SkinWallet przygotowuje się do debiutu giełdowego. Pomoże mu w tym Grupa INC

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

skinwallet

Udostępnij:

Specjalizująca się w finansowaniu innowacyjnych podmiotów Grupa INC podpisała umowę z Tar Heel Capital Pathfinder, której przedmiotem jest wsparcie doradcze i operacyjne procesu pozyskania finansowania oraz wprowadzenia na NewConnect akcji SkinWallet. SkinWallet to platforma handlu dobrami cyfrowymi.

Dom Maklerski INC będzie pełnił funkcję oferującego w procesie pozyskania kapitału przez jeden z projektów funduszu – SkinWallet, natomiast INC będzie pełnić funkcją Autoryzowanego Doradcy i będzie odpowiadać za wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect akcji SkinWallet.

SkinWallet to platforma handlu dobrami cyfrowymi w grach wideo. Jej model biznesowy opiera się na tworzeniu i wykorzystywaniu rozwiązań, które wspomagają płynność w obrocie cyfrowymi dobrami. Przychody platformy dynamicznie rosną z kwartału na kwartał, w tym roku mają wynieść łącznie około 6 mln zł.

– Podpisana umowa to konsekwencja zawartego z Tar Heel Capital Pathfinder listu intencyjnego, liczymy, że nasz pierwszy wspólny projekt zakończy się sukcesem i otworzy nam drogę do szerszej współpracy w procesach związanych pozyskaniem finansowania oraz upublicznianiem spółek portfelowych. – komentuje Paweł Śliwiński, prezes INC.

Grupa INC podpisała 19 listopada br. list intencyjny z Tar Heel Capital Pathfinder. Zgodnie z nim fundusz chce wykorzystać doświadczenie i kompetencje INC przy realizacji strategii rozwoju spółek portfelowych, a Grupa INC będzie podmiotem pierwszego wyboru w zakresie realizacji procesu pozyskania kapitału i upublicznienia na rynku kapitałowym jej spółek portfelowych. W szczególności poprzez korzystanie z Domu Maklerskiego INC oraz platformy CrowdConnect.pl w procesie pozyskiwania kapitału.

Umowa obejmuje zarówno pozyskanie finansowania, jak i upublicznienie spółki. INC chce realizować więcej kompleksowych projektów wykorzystujących kompetencje całej Grupy oraz współpracę z InnerValue, które odpowiada za komunikację SkinWallet.

SkinWallet chce pozyskać finansowanie w wysokości około 3 mln zł, które wykorzysta na dalszy rozwój platformy, w szczególności uruchomienie handlu dobrami cyfrowymi z kolejnych gier, przygotowanie lokalizacji do kolejnych krajów oraz uruchomienie dodatkowych usług wymiany dóbr cyfrowych z gier.

– SkinWallet z każdym miesiącem dynamicznie rośnie. Chcemy kontynuować tempo wzrostu na poziomie kilkudziesięciu procent kwartał do kwartału, dlatego chcemy pozyskać dodatkowe finansowanie na realizację kluczowych projektów i powiększenie zespołu. Obecnie jesteśmy na etapie dodawania kolejnych gier do portfolio oraz ich lokalizacji. W szczególności liczymy na uruchomienie dodatkowych usług wymiany dóbr cyfrowych, które planujemy na połowę przyszłego roku. – mówi Kornel Szwaja, współzałożyciel SkinWallet.