Przedsiębiorco, odpisz innowacje od podatku!

Dodane: 03.12.2015

Informacja prasowa

Udostępnij:

Tylko do końca tego roku firmy, które wdrożyły innowacje w swojej firmie mogą skorzystać z tzw. ulgi technologicznej. Można odliczyć nawet 50% kosztów zakupu nowej technologii. Reguluje to artykuł 18b ustawy o CIT. Od nowego roku przepisy się zmienią.

Ulga podatkowa polega na możliwości odliczenia bezpośrednio od podstawy opodatkowania do 50% kosztów zakupu nowej technologii. Dodatkowo, jeżeli podatnik kupił ją wcześniej, ale dopiero w tym roku podatkowym uzyskał opinię o innowacyjności, niezbędną do przyznania ulgi, może dokonać korekty złożonych zeznań podatkowych.

Zdjęcie główne artykułu by tookapic.com | CC0 1.0

Nowa technologia

Ogólnie za nową technologię ustawodawca uważa wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki prac rozwojowych. Nową technologią w przedsiębiorstwie może być zatem na przykład licencja, prawa do programów komputerowych, prawa z patentu lub wzoru użytkowego czy know-how. Stosowane na świecie krócej niż 5 lat wyniki badań i prac rozwojowych, które umożliwiają wytwarzanie nowych wyrobów lub usług albo udoskonalenie już istniejących, także są zaliczane do nowych technologii.

Zanim jednak przedsiębiorca będzie mógł odliczyć nową technologię od podatku, musi potwierdzić jej innowacyjność. Fiskus honoruje opinie o innowacyjności wystawione przez niezależną od podatnika jednostkę naukową. – Mamy sporo zapytań o przygotowanie opinii o innowacyjności – mówi Piotr Nędzewicz, specjalista ds. transferu technologii w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. – PPNT, jako jednostka naukowa, przygotowuje je dla przedsiębiorców planujących zakup lub wdrożenie nowych technologii. Szczególne nasilenie zapytań obserwujemy teraz, w czwartym kwartale roku. Firmy chcą zdążyć przed zmianą przepisów – dodaje.

Zainteresowanie opiniami o innowacyjności wzrasta. Firmy zauważają dodatkowe korzyści wynikające z posiadania nowej technologii: z jednej strony podnoszą konkurencyjność przedsiębiorstwa i wspierają rozwój, a z drugiej umożliwiają korzystanie z ulgi. – Przedsiębiorcy zwracają się do nas z prośbą o ocenę innowacyjności rozwiązań, które zamierzają wdrożyć w firmach. Analizowaliśmy na przykład technologie stosowane w systemach wystawienniczych, technologie używane w pojazdach specjalistycznych, czy mobilne usługi typu e-consierge stosowane w hotelarstwie – mówi Piotr Nędzewicz.

Opinia o innowacyjności niezbędna przy odliczeniu

Opinia o innowacyjności technologii przydaje się, jeżeli firma ubiega się o dotacje unijne lub np. kredyt technologiczny. W przypadku korzystania z tzw. ulgi technologicznej jest bezwzględnie wymagana przez fiskusa. – Wśród innowacji, które opiniujemy przeważają nowoczesne systemy IT, bazujące na unikatowych algorytmach. Jedno z analizowanych przez nas rozwiązań dotyczyło narzędzia wykorzystywanego w systemie służącym do zarządzania flotą pojazdów – tłumaczy Piotr Nędzewicz. Przedsiębiorstwo, które zdecydowało się wdrożyć to rozwiązanie, miało możliwość odliczenia od podatku do 50% wartości jego zakupu. Analiza Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego wykazała, że tego typu algorytm nie jest stosowany na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, a jego zastosowanie umożliwi przedsiębiorstwu świadczenie nowych usług.

Nie każdemu się jednak udaje. Jeżeli po wstępnym wywiadzie okaże się, że technologia nie spełnia kryteriów innowacyjności przyjętych w ustawie, nie ma co liczyć na ulgę. – W przygotowanie opinii angażujemy ekspertów z Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, a w niektórych przypadkach, także specjalistów zewnętrznych. W potwierdzeniu innowacyjności w skali globalnej istotnie pomaga nam posiadany dostęp do najwyższej klasy płatnych baz patentowych. Wykorzystywane narzędzia umożliwiają przygotowanie rzetelnej opinii, która nie tylko spełnia wymagania ustawodawcy, ale również jest źródłem cennej informacji na temat stopnia innowacyjności stosowanego rozwiązania – mówi Piotr Nędzewicz z PPNT.

Aktualnie podatnicy mogą odliczyć wydatki ponoszone na zakup nowych technologii w bieżącym roku, a także te, poniesione w przeszłości. Także przedsiębiorcy, którzy skorzystali z dotacji unijnych na zakup nowej technologii mogą skorzystać z możliwości odliczenia poniesionych kosztów, ale tylko w tej części, która pochodziła ze środków własnych firmy. Przepisy dotyczące ulgi technologicznej reguluje art. 18b ustawy o CIT. Od stycznia 2016 roku przepisy się zmienią. Ulgę na nabycie nowych technologii zastąpi ulga na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej.