitału zadeklarował KFK ze środków otrzymanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusz GPV I został powołany na okres 8 lat, a jego cykl inwestycyjny będzie realizowany w okresie 2 – 5 lat. Fundusz będzie aktywnie wspomagał swoje spółki portfelowe w budowaniu i realizacji strategii rozwoju, w tym globalnego; w zawieraniu sojuszy biznesowych oraz otwieraniu nowych rynków. Główną drogą wyjścia z inwestycji będzie sprzedaż aktywów do międzynarodowych inwestorów strategicznych lub finansowych.

„Partnerzy inwestycyjni Funduszu Giza Polish Ventures I reprezentują różnorodną wiedzę i doświadczenie, wzajemnie uzupełniające się umiejętności i zdolności. KFK tworzy fundusz z grupą międzynarodowych ekspertów na czele z Zeev’em Holtzman’em – Prezesem i założycielem Giza Venture Capital w Izraelu i Zygmuntem Grajkowskim posiadającym 25-letnie doświadczenie w branży informatycznej i corporate finance.” – powiedział Piotr Gębala, Prezes Zarządu Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. „Zespół zarządzający posiada wieloletnie doświadczenie w funduszach typu Venture Capital, działalności spółek technologicznych i zarządzaniu nimi oraz bankowości inwestycyjnej. Ten silny i profesjonalny zespół zbudował w ciągu wielu lat szeroką sieć cennych kontaktów w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Stanach Zjednoczonych, Izraelu i Azji. Sieć ta stanowi bogate źródło potencjalnych możliwości inwestycyjnych. Kierowany przez tak wysokiej klasy menadżerów Fundusz ma wszelkie szanse stad się jednym z ważniejszych graczy na polskim rynku VC i jednocześnie życzę zespołowi wielu sukcesów inwestycyjnych” – dodał.

Międzynarodowe wsparcie i dostęp do wiedzy izraelskiego Funduszu Giza pozwala GPV I skutecznie i wiarygodnie implementować strategię inwestycyjną „develop locally – sell globally” opartą na wyszukiwaniu w Polsce innowacyjnych modeli biznesowych, produktów i technologii w celu ich wypromowania i docelowo zbycia na rynkach międzynarodowych.

Kolejnym aspektem stanowiącym o międzynarodowym charakterze Funduszu GPV I jest grupa jego kilkunastu inwestorów prywatnych składających się z bardzo doświadczonych managerów i biznesmenów, którzy już odnieśli sukces finansowy w rozwoju własnych przedsiębiorstw w Polsce i na rynkach międzynarodowych. Zamierzają oni wspierać założycieli inwestycji portfelowych GPV I swoim doświadczeniem i rozległymi kontaktami. W szczególnych przypadkach, generujących synergię, GPV I zapraszać będzie do współinwestowania w wybraną spółkę jednego lub kilku inwestorów w charakterze Aniołów Biznesu.

Jedną z najważniejszych cech GPV I jest sposób współpracy ze spółkami portfelowymi. Partnerzy GPV I podkreślają, że ich Fundusz nie jest stricte inwestorem finansowym, którego wkładem jest tylko inwestycja finansowa. Doświadczenia zawodowe Partnerów oraz ich przekonanie o skuteczności aktywnej polityki zarządzania inwestycjami determinują styl „hands on” w zarządzaniu i budowie wartości spółek portfelowych. Zespół GPV I stawia siebie w pozycji partnera biznesowego aktywnie dyskutującego i wspierającego założycieli spółek portfelowych w rozwoju biznesu, bardziej z poziomu doradztwa i Rady Nadzorczej, niż podejmowania decyzji.

źródło: informacja prasowa