Platforma ESG BIK: sektorowe rozwiązanie dla spójności danych ESG

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Platforma ESG BIK: sektorowe rozwiązanie dla spójności danych ESG

Udostępnij:

Pierwsze banki podpisały już umowy na dostęp do bazy danych zgromadzonych na Platformie ESG BIK, a kolejne je finalizują. To rozwiązanie stworzone dla instytucji finansowych oraz firm przygotowujących się do nowych obowiązków raportowania wskaźników z zakresu sustainable finance.

Zbadać poziom dojrzałości w obszarze ESG

Już niebawem banki ujawnią pogłębione informacje, w jakim stopniu ich działalność jest zgodna z aktualnie obowiązującymi regulacjami w obszarach środowiskowych, społecznych i związanych z ładem korporacyjnym (ESG).

Na dużych podmiotach finansowych, a zwłaszcza bankach spoczywa nie tylko ciężar właściwego zaprezentowania i udokumentowania własnego poziomu dojrzałości w obszarze ESG, ale również analizowania, w jakim stopniu kredytowane przez nich firmy i przedsięwzięcia spełniają kryteria środowiskowe, społeczne i zarządcze.

Banki, będące źródłem finansowania gospodarki, w celu wdrożenia oraz właściwego wypełnienia obowiązków wynikających z Taksonomii, we współpracy z BIK, a także przy wsparciu Zespołu ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte, prowadzą prace nad Platformą w zakresie zbierania oraz wymiany danych z zakresu ESG.

Pierwszy etap Platformy ESG BIK

Od momentu uruchomienia projektu we wrześniu ubiegłego roku, w prace nad rozwojem Platformy ESG BIK zaangażowało się 17 organizacji rynku finansowego, a kolejne jego podmioty wyrażają swoje zainteresowanie. W listopadzie ubiegłego roku pierwsze banki podpisały umowy na dostęp do bazy danych zgromadzonych na Platformie ESG BIK. To pierwszy etap rozwoju projektu, w którym uczestniczące banki już mogą korzystać z bazy danych zebranych z publicznie dostępnych raportów za rok 2022. Baza objęła ponad 165 podmiotów podlegających przeglądowi jakościowemu. Kolejne banki finalizują dostęp do bazy danych w ramach Platformy ESG BIK.

W pierwszej kolejności rozwiązanie BIK będzie wspierać banki w realizacji złożonych wymogów ujawnień dostarczając dane potrzebne do kalkulacji wskaźnika Green Asset Ratio (GAR).

– Z satysfakcją obserwuję, że wokół Platformy ESG sukcesywnie buduje się społeczność banków, będących zarówno beneficjentami, jak i uczestnikami rynkowego standardu raportowania wskaźników z zakresu sustainable finance. Podpisaliśmy już pierwsze umowy z bankami, w tym z największymi graczami na rynku. Obecnie uczestniczące banki już mogą korzystać z sektorowej bazy BIK zasilonej danymi za rok 2022, która w kolejnych latach będzie systematycznie uzupełniana i aktualizowana zarówno przez banki jak i firmy w procesie raportowania niefinansowego. Banki wyraziły chęć korzystania z Platformy ESG BIK, która umożliwi nie tylko dostęp do bazy danych, ale także w dalszych fazach rozwoju do narzędzi analitycznych zakresie ESG. Nasz projekt cieszy się szerokim zainteresowaniem ze strony sektora bankowego, co dobrze rokuje na przyszłość i potwierdza jego istotność w kontekście bezpiecznej wymiany danych ESG – mówi Rafał Bednarek, wiceprezes BIK.

Szerokie gremium konsultacyjne

Koncepcja stworzenia Platformy – rozwiązania do gromadzenia, agregacji i zarządzania danymi dotyczącymi ESG zrodziła się w dialogu BIK z bankami, Związkiem Banków Polskich oraz w ramach partnerskiej współpracy z zespołem ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte. To wkład na rzecz zrównoważonej transformacji biznesu, który obecnie stanowi efektywne wsparcie dla sektora bankowego w ramach raportowania ESG.

– Prace projektowe związane z rozwojem Platformy ESG BIK zataczają coraz szersze kręgi, adresując potrzeby klientów z sektora bankowego. Nasze rozwiązanie spotyka się z dużym zainteresowaniem i uznaniem przedstawicieli nie tylko największych banków. Co odzwierciedla aktywny udział i zaangażowanie ekspertów z banków podczas systematycznych spotkań warsztatowych, ale przede wszystkim rosnąca liczba zawartych umów. Projekt prowadzony w zwinnej metodologii pozwala na ciągłą iterację z klientami i jednoczesne uruchamianie poszczególnych funkcjonalności sektorowej bazy. Cieszymy się z postępów prac, jednocześnie mamy świadomość istotności rozwiązania, którego podstawowa baza już jest dostępna dla klientów. W przypadku rozwiązań sektorowych, do których należy Platforma ESG BIK, kluczem do sukcesu jest ciągły dialog i współpraca uczestników, szczególnie na wstępnym etapie uruchamiania projektu, pozwalająca dostosować zakres do potrzeb użytkowników, a także dająca elastyczność, tak istotną w projektach odpowiadających na dynamicznie zmieniające się regulacje – mówi Paweł Kowala, Lider Projektu Platformy ESG BIK.

