„Science4Business – Nauka dla Biznesu” – MNiSW ogłasza nabór partnerów do projektu

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

„Science4Business – Nauka dla Biznesu” – MNiSW ogłasza nabór partnerów do projektu

Udostępnij:

Projekt ma na celu zwiększenie efektywności działań organizacji badawczych w zakresie współpracy z biznesem, w tym poprzez komercjalizację wyników zrealizowanych badań naukowych i prac rozwojowych. Nabór wniosków prowadzony jest na podstawie ogłoszonego Komunikatu Ministra Nauki i trwa do 24 maja 2024 r.

Działania związane z realizacją zadania polegać będą na prowadzeniu przez Partnerów badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, identyfikacji rozwiązań o potencjale komercjalizacyjnym i ich dalszym rozwoju, poszerzaniu wiedzy o roli transferu technologii w nauce i gospodarce w macierzystych organizacjach badawczych oraz nawiązywaniu współpracy z otoczeniem gospodarczym poprzez transfer know-how z sektora szkolnictwa wyższego do gospodarki.

Partnerstwo zapewni również pierwszeństwo w dostępie do specjalistycznych szkoleń, które będą prowadzone w ramach zadania nr 2 projektu „Science4Business – Nauka dla Biznesu”.

Do realizacji zadania organizacje badawcze mogą przystąpić samodzielnie lub w konsorcjum.

Szacowany budżet Projektu dla zadania 1 „Inkubator Rozwoju” to 124 mln zł.

Środki te mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją działań przez okres 5 lat tj. od dnia 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r.

Szczegóły dotyczące naboru znajdują się w Komunikacie Ministra Nauki.

Czytaj także: