Przyszłość ekonomii współdzielenia: kluczowe warunki rozwoju według Mastercard

Dodane: 27.06.2017

Informacja prasowa

Udostępnij:

Na konferencji Money20/20 Europe w Kopenhadze Mastercard zaprezentował nowe opracowanie poświęcone wyzwaniom i możliwościom związanym z rozwojem ekonomii współdzielenia (ang. sharing economy).

Dokument opiera się na badaniu zrealizowanym przez Mastercard i inicjatywę Future Agenda, w ramach którego przeanalizowano aktualny stan rozwoju ekonomii współdzielenia i jej perspektywy na przyszłość. 

 

W artykule przeglądowym pt. „Ekonomia współdzielenia: zrozumieć szanse na rozwój” szczegółowo zbadano różne aspekty ekosystemu społeczno-gospodarczego, który umożliwia ludziom wspólne korzystanie z mieszkań i środków transportu, kupowanie lub sprzedawanie towarów i korzystanie z usług profesjonalnych na żądanie, a także wspólne udostępnianie lub wynajem towarów.

– Ekonomia współdzielenia błyskawicznie się rozwija, zasadniczo zmieniając sposób funkcjonowania rynku towarów i usług. Nasze opracowanie opisuje wyzwania stojące przed tym modelem gospodarczym, ale też przedstawia realne rozwiązania pozwalające sprostać tym wyzwaniom, rzucając światło na przyszłość ekonomii współdzielenia – powiedział Mark Barnett, dyrektor generalny Mastercard w Wielkiej Brytanii i Irlandii.

W opracowaniu wskazano trzy powiązane obszary, w których zmiany wpłyną na przyszłość ekonomii współdzielenia:

1. Lepsza dostępność dzięki technologii

Na rynku będą pojawiać się nowe metody dostępu do produktów i usług, co zapewni korzyści zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorstwom. Będzie to możliwe dzięki nowym technologiom, zwiększeniu popularności określonych rozwiązań i obniżeniu kosztów dostępu.

Wśród przykładów można tu wymienić technologię blockchain, internet rzeczy i sztuczną inteligencję. Wykorzystane w pełni pozwolą one zwiększać dostęp do zasobów, w miarę jak liczba połączonych i podłączonych do sieci osób i urządzeń będzie wzrastać.

2. Większe zaufanie dzięki przepisom

Zaufanie jest w dalszym ciągu newralgicznym czynnikiem umożliwiającym funkcjonowanie ekonomii współdzielenia i będzie naturalnie rosnąć wraz z rozwojem sektora, gdy ludzie zaczną swobodnie korzystać z szerokiej gamy produktów i usług dostępnych w ramach tego modelu.

Zdobycie prawdziwego zaufania będzie jednak możliwe tylko dzięki lepszym przepisom i doskonalszym technologiom. Nowe modele handlu dostępne dla społeczeństwa sprawiają, że w przepisach i biznesie konieczne jest przejście od postawy reaktywnej do proaktywnej. Pozwoli to lepiej chronić konsumentów, dostawców i platformy wymiany. W ten sposób powstanie społeczna sieć bezpieczeństwa, a regulatorzy będą mieć swój udział w zapewnianiu korzyści.

3. Lepsze doświadczenie użytkownika

Optymalizacja obsługi użytkowników jest kluczowa dla rozwoju i ekspansji ekonomii współdzielenia. To właśnie ona pozwoli liderom budować relacje z klientami, kontynuować rozwój i zapewnić zgodność własnej działalności z przepisami.

W tym celu platformy współdzielenia muszą wykorzystać społeczność (a dokładnie – opinie użytkowników), zadbać o płynny przebieg transakcji i przekazać kontrolę nad danymi osobowymi użytkownikowi. Jednocześnie – mimo postępu technologicznego – nie mogą zapominać o czynniku ludzkim.

Rozwiązania Mastercard dla ekonomii współdzielenia

Wybiegając w przyszłość, autorzy raportu wyciągają wniosek, że poprawa zaufania i reputacji, optymalizacja obsługi i zapewnienie lepszego dostępu do zasobów to elementy niezbędne dla rozwoju ekonomii współdzielenia.

Firma Mastercard dąży do tego, aby wszystkie jej produkty, rozwiązania i usługi były równie cyfrowe, jak potrzeby ludzi używających ich na całym świecie. Firma dostarcza zaawansowane, innowacyjne i bezpieczne sposoby uiszczania i przyjmowania płatności z uwzględnieniem wszystkich kanałów sprzedaży i urządzeń, zmieniając oblicze handlu.

Podejście Mastercard oraz postęp technologiczny pozwalają firmie zapewniać, wraz z partnerami, kompleksową, bardziej inteligentną obsługę, która ułatwia życie ludzi, rozwój przedsiębiorstw i funkcjonowanie miast oraz budowanie zaufania w całym cyfrowym świecie.

Informacje o badaniu

Mastercard i inicjatywa Future Agenda przeprowadziły badanie, które rozpoczęło się w grudniu 2016 r. Obejmowało ono analizę istniejących już danych (tzw. desk research) dotyczących klientów i rynku, wykorzystanie istniejących opracowań organizacji Future Agenda, wywiady z ekspertami i warsztaty firmy Mastercard z udziałem najważniejszych interesariuszy.