Pure City został przyjęty do UN Global Compact

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

pure city

Udostępnij:

Pure City, operator zielonej sieci nośników cyfrowej reklamy zewnętrznej, będących jednocześnie stacjami ładowania pojazdów elektrycznych, dołączył do grona członków UN Global Compact (UNGC).

UN Global Compact to największa na świecie inicjatywa ONZ działająca na rzecz zrównoważonego biznesu. Skupia firmy współpracujące z ONZ oraz tworzące strategie i działania w oparciu o polityki ONZ, w szczególności w oparciu o Cele Zrównoważonego Rozwoju i Dziesięć Zasad United Nations Global Compact (The Ten Principles of the United Nations Global Compact) dotyczących czterech obszarów: praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska oraz przeciwdziałania korupcji.

22 000 członków z całego świata

UN Global Compact zrzesza obecnie ponad 22 000 członków z całego świata. Poprzez współpracę z rządami, międzynarodowymi organizacjami, firmami i instytucjami prowadzi szereg ambitnych działań, stając się katalizatorem globalnych zmian. Polskie biuro – Global Compact Network Poland – stanowi sekretariat polskich członków UNGC oraz akcelerator programów i działań lokalnych. Prowadzi trzy programy kierunkowe z zakresu ESG:

  • E (environment) – Climate Positive Programme
  • S (social responsibility) – Business and Human Rights Programme
  • G (governance) – Anti-Corruption Programme

W bezpośredniej odpowiedzi na kryzys humanitarny spowodowany wojną w Ukrainie utworzyło również czwarty program – United Business for Ukraine Programme, którego zadaniem jest mobilizacja sektora prywatnego oraz koordynacja współpracy biznesu z kluczowymi organizacjami pozarządowymi i innymi interesariuszami zaangażowanymi w pomoc humanitarną oraz proces zrównoważonej odbudowy Ukrainy.