Rozwijaj swoje kompetencje z EIT – oferta dla przedsiębiorców i innowatorów

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Rozwijaj swoje kompetencje z EIT - oferta dla przedsiębiorców i innowatorów

Udostępnij:

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT)  to niezależna jednostka, powołana w Unii Europejskiej w 2008 roku w celu wzmocnienia zdolności Europy do wdrażania innowacji. Instytut działa za pośrednictwem dziewięciu Wspólnot Wiedzy i Innowacji – EIT KICs (Knowledge and Innovation Communities) – skupionych wokół najważniejszych globalnych wyzwań. Jednym z podstawowych obszarów działalności EIT jest tworzenie nowoczesnej edukacji, która będzie skutkowała rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości w Europie. EIT KICs opracowują m.in. materiały szkoleniowe oraz kursy dedykowane firmom i przedsiębiorcom. Znaczna część tych materiałów dostępna jest bezpłatnie. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionym poniżej wachlarzem możliwości podnoszenia swoich kompetencji. 

EIT Campus jest najnowszą inicjatywą EIT w obszarze edukacji. Na wspólnej platformie można znaleźć kursy przygotowywane przez poszczególne wspólnoty EIT KICs. Dostępne materiały poświęcone są tematyce zrównoważonego rozwoju, innowacyjnej przedsiębiorczości, nowoczesnych technologii, medycyny, czy gospodarki o obiegu zamkniętym. Do korzystania z tej oferty EIT zaprasza uczniów z całego świata. Obecnie Instytut współpracuje już z ponad 200 partnerami edukacyjnymi, a z kursów dostępnych na EIT Campus skorzystały już miliony uczniów.

Poszczególne wspólnoty EIT KICs prowadzą także tematyczne programy poświęcone wspieraniu kompetencji przedsiębiorców:

EIT Health realizuje programy edukacyjne, których celem jest wspieranie specjalistów w przekształcaniu systemu opieki zdrowotnej. Dzieje się to poprzez tworzenie i zwiększanie skali rozwiązań o wysokim potencjale społecznym, wspieranie przedsiębiorców w budowaniu i skalowaniu przedsiębiorstw, a także studentów i młodych innowatorów we wkraczaniu na drogę przedsiębiorczości.

Do najpopularniejszych programów edukacyjnych prowadzonych przez EIT Health w ostatnich latach należy SCIFI – From Scientists to Innovators for Industry. Inicjatorem programu przeznaczonego dla młodych naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi, który zapewnia uczestnikom umiejętności potrzebne do rozwoju kompetencji z zakresu innowacji w sektorze opieki zdrowotnej. Przejście z badań akademickich do pracy w branży farmaceutycznej i technologiach medycznych może być wyzwaniem. Kurs ten pomaga je podjąć pod okiem partnerów akademickich i branżowych, dzięki czemu uczestnicy mogą uczyć się na rzeczywistych przypadkach i współpracować z doświadczonymi mentorami. Ostatnia edycja programu przyciągnęła ponad 100 uczestników. W gronie partnerów tego programu jest również inna polska uczelnia  – Uniwersytet Medyczny w Gdańsku. W tym roku program został doceniony jako jedna z wybitnych inicjatyw edukacyjnych nagrodą Emerging Europe Awards.

Kolejna wspólnota  – EIT Food  – to organizacja skupiona na rozwoju zrównoważonego systemu żywnościowego, która oferuje połączenie nauki online i kursów stacjonarnych w różnych lokalizacjach w całej Europie; począwszy od kursów krótkoterminowych, szkół letnich, nauki online, po programy doktoranckie, studia magisterskie i certyfikowane kursy zawodowe. Wszystkie programy mają na celu rozwiązywanie rzeczywistych wyzwań i opierają się na uczeniu się przez działanie. Misją realizowanych szkoleń jest napędzanie pozytywnych zmian społecznych i środowiskowych, stymulowanie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w sektorze rolno-spożywczym oraz rozwój innowacyjności branży spożywczej, która staje się coraz atrakcyjniejsza dla wykwalifikowanych profesjonalistów. 

