Ruszyły zapisy na akcje w ramach oferty publicznej Urteste S.A.

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Ruszyły zapisy na akcje w ramach oferty publicznej Urteste S.A.

Udostępnij:

Ruszyły zapisy na akcje w ramach oferty publicznej Urteste S.A., spółki specjalizującej się
w tworzeniu innowacyjnej technologii do wykrywania z próbek moczu chorób nowotworowych na wczesnych etapach rozwoju. Oferta obejmuje do 95 200 tys. akcji serii C. Cena emisyjna akcji została ustalona na 100 zł za sztukę. Oznacza to, że wartość oferty – według tych parametrów wyniesie do 9,52 mln zł.

W transzy Dużych Inwestorów zostało zaoferowane do 75 200 akcji, o 10 000 akcji więcej niż pierwotnie zakładano. W transzy Małych Inwestorów zostało zaoferowane do 20 000 akcji. Urteste planuje zadebiutować na rynku NewConnect w III kwartale 2021 r. Zapisy przyjmowane są przez DM BOŚ SA do 2 lipca.

– Debiut na NewConnect to początek kolejnego etapu dynamicznego rozwoju Urteste i jednocześnie przystanek na drodze na główny parkiet GPW. Głęboko wierzymy, że rozwijana przez nas technologia będąca podstawą wczesnej diagnostyki najczęściej występujących nowotworów z próbki moczu jest przełomowa w skali globalnej, a przyjęty przez nas model biznesowy zakładający sprzedaż technologii lub udzielenie wyłącznej licencji dużemu międzynarodowemu graczowi rynkowemu będzie atrakcyjny dla akcjonariuszy – mówi Grzegorz Stefański, współzałożyciel i Prezes Zarządu Urteste.

Pomysłodawcą projektu i głównym badaczem Urteste jest prof. Adam Lesner z Uniwersytetu Gdańskiego, światowy autorytet w zakresie badań nad enzymami proteolitycznymi i chemii peptydów.

Rozwijana przez Urteste technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Test Urteste przy reakcji z enzymem rozpada się na dwie części i powoduje zmianę intensywności barwy moczu, która świadczy o występowaniu nowotworu u pacjenta.

Obecnie w pipeline Urteste znajduje się 15 projektów testów onkologicznych, na różnych etapach rozwoju, na różne typy nowotworów, takie jak: rak prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak.  Najbardziej zaawansowanymi projektami są testy na raka trzustki i prostaty. Obecnie w ramach tych projektów prowadzone są eksperymenty medyczne, w którym uczestniczy odpowiednio 330 i 165 ochotników. Celem prowadzonych badań jest ocena czułości i swoistości testów oraz porównanie ich czułości i swoistości względem dostępnego na rynku markera CA19-9 u pacjentów z rakiem trzustki i markera PSA u pacjentów z rakiem prostaty.

– 5,5 mln zł pozyskane z emisji planujemy przeznaczyć na prace badawczo-rozwojowe w projektach raka trzustki i prostaty oraz rozwój kolejnych 13 celów terapeutycznych. 2,3 mln zł chcemy przeznaczyć na ochronę patentową naszych testów, 1,3 mln zł na koszty ogólnego zarządu i działania public relations. Natomiast 1 mln zł planujemy przeznaczyć na adaptację i wyposażenie nowego laboratorium – mówi Grzegorz Stefański, współzałożyciel i Prezes Zarządu Urteste.

100% obecnych akcji spółki zostało objęte 12-miesięcznymi umowami lock-up. Akcje nowej emisji po rejestracji kapitału zakładowego będą stanowiły 8,5% wszystkich akcji. Obecnie akcjonariuszami Urteste są: Grzegorz Stefański, Prezes Zarządu (18,00% kapitału zakładowego), Tomasz Kostuch, Członek Zarządu (18,00%), prof. Adam Lesner, Przewodniczący Rady Naukowej i twórca projektu (23,60%), Dr Natalia Gruba, Dyrektor ds. Technologii (20,40%) oraz Fundusz TwitiInvestments (20,00%).

Szczegóły oferty zawiera Memorandum Informacyjne, dostępne na stronie: https://urteste.eu/oferta-publiczna/