Rozpoczęła się publiczna emisja obligacji Legimi

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Rozpoczęła się publiczna emisja obligacji Legimi

Udostępnij:

Legimi chce pozyskać 3 mln zł w ramach Publicznej Oferty Obligacji serii AA oraz Obligacji serii AB. Spółka oferuje dwuletnie obligacje z rocznym oprocentowaniem wynoszącym 6,75 proc. oraz roczne obligacje z oprocentowaniem 6,0 proc.

Zapisy można składać od 15 października do 29 października włącznie pod adresem. Środki pozyskane z emisji Legimi przeznaczy na refinansowanie zadłużenia, rozwój działalności na rynku niemieckim oraz zabezpieczenie bieżącej płynności finansowej.

Legimi oferuje dwie serie obligacji: dwuletnie obligacje serii AA o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości do 2,2 mln zł, z oprocentowaniem stałym w wysokości 6,75% oraz roczne obligacje serii AB o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości do 0,8 mln zł, z oprocentowaniem stałym w wysokości 6,0%. Odsetki od obydwu serii będą wypłacane co 3 miesiące. Oferującym papiery wartościowe jest Dom Maklerski INC, z którym spółka współpracowała przy kilku ostatnich emisjach. Zabezpieczeniem obligacji serii AA jest zastaw rejestrowy na umowach z abonentami, czyli zgodnie z definicją: zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości spółki o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej obligacji oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji (art. 777 KPC). Obligacje serii AB nie będą obligacjami zabezpieczonymi.

– Oferujemy dwuletnie obligacje z kuponem wynoszącym 6,75 proc. Dodatkowo, chcąc zaoferować inwestorom wybór prowadzimy równocześnie zapisy na roczny papier serii AB z  oprocentowaniem 6 proc. Uważamy, że jest to atrakcyjna oferta w świetle rekordowo niskich stóp procentowych i tym samym znacznego obniżenia oprocentowania lokat w kraju. Pozyskane środki zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na refinansowanie zadłużenia oraz rozwój działalności na rynku niemieckim – komentuje Mikołaj Małaczyński prezes zarządu Legimi.

Spółka ma za sobą udane I półrocze, w którym odnotowała bardzo dobre wyniki. W tym czasie przychody Legimi wzrosły o 79 proc. rdr. do poziomu 13,7 mln zł, zysk netto zwiększył się o przeszło 261 proc. do 771 tys. zł, a liczba klientów na koniec II kw. zwiększyła się o 68 proc. do ponad  96 tys. Był to także specyficzny czas ze względu na pandemię COVID-19, który w przypadku Legimi znacznie zwiększył skalę biznesu, ale także obniżył rentowność Spółki z powodu zwiększonych kosztów zakupu licencji, co było widoczne w wynikach w samym II kw.

– W I półroczu nasz biznes dynamicznie się rozwijał, imponująco zwiększyliśmy przychody i zyski, co jest wynikiem pozyskanej dużej liczby nowych użytkowników i tym samym pozytywnej konwersji działań marketingowych. Obniżyliśmy również nasze zadłużenie. Znacznie poprawiliśmy wskaźniki rentowności ROA, ROE i ROIC, przy jednoczesnym wzroście rentowości sprzedaży ROS, co należy interpretować jako znaczną poprawę efektywności działalności – dodaje Mikołaj Małaczyński.

Legimi od przeszło 10 lat z powodzeniem działa na rynku e-książki, gdzie bezapelacyjnie zyskało pozycję jednego z liderów na rynku polskim. Spółka rozwija działalność również na bardzo perspektywicznym rynku niemieckim, gdzie systematycznie buduje swoją pozycję poprzez swoją spółkę zależną, Legimi Intrernational. W maju ubiegłego roku, Legimi przejęło niemiecką spółkę Readfy GmbH, która udostępnia e-książki w modelu freemium, w zamian za wyświetlanie reklam. Może się ona pochwalić bazą 400 tys. zarejestrowanych użytkowników.