Specjalna oferta kursów przeznaczona jest dla młodych innowatorów, aby pomóc im rozwijać  pomysły i stać się przedsiębiorcami. EIT Food prowadzi programy kierowane do startupów i przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swój biznes. Przykładowo: program EWA wspiera przedsiębiorczość kobiet w branży spożywczej. Ciekawym przykładem jest też Challenge Labs, w ramach którego innowatorzy (pojedynczo lub w zespołach) rozwiązują problemy stojące przed sektorem rolno-spożywczym.

Rozwijaj swoje kompetencje z EIT - oferta dla przedsiębiorców i innowatorów

Kolejnym interesującym programem prowadzonym przez EIT Food jest Regenerative Agriculture Revolution. Już ponad 400 rolników wzięło udział w szkoleniach dotyczących np. tego, jak odbudować gleby po intensywnych uprawach i zapobiegać ich degradacji. W tym roku kolejnych 30 wielkoobszarowych gospodarstw dołączyło do tego programu. Jest to przykład kompleksowej oferty edukacyjnej obejmującej bezpłatne przewodniki dla plantatorów, warsztaty dla zakwalifikowanych gospodarstw oraz długotrwałe wsparcie najbardziej zmotywowanych do wprowadzania pozytywnych zmian agronomów. 

EIT Food zachęca do pogłębiania wiedzy o odżywianiu i żywności, która kształtuje nasze codzienne doświadczenia. Z oferowanych kursów online mogą korzystać uczniowie, studenci i specjaliści, ale też zwykli konsumenci, którzy chcą dowiedzieć się więcej o tym, co ląduje na naszych talerzach, jak produkty spożywcze są wytwarzane oraz w jaki sposób obecne trendy wskazują, co będziemy wytwarzać i konsumować w przyszłości. W ostatnich latach w kursach wzięło udział ponad 130 000 uczestników, a ta społeczność stale rośnie. Warto do niej dołączyć poprzez serwis EIT Food HIVE. Więcej informacji o programach edukacyjnych znajduje się na platformie edukacyjnej EIT Food. 

EIT Manufacturing oferuje możliwość udziału w kursach tworzonych przy udziale stowarzyszeń przemysłowych, klastrów i partnerów posiadających wieloletnie doświadczenie w branży produkcyjnej i cieszących się zaufaniem sektora MŚP w Europie. Tworzone i realizowane ścieżki doradztwa i szkolenia dla firm mają na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników na potrzeby transformacji.

Działania edukacyjne w EIT Manufacturing angażują, łączą i wzmacniają ludzi, aby mogli stać się podstawą silnej europejskiej wspólnoty innowacji produkcyjnych. Szczególnie wartym uwagi przedsiębiorców programem jest Connect & Transform, polegający na tworzeniu infrastruktury i ścieżek szkoleniowych, umożliwiających organizacjom nawiązywanie kontaktów, zdobywanie umiejętności, podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie. EIT Manufacturing prowadzi także platformę edukacyjną Skills.move, która umożliwia dostęp do specjalnie stworzonych treści ścieżek edukacyjnych online, zaprojektowanych z pełnym naciskiem na tematykę produkcji. Wszystkie działania edukacyjne prowadzone przez KIC opracowywane są we współpracy z branżą produkcyjną.

EBA Academy Polska to inicjatywa realizowana przy udziale EIT InnoEnergy. Jej celem jest niwelowanie luk kompetencyjnych oraz podnoszenie kwalifikacji Europejczyków w zakresie pełnego łańcucha wartości w sektorze bateryjnym. Działania EBA Academy Polska skupione są na zwiększenie potencjału kapitału ludzkiego w strategicznym dla Europy wymiarze magazynowania energii i elektromobilności, przy wykorzystaniu najwyższej jakości treści edukacyjnych, opracowanych we współpracy z członkami European Battery Alliance. Program kierowany jest do osób, które ukończyły edukację na poziomie wyższym i chcą pracować w szybko rozwijającym się sektorze bateryjnym, pracowników firm i instytucji będących użytkownikami baterii, a także do osób, które chcą doskonalić się w swojej obecnej pracy, czy też starają się przekwalifikować na potrzeby tego sektora. EBA Academy Polska to część oferty Skills Institute, który dzięki bogatemu doświadczeniu EIT InnoEnergy oferuje możliwości szkolenia pracowników w dziedzinach takich, jak magazynowanie energii, fotowoltaiki czy zielony wodór. 

