Poznajcie Bottom Line, grę która „po ludzku” uczy biznesu

Dodane:

Iwona Wencel Iwona Wencel

Udostępnij:

Rzeczywistość w wielu przedsiębiorstwach wygląda tak, jakby decyzje personalne były czymś zupełnie odrębnym od wyników finansowych. A przecież to pracownicy wypracowują sukcesy firmy. Dlatego polecamy grę, która uświadomi „haerowcom” i menedżerom jak ich decyzje wpływają na sytuację organizacji.

Bottom Line to gra planszowa, której mechanizmy wypracowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami z firmy IntelliGames. To oni zadbali o taką mechanikę i algorytmy, aby zapewnić zarówno naukę, jak i zabawę, przy właściwym poziomie skomplikowania gry. My natomiast wnieśliśmy do gry całą zawartość merytoryczną – scenariusz gry, możliwe rozwiązania i ich powiązania ze z wskaźnikami biznesowymi. Przygotowując grę, wykorzystaliśmy całe nasze doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz dostępne badania, bazując na faktycznych sytuacjach, których doświadczyliśmy.

Gra rozgrywana jest w ramach dwudniowych warsztatów. Najczęściej biorą w nich udział dyrektorzy i pracownicy działów personalnych oraz menedżerowie (różnych szczebli). Tak naprawdę jednak korzyści z udziału w grze doświadczyć może każdy menedżer, który zarządza podwładnymi, jak również pracownik, który podejmuje decyzje personalne w firmie.

Na czym polega gra Bottom Line?

Funkcjonowanie każdego przedsiębiorstwa opiera się na współpracy pomiędzy pracownikami, działami czy nawet oddziałami firmy. Dlatego w Bottom Line uczestnicy nie podejmują decyzji indywidualnie, ale tworzą zespoły, które ze sobą rywalizują.

Uczestnicy otrzymują do dyspozycji planszę, pionki, karty decyzji, karty negocjacji, karty suwakowe, żetony, arkusze decyzji, kalkulatory, a do tego – oczywiście – mogą (i powinni) wykorzystywać swoją wiedzę i własne doświadczenia zawodowe. Do każdego modułu przygotowane są odrębne akcesoria, adekwatne do rozgrywanego studium przypadku, które całkowicie zmienia sytuację firmy.

Gra składa się z trzech rund symulacyjnych oraz z pięciu rund decyzyjnych mających na celu wypracowanie konkretnego zysku netto. W ramach rund decyzyjnych uczestnicy mają za zadanie wybrać najbardziej skuteczne rozwiązania dla sytuacji przedstawionych poniżej.

1. Na rynku pojawia się nowa firma, która zabiera nam najcenniejszych wykwalifikowanych pracowników.

2. Nowe regulacje prawne prowadzą do zawieszenie produkcji w głównym segmencie produktów.

3. Centrala firmy oczekuje zamrożenia budżetów.

4. Wyniki sprzedaży wymuszają na zarządzie restrukturyzację firmy i redukcję kosztów.

5. Rynek się konsoliduje i nasza firma łączy się z inną organizacją.

Podczas gry uczestnicy poznają ogólny model funkcjonowania finansowego firmy, a później, na podstawie analizy danych finansowych, biznesowych oraz opisu sytuacji, uświadamiają sobie wpływ swoich decyzji na kluczowe wskaźniki HR firmy min. w obszarze:

  • zaangażowania pracowników, 
  • satysfakcji pracowników, 
  • fluktuacji pracowników, 
  • kompetencji pracowników, 
  • efektywności rekrutacji, 
  • zadowolenia klienta.

Podczas warsztatów pracownicy podejmują szereg decyzji w obszarze HR, które przekładają się na realizację celu (zysku). To, jakich wyborów dokona dana drużyna, ma potem przełożenie na wynik finansowy firmy, a w efekcie na wygraną lub przegraną w grze.

