Signify Poland współpracuje z Akademią Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Signify Poland współpracuje z Akademią Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile

Udostępnij:

Wspólnymi celami, które przyświecają współpracy Signify z ANS są m.in. podniesienie poziomu wiedzy technicznej pracowników firmy Signify oraz studentów i kadry uczelni.

Dodatkowo, kooperacja między oboma podmiotami ma na celu także zapewnienie najwyższej jakości edukacji, efektywny transfer wiedzy pomiędzy środowiskiem akademickim a sektorem przemysłu 4.0, wspieranie rozwoju północnej Wielkopolski, dążenie do zrównoważonego rozwoju oraz stymulowanie innowacyjności w regionie.

W tych dążeniach, Signify Poland oraz ANS deklarują gotowość do wzajemnego wsparcia poprzez patronat Signify nad wszystkimi kierunkami technicznymi oraz rozwijanie współpracy w zakresie działalności dydaktycznej i badawczo-rozwojowej. Umowę podpisali Nikodem Maciejewski, wiceprezes Zarządu Signify Poland, Ewa Czaińska, HR Business Partner Signify Poland oraz Rektor dr hab. Donat Mierzejewski, prof. ANS.

– Nie zwalniamy tempa i przenosimy naszą współpracę na jeszcze wyższy poziom. Wierzymy, że wspólne działania pozwolą rozwijać nie tylko nas – pracowników Signify, kadrę badawczo-naukową ANS, ale co najważniejsze, również młodych studentów, którzy swoje pierwsze kroki zawodowe będą mogli rozpocząć w zielonych barwach Signify – podsumowuje Ewa Czaińska, HR Business Partner w Signify Poland.

Czytaj także: