32 0 0

Ponad trzy miliardy złotych na innowacje z NCBR. Nie tylko dla przedsiębiorców

Dodane

14-12-2018

Informacja prasowa
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego, w 2019 roku w ramach PO Inteligentny Rozwój ogłosi 9 konkursów. Ich łączny budżet to ponad 3,1 miliarda złotych.

 

Pełna treść artykułu dostępna dla naszych stałych czytelników

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem

Partner technologiczny

–  Wspieranie innowacji wymaga kompleksowego podejścia i konkretnych działań. To nie tylko pieniądze, które NCBR przekazuje przedsiębiorcom i jednostkom naukowym na realizację nowatorskich projektów. Zamiast jedynie mówić o wspieraniu innowacji wprowadziliśmy przyjazne innowatorom przepisy prawa i ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową. Uruchomiliśmy również specjalne konkursy, których celem jest rozwój kadr menadżerskich sektora B+R. Łącząc to z ponad 3 miliardami złotych z PO Inteligentny Rozwój, które NCBR przeznaczy na współfinansowanie projektów B+R w 2019 roku, tworzymy  nie tylko dogodne warunki do rozwoju firm i jednostek naukowych, ale przyczyniamy się także do rozwoju społecznego, mierzonego m.in. dostępnością innowacyjnych produktów i usług – mówi dr Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Elastycznie, atrakcyjnie, dla każdego

Podobnie jak w zeszłym roku NCBR stawia na atrakcyjne dla wnioskodawców programy horyzontalne, czyli programy, w których nie ma ograniczonej tematycznie agendy badawczej. Tematy projektów muszą mieścić się w jednej z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, co daje wnioskodawcom duże pole manewru.  W ofercie NCBR znajdują się także realizowane wspólnie z partnerami z biznesu oraz samorządów konkursy Wspólnych Przedsięwzięć i konkursy programów dedykowanych wybranym branżom. Podobnie jak w zeszłym roku we wszystkich konkursach w ramach POIR dofinansowanie będzie można uzyskać na realizację projektów w regionach słabiej rozwiniętych, co oznacza, że miejscem realizacji projektu musi być województwo inne niż mazowieckie. Poza ogłaszanymi w 2019 konkursami ze wsparcia NCBR będzie można korzystać w ramach programu BRIdge Alfa, w którym Centrum przeznaczyło ponad 2 mld zł na współfinansowanie najbardziej innowacyjnych projektów we wczesnej fazie rozwoju. Pieniądze i wsparcie biznesowe dla innowatorów będą dostępne także poprzez uruchamiane przez powołany przez NCBR Fundusz Funduszy CVC fundusze corporate venture capital. Pierwsze dwa fundusze tego typu - z łączną docelową kapitalizacją w wysokości 260 mln zł - zostały powołane wspólnie ze spółkami energetycznymi: Tauronem i Polską Grupą Energetyczną. 

– Stworzyliśmy kompleksową i atrakcyjną dla różnych grup odbiorców ofertę programową – dla każdego, kto poważnie myśli o realizacji projektów B+R, niezależnie od tego na jakim etapie rozwoju znajduje się jego projekt. Jako instytucja stajemy się coraz bardziej elastyczni i otwarci na potrzeby wnioskodawców, upraszczamy i ograniczamy procedury w naszych konkursach. Jednocześnie wysoko stawiamy poprzeczkę jeśli chodzi o kryteria, bo tylko w ten sposób możemy doprowadzić do przestawienia polskiej gospodarki na tory tworzenia nowych rozwiązań w oparciu o wyniki prac B+R. – mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

„Szybka ścieżka” nie tylko dla przedsiębiorców

W 2019 roku NCBR ogłosi cztery konkursy swojego flagowego programu „szybka ścieżka”. Ich łączny budżet to 2,25 mld zł. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i dążąc do zwiększenia efektywności programu NCBR wprowadził w nim kolejne udogodnienia. O dofinansowanie w konkursach „szybkiej ścieżki” będą mogły się ubiegać nie tylko firmy – MŚP lub duże przedsiębiorstwa – ale także konsorcja z udziałem jednostek naukowych. Takie rozwiązanie umożliwi lepsze zaplanowanie, przygotowanie i realizację projektów badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy, tak jak do tej pory, będą mogli również złożyć wniosek o dofinansowanie samodzielnie. Niezmiennie dopuszczalne będzie także podwykonawstwo prac zlecone jednostkom naukowym lub innym, wyspecjalizowanym firmom.  

Pierwszy z konkursów - dla MŚP z certyfikatem Komisji Europejskiej „Seal of Excellence” – ogłosi już 15 lutego. Kolejny, z budżetem 1,05 mld zł, zostanie ogłoszony 28 lutego, a wnioski będzie można składać od 1 kwietnia do 1 lipca. Dokładne w tym samym terminie zostanie przeprowadzony nowy, dedykowany projektom B+R na rzecz zwiększania dostępności dla osób niepełnosprawnych konkurs „szybkiej ścieżki” z budżetem 50 mln zł.

