Qcadoo MES - oprogramowanie do zarządzania produkcją w modelu Open Source

qcadoo mes oprogramowanie do zarzadzania produkcja w modelu open source
Udostępnij:
qcadoo MES to oprogramowanie do zarządzania produkcją dla sektora Małych i Średnich Firm. Łączy w sobie funkcje systemów klasy ERP, MRP i MES. Nie ma oczywiście aspiracji aby zastąpić systemy takie jak SAP, MS Dynamics czy Wonderware - nie jest bowiem kierowane do tego typu przedsiębiorstw...

qcadoo MES to oprogramowanie do zarządzania produkcją dla sektora Małych i Średnich Firm. Łączy w sobie funkcje systemów klasy ERP, MRP i MES. Nie ma oczywiście aspiracji aby zastąpić systemy takie jak SAP, MS Dynamics czy Wonderware - nie jest bowiem kierowane do tego typu przedsiębiorstw. Pozwala natomiast na wyeliminowanie zarządzania produkcją przy pomocy arkuszy kalkulacyjnych czy formularzy papierowych.


Od początku postawiliśmy sobie kilka ambitnych celi przy tworzeniu rozwiązania. Przede wszystkim oprogramowanie miało być proste w obsłudze, dlatego pierwsze prace nad interfejsem były prowadzone wraz z firmą specjalizującą się w użyteczności (Usability). Rezultatem jest przejrzysty i przyjazny interfejs, którego łatwość obsługi została potwierdzona testami eyetracking-owymi.

qcadoo MES od początku miał też wyeliminować wadę obecnych systemów - konieczność przeprowadzania dużego wdrożenia od początku, ingerującego w życie przedsiębiorstwa bez gwarancji sukcesu wdrożenia. Osiągnęliśmy to poprzez założenie iż każda funkcjonalność - duża czy mała - jest zamkniętym modułem. Moduły mogą być włączane i używane niezależnie, mogą też rozszerzać swoje funkcjonalności wzajemnie. Nad tym wszystkim czuwa platforma qcadoo, która dba o takie rzeczy jak zależności czy wymagalność obecności danego modułu. Jaka z tego korzyść dla użytkownika? Może zacząć od wdrożenia prostej funkcjonalności - wybierając jeden z modułów - i w miarę potrzeb włączać kolejne funkcjonalności, obejmując tym samym rozwiązaniem kolejne działy swojego przedsiębiorstwa. Dodatkowo użytkownik qcadoo otrzymuje dostęp do modułów oferowanych nie tylko przez Qcadoo, ale głównie przez firmy partnerskie czy wręcz do darmowych rozwiązań rozwijanych przez społeczność Open Source.

Zachęceni sukcesami takich projektów jak OpenERP, Open Bravo czy SugarCRM postanowiliśmy również udostępnić  nasz produkt na licencji Open Source, zachęcając tym samym developerów, czy specjalistów od zarządzania produkcją do współtworzenia z nami qcadoo MES.

Co nas wyróżnia?

qcadoo MES jako system zarządzania produkcją działa na rynku konkurencyjnym - zarówno jeżeli chodzi o rynek Polski jak i zagraniczny. Od istniejących rozwiązań odróżnia się jednak kilkoma cechami:

  • jest w pełni modułowy - można zacząć od prostej funkcjonalności, sukcesywnie obejmując rozwiązaniem kolejne potrzeby firmy. Moduły można kupować w qcooStore - odpowiedniku Apple AppStore czy Android Market, przeznaczonemu dla rozwiązań z zarządzania produkcją
  • od początku tworzony jest z myślą o ergonomii użytkownika - rezultatem jest bardzo szybkie wdrożenie i krótki czas szkolenia
  • nieskończenie rozszerzalny - oparcie budowy o moduły, jak i szybki sposób dodawania nowych funkcjonalności bez potrzeby programowania, powodują że system można dostosować w krótkim czasie do specyfiki każdej firmy
  • otwarty kod źródłowy - źródła projektu są dostępne na licencji AGPL, co powoduje że każdy może używać z oprogramowania nawet do celów komercyjnych (zachowując oczywiście postanowienia licencji AGPL). Dla bardziej wymagających użytkowników którzy chcą korzystać ze wsparcia czy możliwości rozszerzania swojego oprogramowania o komercyjne moduły, jest przewidziana licencja komercyjna
  • dostępny jako usługa (SaaS) - qcadoo jest dostępne przez dowolną przeglądarkę internetową, eliminując konieczność instalacji, pamiętania o kopiach bezpieczeństwa czy wykonywaniu upgrade’ów systemu. Wszystko to przekłada się na koszty klienta, które są odpowiednio niskie
  • światowy zasięg projektu - qcadoo od początku tworzone jest z myślą o sprzedaży na cały świat i współpracy firm partnerskich z każdego zakątka naszego globu. Wierzymy że procesy produkcyjne są na tyle podobne w poszczególnych branżach, niezależnie od kraju, że moduły tworzone przez partnera polskiego mogą być wdrożone przez firmę w Kanadzie.

O Qcadoo Limited
Qcadoo Limited to firma powstała w 2010 roku przy udziale finansowania  z programu unijnego POIG 8.1. Założycielami i osobami tworzącymi trzon firmy są osoby prywatne od lat związane z rynkiem IT w Polsce i posiadające doświadczenie w aplikacjach biznesowych.

źródło: informacja prasowa