Szerokie wsparcie edukacyjne przedsiębiorcom i innym podmiotom oferuje również wspólnota EIT Urban Mobility. Przedsiębiorcy pracujący w obszarze mobilności miejskiej mogą korzystać z programu Akademia, który wspiera budowanie wiedzy i zdolności w zakresie innowacji i transformacji w ekosystemie mobilności miejskiej. W ofercie programu Akademia znajdują się takie działania, jak Master School, Doctoral Training Network, Education Capacity Building, Competence Hub.  

Szczególnie wartym polecenia dla przedsiębiorców jest działanie Competence Hub. Ta oferta EIT Urban Mobility wspiera podnoszenie kwalifikacji i przekwalifikowywanie specjalistów, tak by ich kompetencje mogły odpowiadać na rosnące wyzwania mobilności miejskiej. Academy Competence Hub pomaga rozwijać umiejętności i poszerzać wiedzę we wszystkich obszarach związanych z mobilnością miejską. Program wspierają najwyższej klasy eksperci z ponad 250 najlepszych europejskich firm, instytucji badawczych, firm konsultingowych, uniwersytetów i miast. Narzędzia wykorzystywane w ramach Competence Hub to kanał YouTube (Urban Mobility Explained), zawierający serię krótkich i łatwych do zrozumienia filmów, które prezentują najnowocześniejsze praktyki, inspirujące projekty i innowacyjne koncepcje mobilności miejskiej w całej Europie, e-kursy obejmujące szeroki wybór innowacyjnych tematów związanych z mobilnością, czy dedykowane programy nauczania, łączące przedsiębiorców i ekspertów z dziedziny urban mobility. Wszystkie działania edukacyjne dedykowane budowaniu ekosystemu profesjonalistów w zakresie mobilności miejskiej zostały udostępnione na platformie Urban Mobility Courses. Szkolenia mogą odbywać się w różnej formie (online lub stacjonarnie), w języku angielskim lub wybranym języku lokalnym i mogą zostać dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji lub przedsiębiorstwa.

Ważną inicjatywą edukacyjną EIT jest także Deep Tech Talent Initiative (DTTI). Projekt ten będzie oferować kursy, a także fundusze na rozwój i udostępnianie programów nauczania. Obecnie DDTI zaprasza do współpracy uczelnie, organizacje edukacyjne, a także firmy, które wspólnie podejmą wyzwanie dostarczenia Europejczykom kompleksowej i praktycznej wiedzy z obszaru Deep Tech. Celem inicjatywy jest przeszkolenie 1 mln Europejczyków do 2025 roku. Z kursów będą mogły skorzystać firmy i organizacje, a także osoby fizyczne, innowatorzy i przedsiębiorcy.

Warto zapoznać się także z ofertą pozostałych EIT KICs: EIT Climate-KIC, EIT Digital, EIT Raw Materials, oraz najnowszej – EIT Culture and Creativity.

EIT stanowi integralną część Programu Ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa. Więcej informacji o programie można uzyskać w Krajowym Punkcie Kontaktowym, który świadczy bezpłatną pomoc dla przedsiębiorców z zakresu m.in. budowy konsorcjów, prowadzenia negocjacji, przygotowania wniosków projektowych, lobbingu, koordynacji i rozliczeń formalno-finansowych projektów programu Horyzont Europa. Oferujemy także szkolenia, pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz wsparcie na różnych etapach realizacji projektów. Można do nas zadzwonić, napisać lub umówić się na spotkanie. Więcej informacji o programie znajdziesz tutaj.

 

NCBR

Materiał reklamowy powstał we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym NCBR