Program uszyty na miarę przemysłu. Miliony dla branży włókienniczej

Dodane: 17.03.2016

Informacja prasowa

Udostępnij:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło pierwszy konkurs w ramach programu INNOTEXTILE dedykowanego sektorowi włókienniczemu. O 60 mln zł ubiegać się mogą przedsiębiorcy, którzy podejmą się tworzenia nowych technologii i innowacyjnych projektów dla branży odzieżowo-tekstylnej.

– Innowacyjność polskiej gospodarki powinniśmy oprzeć na współpracy przedsiębiorców z rodzimymi naukowcami. Chcemy uwolnić potencjał wynikający z kooperacji obu środowisk. Dzięki programom sektorowym tworzymy nić porozumienia z kręgami gospodarczymi a przykładem takiej współpracy jest właśnie INNOTEXTILE – mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Program sektorowy INNOTEXTILE ustanowiony został w oparciu o studium wykonalności  złożone przez Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego „PIOT”. W pierwszym z konkursów przewidziano 60 mln zł na dofinansowanie projektów, a o środki ubiegać się mogą  firmy lub konsorcja, które zgłoszą najlepsze projekty wpisujące się w ambitną agendę badawczą zaproponowaną przez przemysł.

– Badania naukowe i prace rozwojowe są kluczem do tworzenia innowacyjnych technologii, a te z kolei decydują o przewadze konkurencyjnej gospodarki każdego kraju – mówi prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Jestem przekonany, że środki zainwestowane w ramach programu INNOTEXTILE  przyniosą rodzimemu przemysłowi włókienniczemu stały dostęp do innowacyjnych technologii a Polsce zapewnią miejsce w gronie liderów tej branży na arenie międzynarodowej – dodaje prof. Kątcki.

Szycie polskiej bandery

Przemysł tekstylny i odzieżowy skupia 17 tysięcy firm, odpowiada za 5-procent polskiego PKB i ma szansę stać się jednym z flagowych okrętów polskiej ekspansji zagranicznej. Od 2013 roku sektor włókienniczy zwiększył produkcję o ponad 10 proc., a inwestycje – o 94 proc. Coraz więcej produktów to zaawansowane technologicznie materiały włókiennicze, mające zastosowanie w medycynie, budownictwie, rolnictwie czy środkach transportu. Już dziś ponad połowa produkcji jest przeznaczana na eksport.

Siedem głównych nici

Program stawia na siedem obszarów badawczych, które mogą być dofinansowane w oparciu o dedykowany program. Wśród nich jest m.in. personalizacja projektowania wyrobów odzieżowych, indywidualizacja wzornictwa tekstyliów i produkcja na zamówienie indywidualnego klienta. Badania mają dotyczyć także rozwoju informatycznych systemów projektowania i konstruowania odzieży, wyrobów tekstylnych z wbudowanymi systemami monitoringu parametrów fizjologicznych użytkownika, a także tekstyliów specjalnych, jak odzież chroniąca przed smogiem elektromagnetycznym

Wdrożenie innowacyjnych technologii we włókiennictwie wpłynie na dalszy rozwój takich dziedzin jak: medycyna, rolnictwo, budownictwo, w których wyroby sektora włókienniczego mają znaczący udział. Działania B+R w sektorze włókienniczym przyczynią się do wzrostu innowacyjności wielu kolejnych  gałęzi  polskiej gospodarki.

Jak, gdzie, kiedy?

Wnioski w ramach pierwszego konkursu INNOTEXTILE będzie można składać w NCBR od 15 kwietnia do 15 czerwca 2016 r. W pierwszym konkursie zaplanowano 60 mln zł na dofinansowanie projektów. Program sektorowy dla przemysłu włókienniczego INNOTEXTILE realizowany jest w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

fot. pixabay.com