Rohlig SUUS Logistics stawia na zrównoważony rozwój i wdraża pierwszą strategię ESG

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Rohlig SUUS Logistics stawia na zrównoważony rozwój i wdraża pierwszą strategię ESG

Udostępnij:

Rohlig SUUS Logistics wdraża swoją pierwszą strategię ESG, która bezpośrednio wywodzi się z podejścia biznesowego. Przedstawione w dokumencie krótkoterminowe cele redukcji emisji oparte na nauce zostały zatwierdzone przez Science Based Targets initiative. Oznacza to, że polski operator logistyczny dołączył do wąskiego grona firm w kraju, których ambicje zostały sklasyfikowane jako zgodne z trajektorią mającą na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C.

Trzy filary, jeden cel

Wraz z początkiem nowego roku finansowego 1 kwietnia 2024 r., SUUS rozpoczyna wdrażanie swojej pierwszej strategii ESG, która nakreśla plan rozwoju firmy na lata 2024-2026. Dokument opiera się na trzech filarach: „Wiarygodność klimatyczna”, „Wzmacnianie społeczności” oraz „Logistyka wartości”. W ramach pierwszego z nich SUUS koncentruje się zarówno na wspomnianych wcześniej krótkoterminowych celach dekarbonizacji, jak i na gospodarce obiegu zamkniętego. Drugi aspekt obejmuje działania skierowane do pracowników, kierowców i partnerów transportowych, a także programy wsparcia dla lokalnych społeczności. Ostatni z nich poświęcony jest inicjatywom mającym na celu etyczne działanie, przejrzyste raportowanie i współpracę z partnerami biznesowymi na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Postrzegamy zrównoważony rozwój jako nieodłączny element naszej działalności, a nie dodatek do codziennych aktywności. Dlatego nasza strategia ESG wynika bezpośrednio ze strategii biznesowej, a kolejnym krokiem będzie połączenie tych dwóch dokumentów w jedną mapę wskazującą nam drogę rozwoju. Niektóre z priorytetów, które wyznaczyliśmy, to kontynuacja lub rozszerzenie wcześniejszych działań, np. w obszarze społecznym. Nadal naszym celem strategicznym jest bycie pracodawcą pierwszego wyboru w branży TSL – mówi Piotr Iwo Chmielewski, członek zarządu Rohlig SUUS Logistics.

Zrozumieć, czym jest zrównoważony rozwój

W ramach procesu opracowywania strategii została wykonana obszerna analiza rynku oraz otoczenia biznesowego. Ponadto przeprowadzono liczne wywiady i warsztaty z pracownikami, aby zrozumieć, co oznacza dla nich zrównoważony rozwój i gdzie widzą firmę za kilka lat. Dzięki zaangażowaniu interesariuszy w proces tworzenia strategii możliwe było nie tylko opracowanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, ale także zdiagnozowanie potencjalnych zagrożeń i szans, które mogą pojawić się w przyszłości.

Jako firma rodzinna rozumiemy, że budowanie biznesu na pokolenia przypomina maraton, a nie sprint. Kluczowe jest ustalenie realistycznych, osiągalnych celów krótkoterminowych, aby ukończyć ten długodystansowy wyścig. Filozofia ta leży u podstaw naszego podejścia do ESG, w tym do wiarygodności klimatycznej. Dlatego też zdecydowaliśmy się poddać nasze krótkoterminowe cele redukcji emisji weryfikacji przez SBTi. To duża satysfakcja, widzieć, że SUUS dołącza do tej wciąż wąskiej grupy firm, które wyznaczają swoje priorytety w oparciu o naukę. Jako największy polski operator logistyczny zdajemy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności, jaka spoczywa na naszych barkach i aspirujemy do bycia liderem zielonej transformacji. Koncentrujemy się na tym, aby być w myśl naszego hasła: One Step Ahead on the sustainability journey – wyjaśnia Piotr Iwo Chmielewski.

