Rusza nabór wniosków w 4. konkursie dla polsko-tureckich konsorcjów

Dodane: 20.01.2020

Informacja prasowa Informacja prasowa

Rusza nabór wniosków w 4. konkursie dla polsko-tureckich konsorcjów

Udostępnij:

Działasz w obszarze technologii teleinformatycznych, energii, zdrowia lub żywności? Masz innowacyjny pomysł, który wymaga pomocy partnera z Turcji? Zgłoście się do 4. konkursu polsko-tureckiego na wspólne projekty badawczo-rozwojowe.
Dziś ruszył nabór wniosków. Ogłoszony 23 grudnia ub.r. konkurs to efekt stałej już współpracy, nawiązanej w 2014 roku przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) z Radą ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji – TÜBİTAK.

– Do udziału w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych zobowiązuje nas ustawa o NCBR. Bez takiej współpracy nie wyobrażam sobie efektywnego wspierania polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy mają ambicje wejścia ze swoimi innowacjami na zagraniczne rynki – mówi dr inż. Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Dlatego z roku na rok staramy się rozszerzać zakres tej współpracy w obszarach, które przynoszą wymierne korzyści zarówno nam, jak i naszym partnerom. Ze względu na te korzyści rozwijamy programy bilateralne z Turcją, ale także np. z Izraelem, Tajwanem, Niemcami czy Japonią – dodaje.

Co, gdzie, kiedy?

Szeroka tematyka konkursowa uwzględnia polskie priorytety badawcze. Obejmuje takie dziedziny jak: technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), energia, zdrowie oraz żywność.

System informatyczny do składania wniosków w 4. konkursie polsko-tureckim będzie otwarty od 17 stycznia do 18 marca 2020 roku na stronie www.ncbr.gov.pl. Na wsparcie projektów NCBR przeznaczyło tym razem 5 mln zł, przy czym dofinansowanie na jeden projekt nie może przekroczyć 850 tys. zł. W przypadku organizacji badawczej intensywność dofinansowania może wynosić do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku przedsiębiorcy – do 80 proc. Przewidywany okres realizacji projektu  to 24-36 miesięcy.

Dla kogo?

Kto może uczestniczyć w konkursie? Do udziału zapraszamy polsko-tureckie konsorcja, w skład których wchodzi co najmniej jeden wnioskodawca z naszego kraju oraz co najmniej jeden podmiot z Turcji. Nie ma wymagań co do liczby członków w konsorcjum, jednak powinno być ono zrównoważone pod względem liczby i rodzaju partnerów oraz podziału budżetu.

Podmioty tureckie otrzymają dofinansowanie z TÜBİTAK. Po stronie polskiej o dofinansowanie z NCBR mogą się ubiegać jednostki naukowe, przedsiębiorcy, konsorcja jednostek naukowych oraz takie, w skład których wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jeden przedsiębiorca. Co istotne, obowiązkowy jest udział polskiego przedsiębiorcy w konsorcjum polsko-tureckim w przypadku udziału w nim przedsiębiorcy z Turcji.

Razem możemy więcej

Partnerstwo NCBR i TÜBİTAK ma na celu zacieśnienie współpracy w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. W latach 2014-2018 ogłoszono trzy konkursy na wspólne polsko-tureckie projekty badawcze. Wszystkie konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wpłynęło na nie w sumie 113 wniosków, a do finansowania wybrano 15 projektów. Polskie podmioty otrzymały z NCBR łącznie 11,8 mln zł dofinansowania.

Budowanie globalnej sieci powiązań w obszarze B+R procentuje. Jednym z beneficjentów pierwszego konkursu polsko-tureckiego jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który nawiązał współpracę z Acıbadem Üniversitesi. W jej wyniku powstał realizowany w latach 2016-2018 projekt pozyskiwania nowych związków naturalnych do terapii choroby Alzheimera. Jego efekty są obiecujące. To nie tylko publikacje w renomowanych czasopismach naukowych, liczne wykłady na konferencjach naukowych, ale również patenty. A przede wszystkim wytypowane zostały związki, które budzą nadzieję na potencjalne ich zastosowanie w terapii choroby Alzheimera.

– Pan doc. dr. Ahmet Tarik Baykal, kierownik projektu zatrudniony w Acıbadem Üniversitesi w Turcji, znalazł moje dane w portalu naukowym, a następnie napisał e-mail z propozycją współpracy naukowej. Obaj zajmujemy się tematyką poszukiwania nowych związków do terapii choroby Alzheimera, przy czym ja bardziej od strony fitochemicznej, tzn. badań i izolacji związków z materiału roślinnego o spodziewanej aktywności biologicznej, natomiast pan prof. Baykal zajmuje się poszerzonym panelem badań biologicznych, mechanizmu działania itp. – relacjonuje dr hab. n. farm. Tomasz Mroczek z Samodzielnej Pracowni Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego Katedry Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

– Efekty pracy są bardzo wysokie: wiele wartościowych publikacji naukowych, patenty, kolejne zgłoszenia i publikacje są w trakcie, wytypowanie przynajmniej jednego związku, który wykazuje duży potencjał jako wdrożenie szczególnie do terapii późnej choroby Alzheimera. Jeśli chodzi o aspekt społeczny, to rozpoczęliśmy i zacieśniliśmy współpracę z zespołem naukowym pod kierunkiem pana doc. Baykala, która zaowocuje kolejnymi wspólnymi projektami i wieloletnią dalszą współpracą naukową. Także od strony ludzkiej wyczuwamy wzajemną życzliwość, co jest niezwykle ważne w budowaniu dobrej atmosfery podczas realizacji wspólnych przedsięwzięć naukowych – dodaje.

Wnioski, które wpłyną w 4. konkursie polsko-tureckim, zostaną ocenione zgodnie z krajowymi przepisami instytucji finansujących, ale na podstawie wspólnie uzgodnionych zasad i kryteriów oceny. NCBR i TÜBİTAK ustalą i ogłoszą wspólną listę rankingową zawierającą wnioski rekomendowane do dofinansowania.

Programy międzynarodowe to dynamicznie rozwijający się obszar działalności Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.

Więcej informacji na temat 4. konkursu polsko-tureckiego wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie: www.ncbr.gov.pl.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem