Senlima pomoże starszym i wykluczonym cyfrowo – kolejna inwestycja SPINAKER alfa

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Senlima pomoże starszym i wykluczonym cyfrowo – kolejna inwestycja SPINAKER alfa

Udostępnij:

Do spółek portfelowych Funduszu SPINAKER alfa dołączyła Selima z rozwiązaniem „Bez Barier” ułatwiającym korzystanie z funkcjonalności fintechowo-informacyjnych aplikacji miejskich osobom z ograniczeniami, do których należą osoby niepełnosprawne oraz osoby starsze.

Skąd pomysł na tego typu narzędzie?

– Obecnie osoby z ograniczeniami wynikającymi z podeszłego wieku i/lub niepełnosprawności różnego pochodzenia czują się niekomfortowo, niejednokrotnie muszą korzystać ze wsparcia osób trzecich przy załatwianiu różnego rodzaju cyfrowych spraw, np. płatniczych. W skrajnych przypadkach ograniczenia aplikacji powodują, że stają się oni grupą wykluczoną cyfrowo – mówi Krzysztof Całka, Pomysłodawca i Prezes Zarządu Senlima.

Według danych Światowego Raportu o Niepełnosprawności na świecie występuje ponad miliard osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (ok. 15% populacji globalnej). Ponad 2,5 mld ludzi potrzebuje przynajmniej jednego produktu wspomagającego funkcjonowanie w społeczeństwie, w tym aplikacji wspierających komunikację i funkcje poznawcze. 

Mamy również do czynienia ze stale rosnącą liczbą osób z niepełnosprawnościami, spowodowaną m.in. procesem starzenia się społeczeństwa oraz rozwojem chorób przewlekłych, np. cukrzycy czy nadciśnienia tętniczego. W 2019 r. liczebność osób starszych (w wieku 65 lat lub więcej) na świecie wynosiła 703 mln. Z kolei do 2050 r. prognozuje się podwojenie liczby osób starszych do 1,5 miliarda. Będzie to oznaczało, że co szósta osoba na świecie będzie miała przynajmniej 65 lat. W przypadku Polski, według danych GUS z 2020 r., odsetek osób starszych (w wieku 60 lat i więcej) wynosił 25,6% (9,8 mln) z kolei liczba osób starszych bez orzeczenia o niepełnosprawności oscyluje w granicy 7,3 mln. 

– Na rynku polskim istnieje duża liczba aplikacji miejskich, które oferują szereg funkcjonalności, np. zakup biletów komunikacji miejskiej, jednak bardzo często nie mogą z nich skorzystać osoby starsze, niepełnosprawne oraz wykluczone cyfrowo ze względu na zbyt skomplikowaną treść danej usługi w aplikacji lub niedostosowaną dla nich formę prezentacji. W większości z tych aplikacji nie można nawet dostosować rozmiaru czcionki, a co więcej, ich rozmiar nie zmienia się pomimo ustawienia telefonu na prezentowanie treści w powiększeniu – dodaje Krzysztof Całka.

Co oferuje Senlima?

Badania potwierdziły, iż informacje zawarte w aplikacjach czy metody zakupu biletów – stawiają pewne ograniczenia dla osób starszych oraz osób z ograniczeniami i jest to istotna przeszkoda do rozszerzenia tego typu usług na większą skalę. 

– Świadczy to o potrzebie wdrożenia tego typu rozwiązań, nie tylko ze względu na korzyści społeczne, ale również korzyści ekonomiczne, możliwe do uzyskania dzięki przewadze osiąganej przez niwelowanie barier użytkownikom – podsumowuje Krzysztof Całka.

Oferowany przez spółkę moduł cyfrowy umożliwi dostosowanie sposobu wyświetlania i przekazywania treści aplikacji w sposób przystępny, akceptowalny przez osoby z ograniczeniami, wspierając obszary, takie jak m.in.: rejestracja użytkownika pozwalająca na uzyskanie specjalnych benefitów (np. darmowe przejazdy transportem publicznym, zniżki), funkcjonalności informacyjne (np. wiadomości o najważniejszych wydarzeniach, alerty pogodowe, rozkłady jazdy transportu miejskiej), czy usługi płatnicze (np. zakup biletów komunikacji miejskiej, opłaty za strefy płatnego parkowania, ubezpieczenia). Moduł będzie uwzględniał zarówno oczekiwania stawiane przez testowych użytkowników reprezentujących grupę docelową, jak i wymogi zdefiniowane w różnych zaleceniach i ugruntowanych zasadach rynkowych (m.in. WCAG 2.2, ADA, Section 508, wytyczne Związku Banków Polskich).

– Pomimo globalnego zapotrzebowania, konkurencyjne rozwiązania są skierowane wyłącznie do osób młodych nieposiadających żadnych ograniczeń ruchowych, sensorycznych lub intelektualnych. Senlima przyczyni się do włączenia grup marginalizowanych do świata innowacji cyfrowych (tj. aplikacje mobilne, cyfrowe finanse). Perspektywiczny rynek, stale rosnąca liczba osób starzejących się lub z niepełnosprawnościami, a w związku z tym – rosnące zapotrzebowanie na produkty wspomagające funkcjonowanie w społeczeństwie, znalazło uzasadnienie, dzięki czemu sfinansowaliśmy projekt – dodaje Tomasz Marczuk, Członek Zarządu SPINAKER alfa.

Inwestycja została przeprowadzona w ramach działania BRIdge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Fintech OROVERA otrzymał finansowanie od SPINAKER alfa

SPINAKER alfa inwestuje w INSBUY

SPINAKER alfa inwestuje w dopasuj.to – technologię zadruku mebli