Co dalej z Platformą?

W kolejnym etapie rozwoju i docelowym kształcie rozwiązania, Platforma ESG BIK służyć ma także firmom w usprawnieniu procesu ubiegania się o finansowanie, gdyż nie będą musiały wielokrotnie wypełniać danych ESG w różnych bankach, w różnych układach, według różnych standardów.

– Z naszych analiz dotyczących ujawnień taksonomicznych zrealizowanych w grupie polskich spółek giełdowych wynika, że przedsiębiorstwa są we wstępnej fazie dostosowania organizacji do wypełniania obowiązków wynikających z regulacji ESG. Raportowane przez spółki dane taksonomiczne są często niespójne i nie odpowiadają wymogom wskazanym przez regulatora. Widoczna jest również potrzeba wsparcia w zrozumieniu kwestii zakresu raportowania oraz podejścia do analizy prowadzonych działalności pod kątem Taksonomii. Dlatego będziemy prowadzić działania edukacyjne dla firm, które chcą dowiedzieć się więcej o interpretacji kryteriów i gromadzeniu potrzebnych danych. Wraz z BIK kontynuujemy także warsztatowe spotkania z bankami, które sygnalizują pomysły na dodatkowe moduły platformy stworzone na potrzeby analizy ryzyk klimatycznych czy minimalnych gwarancji. Chcemy również poszerzać zakres merytoryczny platformy pod nadchodzące potencjalne wymogi ujawnień zrównoważonego rozwoju – mówi Irena Pichola, Partnerka Deloitte, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju.

Kluczowa rola banków w transformacji i raportowaniu ESG

Same banki również są poddawane rosnącym wymaganiom regulacyjnym i nadzorczym dotyczącym raportowania ESG zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Oprócz ujawnień sprawozdawczych dotyczących zrównoważonego rozwoju (CSRD) od 1 stycznia 2024 r., banki muszą uwzględniać kryteria ESG w swoich procesach nadzoru i oceny ryzyka, zgodnie z wytycznymi Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (EBA).

– Skuteczne zarządzanie kwestiami ESG to wyzwanie, przed którym stoją zarówno instytucje finansowe, jak i ich klienci. Dzieje się to m.in. za sprawą nowych, coraz liczniejszych regulacji, dotyczących raportowania informacji ESG, jak CSRD, a także ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, jak Taksonomia UE. Niezwykle cieszy nas powstanie nowej platformy, która ułatwi spełnienie wspomnianych wymogów taksonomicznych, a przez to stawanie się polskiej gospodarki bardziej zrównoważoną i dzięki temu konkurencyjną. Kluczową przewagą inicjatywy jest stosowanie wspólnych standardów, które zapewnią spójność danych na poziomie całego sektora finansowego. Bardzo cieszy nas aktywny udział instytucji finansowych w tworzeniu inicjatywy i otwartość BIK na wszelkie sugestie – mówi Jarek Rot, Dyrektor Wykonawczy Obszaru Zrównoważonego Rozwoju i Chief Sustainability Officer w Banku BNP Paribas.

– Dostęp do spójnych i wiarygodnych danych ESG jest jednym z największych wyzwań przed jakimi stoją instytucje finansowe w procesie raportowania ESG, w tym raportowania taksonomicznego. Dlatego stworzenie wspólnej platformy, z której będzie mógł korzystać cały sektor stanowi realną wartość zarówno dla samych banków, jak i naszych klientów. Mimo, że jako instytucje finansowe konkurujemy między sobą na wielu płaszczyznach, to obszar danych ESG jest polem współpracy. Zaangażowanie się tak wielu podmiotów w tę inicjatywę będzie niewątpliwie jednym z kluczowych czynników stojących za jej powodzeniem. Powszechny dostęp to ustrukturyzowanych danych ESG pozwoli zintensyfikować nasze działania w finansowaniu zrównoważonego rozwoju i realnie wspierać transformację gospodarki w kierunku niskoemisyjnym – przekonuje Iza Rokicka, Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich, Raportowania ESG i Analiz Rynkowych w ING Banku Śląskim.

Źródło: informacja prasowa Biura Informacji Kredytowej

Czytaj także: