Poznański Park Naukowo-Technologiczny pomaga opracować profesjonalną opinię o innowacyjności przy wnioskach do 1.5.2 WRPO

Dodane: 22.08.2018

Informacja prasowa Informacja prasowa

Poznański Park Naukowo-Technologiczny pomaga opracować profesjonalną opinię o innowacyjności przy wnioskach do 1.5.2 WRPO

Udostępnij:

Do 28 września wielkopolskie firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych projektów w ramach działania 1.5.2. WRPO*. Poznański Park Naukowo-Technologiczny służy wsparciem w przygotowaniu dokumentacji, a zwłaszcza – opracowuje profesjonalną opinię o innowacyjności.

Poddziałanie 1.5.2. WRPO dedykowane jest mikro, małym i średnim firmom, które planują wdrożyć wysoko innowacyjne projekty. Innowacje mogą dotyczyć procesu produkcyjnego, samych produktów lub innych aspektów działania przedsiębiorstwa (innowacje nietechnologiczne). W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na zakup środków trwałych (np. maszyny lub sprzęt), ale też na wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii, np. nabycie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

PPNT służy pomocą w przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji, a także – niezbędnej do złożenia wniosku opinii o innowacyjności (ppnt.poznan.pl/opinia-o-innowacyjnosci).

Ten dokument określa według obiektywnych kryteriów, czy planowana do wdrożenia innowacja faktycznie jest innowacyjna, na ile wyróżnia się na rynku, czy można gdzieś znaleźć podobne rozwiązania oraz jak wpłynie na rozwój firmy i szerzej – gospodarki.

Opinię o innowacyjności przygotowują autoryzowane ośrodki. PPNT znalazł się w ich gronie m.in. dzięki statusowi jednostki naukowej kategorii A (taką kategorią szczycą się np. uniwersytety lub instytuty badawcze, wśród parków technologicznych – PPNT jest jedyny). Dodatkowo eksperci w ramach Parku pracują na prestiżowych bazach patentowych, które pozwalają określić stopień innowacyjności rozwiązań z praktycznie każdej dziedziny. Gra jest warta świeczki – na przedsiębiorców czeka dofinansowanie nawet rzędu 5 000 000 zł!

Czas nagli. Wnioski można składać do 28 września 2018.

 

*WRPO – Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (wrpo.wielkopolskie.pl)

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem