Prawie 70 mln zł z Funduszy Europejskich na sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Prawie 70 mln zł z Funduszy Europejskich na sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego

Udostępnij:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki I rundy konkursu „Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus”. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 467 wniosków o dofinansowanie na kwotę prawie 136 mln zł.

Pozytywnie oceniono projekty 128 firm, którym przyznano dofinansowanie na prawie 70 mln zł. Konkurs jest finansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

„Design dla przedsiębiorców – Dostępność Plus” to konkurs, który w czasie pandemii cieszył się ogromnym zainteresowaniem firm. Celem konkursu jest dofinansowanie opracowania nowego lub ulepszonego projektu wzorniczego, którego efektem będzie wdrożenie na rynek innowacji produktowej oraz dofinansowanie niezbędnej do jej wdrożenia inwestycji. Innowacja produktowa ma zaspokoić specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi, zarówno fizycznymi, jak i poznawczymi.

Konkurs był skierowany do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw działających na terytorium Polski z wyłączeniem województw ze wschodniej części Polski: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Wyniki konkursu

Przedsiębiorcy złożyli do PARP 851 wniosków. W tym 26 firm – ze względu na pandemię, a zgodnie z procedurami – przekazali wnioski w ciągu 14 dni po zakończeniu naboru. 140 wniosków na kwotę 67,5 mln zł dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim. 711 wniosków na łączną kwotę ponad 393,5 mln zł dla projektów zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie.

Ocena 467 projektów z I rundy konkursu została zakończona terminowo. Dofinansowanie przyznano 128 projektom, w tym 13 zlokalizowanych w województwie mazowieckim i 115 w pozostałych województwach.

Do województwa mazowieckiego popłynie łącznie prawie 5,5 mln zł. Do pozostałych województw (z wyłączeniem województw ze wschodniej części Polski) – ponad 64 mln zł.

– Mimo wyczerpania 70 mln zł alokacji konkursu już po jego I rundzie, PARP zapewni środki na dofinansowanie projektów, które będą rekomendowane w wyniku oceny II rundy konkursu – mówi Anna Forin, Dyrektor Departament Usług Proinnowacyjnych w PARP – Ze względu na bardzo dużą liczbę projektów, termin oceny II rundy konkursu został przedłużony przez Instytucję Zarządzającą POIR. Jej wyniki będą znane po 28 sierpnia 2021 r. – dodaje.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie

Wartość złożonego projektu musiała mieścić się w przedziale pomiędzy 60 tys. zł, a 1,5 mln zł. W konkursie przedsiębiorcy musieli wnieść wkład własny do części usługowej projektu w wysokości zaledwie 15 proc. kosztów.

Otrzymane wsparcie firmy będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie profesjonalnego procesu projektowego, czyli na usługi audytu wzorniczego i otoczenia rynkowego, przygotowanie strategii wzorniczej, prototypowanie i testowanie. Ponadto, Beneficjenci będą mogli skorzystać z usług doradczych pomocnych w komercjalizacji innowacyjnego produktu opracowanego na podstawie projektu wzorniczego, a także wykorzystać środki na realizację inwestycji, czyli wdrożenia na rynek (w tym zakup środków trwałych służących jego wdrożeniu oraz zakup patentów i licencji).

Obowiązkowym kryterium było wykazanie przydatności opracowanych rozwiązań w eliminowaniu konkretnych dla danej grupy osób barier dostępności w codziennym i bardziej samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie. Projekty mogły przewidywać usprawnienia dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i poznawczymi oraz osób czasowo mniej sprawnych, na przykład ruchowo.

Zobacz listę projektów rekomendowanych do dofinansowania.

Więcej informacji na stronie działania „Design dla przedsiębiorców – Dostępność plus”.