Rohlig SUUS Logistics zobowiązał się do redukcji własnych emisji gazów cieplarnianych o 42 proc. do roku 2030 w porównaniu z rokiem bazowym 2022 (zakres 1 i 2). Dotyczy to m.in. przejścia na energię ze źródeł odnawialnych, zwiększania efektywności energetycznej czy wymianę floty samochodów służbowych. Co więcej, w zakresie 3, polski operator zobowiązał się, że do 2028 r. 71 proc. jego partnerów transportowych przyjmie cele oparte na nauce, wspierając wspólne wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Logistyka to system naczyń połączonych, co wyraźnie widzimy w kwestiach dotyczących zrównoważonego rozwoju. Dlatego stawiamy na redukcję własnych emisji i szukamy partnerów biznesowych – klientów oraz przewoźników, armatorów morskich czy linii lotniczych, którzy są gotowi zaangażować się w długoterminowe i stabilne partnerstwo na rzecz wspólnej realizacji tych celów. W SUUSie postrzegamy ESG nie tylko jako wyzwanie, ale także jako szansę na rozwój nowych modeli biznesowych. Zielone opcje w logistyce nie tylko przyczyniają się do zmniejszenia śladu węglowego, ale także do obniżenia kosztów i zwiększenia efektywności biznesowej – mówi Magdalena Lejman, Head of PR & ESG w Rohlig SUUS Logistics.

Wieloetapowy proces budowania strategii

Strategia ESG i członkostwo w SBTi nie są jedynymi działaniami w obszarze zrównoważonego rozwoju, które SUUS podejmuje. W ostatnich latach operator opublikował dwa raporty niefinansowe, choć obowiązkiem tym będzie objęty dopiero od 2025 roku. Znaczna część magazynów SUUSa posiada certyfikację BREEAM, potwierdzającą, że projekty powstały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, a budynki są przyjazne dla pracowników i środowiska naturalnego. Wszystkie nowe lokalizacje wyposażone są w panele fotowoltaiczne, świetliki i inteligentne systemy sterowania oświetleniem, a także łąki kwiatowe. Ponadto EXPERT, spółka należąca do Grupy SUUS, wykorzystuje pojazdy elektryczne na tzw. ostatniej mili do dostaw towarów ponadgabarytowych, takich jak meble i sprzęt AGD. Największy polski operator testuje również zastosowanie elektrycznej ciężarówki w transporcie krajowym FTL (całopojazdowym) i rozszerza swoje usługi w zakresie transportu intermodalnego.

Zbudowanie strategii ESG wymaga kompleksowej wiedzy branżowej, znajomości trendów i rynku. W tym wieloetapowym procesie SUUS wspieramy był przez firmę doradczą Deloitte.

– Jako doradcy wspierający naszych klientów w strategicznym podejściu do zrównoważonego rozwoju dostrzegamy ogromne zainteresowanie firm we wdrażaniu ESG do swoich praktyk operacyjnych i coraz częściej również do modelu biznesowego. Nasi klienci tę zmianę przypisują często wyłączenie regulacjom i jest w tym sporo prawdy. Natomiast warto zdać sobie sprawę również z tego, że strategiczne podejście do ESG jest związane z mitygacją ryzyk, jak również odkrywaniem nowych szans rynkowych. Korzyści płynące z modyfikacji oferty dla klientów, efektywnego gospodarowania surowcami i zasobami, a przede wszystkim ze strategicznej, czyli konsekwentnej i wielowymiarowej koordynacji działań mających na celu minimalizowanie negatywnego wpływu na kwestie społeczne i środowiskowe coraz mocniej wiążemy z rosnącą konkurencyjnością tych firm, które rzetelnie podchodzą do ESG i chcą się rozwijać w sposób zrównoważony – mówi Marta Karwacka, starsza menadżerka, Sustainability Consulting Central Europe, Deloitte.

Czytaj także: