Rozwiązujesz problemy w obszarze zatrudnienia? TransferHUB dofinansuje najlepsze pomysły

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Rozwiązujesz problemy w obszarze zatrudnienia? TransferHUB dofinansuje najlepsze pomysły

Udostępnij:

TransferHUB, inkubator innowacji społecznych, otworzył nabór na rozwiązania dotyczące: pracy kobiet, sytuacji osób w wieku powyżej 50. roku życia, społecznych zmian związanych z automatyzacją i robotyzacją pracy. Na najlepsze pomysły czeka dofinansowanie w kwocie średnio 38 tys. zł.
Poszukiwane są usprawnienia odpowiadające na jedno z poniższych wyzwań związanych z pracą przyszłości:

 • starzejące się społeczeństwo (w tym między innymi kwestie zatrzymania w zatrudnieniu pracowników powyżej 50 r.ż., zwiększające się potrzeby zapewnienia usług opiekuńczych dla osób starszych);
 • pozycja i możliwości kobiet na rynku pracy (w tym między innymi dostęp do usług opiekuńczych odciążających kobiety; powrót do aktywności zawodowej po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym);
 • automatyzacja i robotyzacja (w tym między innymi zmiany na rynku pracy związane ze spadkiem zapotrzebowania lub likwidacją poszczególnych zawodów i powstawaniem innych).

Jakie warunki należy spełnić?

Poszukiwane są takie usprawnienia i rozwiązania, które:

 • są nowatorskie,
 • nie były wcześniej stosowane na terenie Polski,
 • można przetestować je w ciągu pół roku,
 • inne osoby, firmy, instytucje będą mogły z nich w przyszłości korzystać (FISE i FOB pomogą wypromować pomysły, które będą miały największą szansę na wyskalowanie),
 • będą pomagać przezwyciężać bariery związane na przykład z niepełnosprawnością, wiekiem, płcią ich odbiorczyń lub odbiorców.
 • Innowatorem, czyli osobą zgłaszającą nowatorski pomysł do Projektu TransferHUB, może być:

  • osoba fizyczna (pełnoletnia);
  • grupa nieformalna (2-5 osób);
  • osoba prawna.

  Zgłoszenie można dodać na stronie: https://transferhub.pl

  – W FISE wciąż analizujemy wyzwania dla pracy przyszłości. Wybraliśmy do TransferHub te tematy, które są nie tylko naglące społecznie, ale też niosą z sobą duży potencjał innowacyjności. Mamy za sobą dobre doświadczenia pierwszego inkubatora w obszarze zatrudnienia. Wiemy, że rozwijanie pomysłu innowacyjnego to okazja do zmiany nie tylko dla organizacji, ale też rozwoju osobistego osób uczestniczących w Inkubatorze. Jesteśmy otwarci na niestandardowe rozwiązania. Gorąco zapraszam do współpracy z nami – mówi Julia Koczanowicz-Chondzyńska, prezeska FISE i koordynatorka Inkubatora TransferHUB.

  Co daje udział w inkubatorze?

  Celem TransferHUB jest poszukiwanie innowacji społecznych na wyzwania w obszarze zatrudnienia. W przypadku zakwalifikowania zgłoszonego rozwiązania jego autorzy deklarują długofalowe zaangażowanie, wynikające z kolejnych etapów rozwijania innowacji. Udział w inkubatorze pozwala na przetestowanie innowacji i otrzymanie wsparcia merytorycznego oraz zdobycie dofinansowania.

  – Udział w Inkubatorze to możliwość sprawdzenia własnych pomysłów na różnego rodzaju rozwiązania czy inicjatywy, na co nie zawsze mamy czas, środki czy przestrzeń. Poszukiwanie innowacji w obszarze miejsca pracy w obecnych realiach jest bardzo potrzebne. Utrzymanie zatrudnienia, zapewnienie godnych warunków pracy i poszukiwanie rozwiązań sprzyjających grupom marginalizowanym czy wykluczanym z rynku pracy, z różnych powodów, wymagają dziś wsparcia i nowatorskiego podejścia. Zachęcamy serdecznie do przesyłania zgłoszeń innowacyjnych pomysłów – mówi Marzena Strzelczak, prezeska, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

  Inkubator TransferHUB to projekt realizowany w drugiej edycji przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Pomysły innowacyjne mają dotyczyć pracy przyszłości oraz być odpowiedzią na problemy w obszarze zatrudnienia. Projekt „TransferHUB – inkubator innowacji społecznych w obszarze zatrudnienia” prowadzony jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Będzie realizowany w latach 2020-2023.

   

  icon-112px-padlock Created with Sketch.

  Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem