Przetrwać pierwsze lata na rynku. Cel zrealizujesz razem z MAPiT

przetrwac pierwsze lata na rynku cel zrealizujesz razem z mapit
Udostępnij:

Ruszył nabór do MAPIT, inicjatywy mającej wesprzeć przedsiębiorstwa z branży wysokich technologii, takich, które są na rynku nie dłużej niż cztery lata. - Chcemy zaoferować im pomoc poprzez działania, które pozwolą budować strategię ich rozwoju - mówi Katarzyna Rózicka, Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich, Pracodawcy RP. Wsparciem zostanie objętych 100 osób z 50 mikrofirm.

Zdjęcie royalty free z Fotolia

Celem inicjatywy jest utworzenie nowego standardu wsparcia przedsiębiorstw, wchodzących w fazę wzrostu. W jaki sposób ma on powstać? Dzięki zaangażowaniu specjalistów m.in. z obszaru ekonomii, prawa, biznesu, stosunków międzynarodowych i marketingu. Eksperci MAPIT będą dzielić się wiedzą i opracują raporty z diagnozy konkretnej firmy. W interakcji z Przedsiębiorcą, będą współtworzyć strategię oraz przygotują jej wdrożenie.

- Doskonale wiemy, że wejście w fazę przyspieszonego wzrostu stanowi dla każdej firmy duże ryzyko i zagrożenie dla jej przetrwania - przekonuje Rózicka i dodaje, że w szczególnie trudnej sytuacji są młode firmy (do 4 lat od powstania), które wkraczają na ścieżkę ekspansji zaraz po osiągnięciu stabilizacji w kluczowych elementach działalności, jak produkt, rynek, przywództwo, relacje z klientami. Podaje również statystyki GUS, które wskazują, że jedynie 51% firm udaje się przetrwać do czwartego roku działalności. Przetrwać na rynku ma pomóc inicjatywa MAPIT.

Autorzy inicjatywy zwracają uwagę na sposób wspierania polskich przedsięwzięć. Przyznają, że startupy od etapu pomysłu po pierwsze miesiące funkcjonowania są wspierane merytorycznie i finansowo przez różne instytucje. - Jednak potem, po wyjściu z pierwszej fazy rozwoju, jest im coraz trudniej znaleźć wsparcie eksperckie. Rolą Pracodawców RP jest właśnie zapewnienie im na tym etapie dostępu do wiedzy i usług, które pomogą im kontynuować rozwój - przekonuje Rózicka.

Projekt skierowany jest do właścicieli/menedżerów, czyli osób mających realny wpływ na działalność firmy. Muszą oni rozwijać mikroprzedsiębiorstwa działające w branżach hi-tech, takich jak m.in. farmaceutyka, optyka, telekomunikacja, informatyka, badania i rozwój. Kolejnym kryterium, które muszą spełniać przedsiębiorcy zgłaszający się do MAPiT, to: zatrudnianie od 2 do 9 pracowników, obroty roczne nieprzekraczające 2 mln euro, czy założenie firmy po 31 grudnia 2009 r.

Udział w programie jest bezpłatny, a ramach niego oferowane są wyłącznie elastyczne formy wsparcia. Wśród nich znajdziemy pełną diagnostykę aktualnej sytuacji przedsiębiorcy on-line, szkolenia e-learningowe dla kadry zarządzającej oraz doradztwo ukierunkowane na wypracowanie i wdrożenie strategii dalszego wzrostu firmy (doradcy dojeżdżający do firmy). Program obejmie 100 właścicieli, managerów, osób mających realny wpływ na wprowadzaną zmianę z 50 polskich mikroprzedsiebiorstw działających w branży hi-tech, których działalność sklasyfikowana jest wg kodów PKD:

  • PKD 21 - produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych,
  • PKD 26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych,
  • PKD 30.3 - produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,
  • PKD 59 - działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • PKD 60 - nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych, 
  • PKD 61 - telekomunikacja, 
  • PKD 62 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, 
  • PKD 63 - działalność usługowa w zakresie informacji,
  • PKD 72 - badania naukowe i rozwojowe). 

Po szczegóły zapraszamy na stronę www.mapit.pl, gdzie możemy znaleźć szczegółowe informacje o programie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.