Po każdej rundzie następuje podsumowanie oraz dyskusja na temat wybranych działań oraz ich konsekwencji. Wtedy też pojawia się czas na dzielenie się doświadczeniami i przykładami z realnych sytuacji biznesowych. Szkolenie merytoryczne na każdym kroku uzupełniane jest o wyniki badań rynkowych i praktyk biznesowych z zastosowaniem konkretnych przykładów.

Jakie korzyści można odnieść dzięki grze?

To, co wyróżnia Bottom Line, to wyjątkowo angażująca formuła, w ramach której w ręce pracowników oddawana jest odpowiedzialność za bardzo trudne decyzje biznesowe i „haerowe” w firmie. Drugi ważny element, to natychmiastowy feedback dotyczący dokonanych wyborów. Inaczej niż w prawdziwej praktyce biznesowej, tutaj uczestnicy niemal natychmiast przekonują się, czy ich decyzje były słuszne.

Uczestnicząc w grze, pracownicy uczą się zrozumienia zasad funkcjonowania firmy oraz tego w jaki sposób procesy, systemy i inicjatywy związane z HR wpływają na najważniejsze wskaźniki finansowe. Np. przekonują się, że „oszczędzanie na ludziach” w niektórych sytuacjach może prowadzić do spadku satysfakcji, obniżenia poziomu zaangażowania i w efekcie do pogorszenia wyników firmy.

Dzięki doświadczeniom wyniesionym z gry pracownicy dowiadują się – i potrafią tą wiedzą się podzielić, np. w rozmowach z przełożonymi – jak decyzje HR przekładają się np. na kosztowne fluktuacje w firmie. Są w stanie przekonać swoich dyrektorów lub prezesów, że wynik finansowy przedsiębiorstwa może zależeć od kompetencji pracowników. A więc też – że warto inwestować w ich rozwój.

Najważniejszą wartością gry Bottom Line jest zaangażowanie pracowników w sprawy firmy niezależnie od pozycji danej osoby w strukturze przedsiębiorstwa. Historia zawarta w grze pozwala mocno zaangażować uczestników, a ponieważ gra ma charakter symulacji, wartość szkoleniowa tego narzędzia jest znacznie głębsza w porównaniu z tradycyjnym szkoleniem. Konkurowanie zespołów zmusza do bardziej wytężonej pracy i utrzymuje koncentrację na wyższym poziomie przez cały czas trwania takiego warsztatu.

Dla uczestników ważny może być też fakt, że na żadnym etapie gracze nie są oceniani indywidualnie. W trakcie dyskusji wszyscy razem zastanawiają się jakie decyzje podjął dany zespół i dlaczego najlepsze rezultaty przyniosła właśnie wybrana strategia. Uczestnik nie wygrywa więc medalu za pierwsze miejsce, ale wynosi z gry coś znacznie cenniejszego – praktyczną wiedzę i nowe umiejętności.

Fakt, że taka inwestycja opłaca się przedsiębiorstwom, potwierdzają liczby – z badań opublikowanych przez Corporate Leadership Council w 2007 roku wynika, że bardziej skuteczny HR może zwiększyć efektywność pracowników o 21%. Może to się przełożyć na poprawę zysków firmy średnio o 9%.

Iwona Wencel

Właściciel i prezes firmy WNCL Sp. z o.o.

Od ponad 20 lat związana z zagadnieniami zarządzania zasobami ludzkimi, przez 10 lat sprawując funkcję zarządcze w dużych, międzynarodowych korporacjach. Posiada duże doświadczenie w pracy z branżami: FMCG, farmaceutycznej, finansowej, wydawniczej, przemysłu chemicznego. HR to jej prawdziwa pasja. Od 10 lat prowadzi własną firmę specjalizującą się w outsourcingu strategicznej funkcji personalnej. Pionier wdrażania modelu HR Business Partneringu w Polsce.