Technologie w służbie społeczeństwu

Nowy konkurs „szybkiej ścieżki”, realizowany w ramach rządowego programu „Dostępność +” ma na celu wsparcie prac B+R ukierunkowanych na stworzenie lub dostosowanie istniejących już produktów i usług do potrzeb osób niepełnosprawnych. Podobnie jak w innych konkursach NCBR propozycje będą oceniane przez niezależnych ekspertów nie tylko pod kątem innowacyjności, ale także zapotrzebowania rynkowego i opłacalności wdrożenia. W konkursie będzie można również składać projekty dedykowane wykorzystaniu istniejących już technologii - poprzez ich nowe, „skrojone na miarę” zastosowanie - na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Agencja wykonawcza MNiSW ma już w obszarze technologii adresowanych do osób niepełnosprawnych cenne doświadczenia – projekty tego typu były i są realizowane m.in. w programach „Innowacje społeczne” (na przykład aplikacja na urządzenia mobilne umożliwiająca udostępnianie w kinach oraz podczas festiwali filmowych audiodeskrypcji oraz audionapisów osobom z ubytkiem wzroku oraz audionapisów osobom z ubytkiem słuchu i wzroku lub cierpiącym na dysleksję), „szybkiej ścieżce” (bioniczna modularna proteza ręki oraz proteza stawu łokciowego) czy „GameINN” (wykorzystująca dźwięki binauralne gra wspierająca rozwój zdolności echolokacji osób z dysfunkcją wzroku).

POIR - nie tylko „szybka ścieżka”

Poza „szybką ścieżką” NCBR będzie kontynuowało również inny program horyzontalny - „Projekty aplikacyjne”. Jest on skierowany do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców, którzy wspólnie chcą realizować projekty badawczo-rozwojowe. Konkurs, w którym wzorem poprzedniego roku nabór dla wygody wnioskodawców będzie podzielony na rundy, Centrum ogłosi już 1 lutego. Jego budżet to 140 mln zł, a wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 4 marca do 30 kwietnia. W tegorocznej edycji „Projektów aplikacyjnych” dofinansowanie z NCBR o łącznej wartości prawie 137,5 mln zł otrzymało 29 projektów.

W 2019 roku NCBR ogłosi także trzy konkursy programów sektorowych: InnoStal (przemysł stalowy), InnoShip (przemysł stoczniowy) i GameINN (branża gier video) oraz dwa konkursy Wspólnych Przedsięwzięć: dedykowany biotechnologii konkurs z woj. dolnośląskim (7 marca) oraz dedykowaną innowacjom w gazownictwie INGĘ, realizowaną wspólnie z PGNIG i Gaz-System (III kwartał 2019 r.). Centrum prowadzi już rozpoczęty pod koniec listopada tego roku nabór wniosków w konkursie Wspólnego Przedsięwzięcia z woj. śląskim „Silesia pod błękitnym niebem”. Jego celem jest wsparcie realizacji projektów w obszarze technologii poprawy jakości powietrza oraz minimalizacji skutków zanieczyszczeń dla zdrowia. Wnioski w tym konkursie można składać do 28 lutego. Łączny budżet tych trzech konkursów to 260 mln zł.

Pomoże asystent. Albo pracownik NCBR

Agencja wykonawcza ministra nauki i szkolnictwa wyższego stale rozwija także narzędzia wsparcia dla przyszłych lub potencjalnych wnioskodawców. Zainteresowani realizacją nowatorskich projektów przedsiębiorcy mogą skorzystać z dostosowanego do oferty programowej NCBR „Asystenta innowacji”. To przygotowana dla przedsiębiorców z sektora MŚP aplikacja online, dzięki której zainteresowani mogą bezpłatnie zweryfikować założenia projektu i dowiedzieć się na ile wpisują się one w kluczowe kryteria oceny projektów dofinansowywanych przez Centrum w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Aplikacja ma postać przyjaznej ankiety, nie wymaga podawania szczegółowych danych o firmie i jest bezpośrednią odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców niemających dużego doświadczenia w prowadzeniu projektów B+R oraz w efektywnym aplikowaniu o środki na tego typu działania.

Zainteresowani poszczególnymi konkursami lub rozważający realizację projektu B+R przedsiębiorcy i naukowcy mogą również skorzystać z usług specjalnie uruchomionego w siedzibie NCBR Punktu konsultacyjnego. Pracownicy Centrum - telefonicznie, mailowo lub osobiście - udzielają w nim niezbędnych informacji, przedstawiają propozycje konkursów, w których można wnioskować o dofinansowanie, a w razie potrzeby kierują do innych instytucji, które mogą wesprzeć realizację danego projektu. Spotkania z pracownikami NCBR na temat zasad i warunków obowiązujących w wybranych konkursach będą organizowane także w poszczególnych miastach. W 2019 roku Centrum będzie kontynuowało cykl „NCBR dla firm”, w ramach którego eksperci NCBR prezentują ofertę podczas spotkań z przedsiębiorcami w całej Polsce.

 

Komentarze (0)