SoftBlue SA intensyfikuje prace dedykowane stworzeniu dwóch inwestycji B+R

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

SoftBlue SA intensyfikuje prace dedykowane stworzeniu dwóch inwestycji B+R

Udostępnij:

SoftBlue SA, notowany na NewConnect specjalista IT, prowadzący własny dział Badań i Rozwoju, intensyfikuje przygotowania do budowy dwóch dużych inwestycji. Chodzi o stworzenie własnego Centrum B+R, dedykowanego optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi w Bydgoszczy oraz budowy Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR i AR, w którym SoftBlue udziela technologicznego wsparcia.

Inwestycja powstaje na mocy zwartego w maju br. listu intencyjnego z firmą InventionMed. Z uwagi na realizację wielu umów inwestycyjnych, firma  zdecydowała się zwiększyć możliwości finansowe spółki poprzez udzielenie dofinasowania na zasadach wewnętrznych. Prezes spółki udzielił SoftBlue pożyczki do maksymalnej kwoty 7,5 mln zł.

– Z uwagi na rozpoczęte przez SoftBlue umowy inwestycyjne oraz realizowane jednocześnie dwa duże projekty badawczo-rozwojowe zdecydowałem się udzielić wsparcia zarządzanej przeze mnie spółce na warunkach najbardziej korzystnych dla firmy. Aby udostępnić spółce wolne środki finansowe sprzedałem częściowy pakiet należących do mnie akcji SoftBlue. Pozyskana ze sprzedaży kwota zostanie przeznaczona na uruchomienie linii pożyczkowej dla spółki, do maksymalnej kwoty 7,5 mln zł. Kapitał zabezpieczy aktualne potrzeby inwestycyjne firmy i przyczyni się do zwiększenia możliwości finansowych spółki. Dofinansowanie wewnętrzne będzie szczególnym wsparciem dla firmy przy budowie naszego własnego Centrum B+R w Bydgoszczy, jak i wsparciu naszego partnera biznesowego InventionMed przy tworzeniu ,,wirtualnego szpitala’’ – informuje Michał Kierul. – Linia pożyczkowa jest uruchamiana natychmiast, bez dodatkowych kosztów, co daje spółce zdecydowanie więcej korzyści w porównaniu do sytuacji, w której wzięlibyśmy kredyt zewnętrzny – dodaje.

Pożyczka będzie udzielana w transzach – przy każdorazowym zgłoszeniu o jej zapotrzebowaniu przez firmę. Każda transza zostanie udzielona w terminie dwóch dni roboczych. Pożyczka zostaje udzielona na okres 5 lat, przy czym strony zastrzegły że może ona zostać spłacona w całości lub części w każdym dowolnym czasie przed wskazanym terminem. Odsetki zostały określone w wysokości 1 proc. w skali roku i będą naliczone wyłącznie od faktycznie udzielonej, wykorzystanej kwoty pożyczki.

Przygotowania do budowy własnego Centrum B+R SoftBlue przebiegają zgodnie z planem. – Jesteśmy dumni, że stworzymy własne Centrum Badawczo–Rozwojowe w Bydgoszczy, mieście, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Dodatkowy kapitał pozwoli nam zdecydowanie przyspieszyć budowę obiektu – dodaje.

Centrum B+R pozwoli na prowadzenie prac badawczych nad opracowaniem dwóch systemów do optymalizacji zarządzania zasobami wodnymi i energetycznymi. Jedno oprogramowanie ułatwi racjonalne gospodarowanie wodą w systemach zbiorowego zaopatrzenia. Drugie zwiększy efektywność zarządzania. Na budowę Centrum spółka otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Kwota dotacji to ponad 5,4 mln zł. Wartość całej inwestycji wynosi ponad 12 mln zł.

W maju tego roku SoftBlue wraz z firmą InventionMed zawarły list intencyjny, w ramach którego SoftBlue zadeklarowało wsparcie w realizacji Centrum Innowacyjnych Symulacji Medycznych VR (wirtualna rzeczywistość) i AR (rozszerzona rzeczywistość) w Bydgoszczy. Projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Rozwoju kwotą 16 mln zł. – Dzięki naszemu zaangażowaniu w ten projekt, możliwe będzie rozpoczęcie prac rozwojowych i budowlanych. Jest to dla mnie tym bardziej istotne, ponieważ w lipcu br. SoftBlue stało się głównym akcjonariuszem InventionMed. Zakupiliśmy pakiet ponad 10 mln akcji spółki InventionMed, co stanowi blisko 30 proc. wszystkich akcji firmy. Cieszę się więc, że dzięki uruchomieniu nowej linii pożyczkowej będę w stanie dalej inwestować w tę inwestycję i realnie współtworzyć nowoczesny i zaawansowany technologicznie obiekt dedykowany sektorowi medycznemu – mówi prezes SoftBlue.

SoftBlue jest pionierem na polskim rynku w zakresie zastosowania dronów do badania smogu występującego w powietrzu. Autorski system spółki ,,AirDron’’ – jako profesjonalna głowica pomiarowa – przez cały rok kalendarzowy jest wykorzystywany do badania stanu zanieczyszczenia powietrza w czasie rzeczywistym i pobierania próbek do analizy laboratoryjnej w Dziale Badawczo-Rozwojowym firmy. Na podstawie zebranych informacji firma tworzy także raporty środowiskowe.