SPINAKER alfa inwestuje w rozwiązanie HR ułatwiające wybór spersonalizowanych benefitów pracowniczych

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

SPINAKER alfa inwestuje w rozwiązanie HR ułatwiające wybór spersonalizowanych benefitów pracowniczych

Udostępnij:

Fundusz SPINAKER alfa zainwestował w rozwiązanie z obszaru HR/ICT – rekomender benefitów pracowniczych. Oferowane przez spółkę RBHR narzędzie zaproponuje wybór benefitów dostosowanych do aktualnej sytuacji finansowej i potrzeb pracownika. W ten sposób rozwiązanie zapewni wykorzystanie środków pieniężnych przeznaczonych na zakup benefitów przez pracowników, które obecnie wykorzystywane są w ciągu roku w
niesatysfakcjonującym zakresie.

W skali globalnej, wartość rynku świadczeń pozapłacowych wynosi ponad 88 mld USD rocznie i oczekuje się, że w latach 2021-2025 wzrośnie o 20 mld USD, z czego 35% wartości przypada na rynek europejski. W Polsce już w 2019 roku rynek świadczeń pozapłacowych przekroczył 14 mld złotych. Tendencja wzrostowa dotyczy także powszechniejszego wykorzystani rynku platform do zarządzania świadczeniami pracowniczymi. Postępujący rozwój HR w Polsce, a także pandemia spowodowały digitalizację obszaru HR związanego z benefitami. A elementem tego rynku są marketplace w systemach kafeteryjnych oferujące szeroki wybór benefitów dla pracowników i ułatwiające dystrybucję środków pieniężnych przeznaczonych na wsparcie pracowników.

– Organizacja rynku benefitów w Polsce zmieniła się. Pracownicy otrzymują środki pieniężne (lub ich ekwiwalent w postaci punktów) do swobodnego wydatkowania w kafeterii. Jednak poziom wykorzystania tych środków w ciągu roku jest niski pomimo coraz większej potrzeby finansowego wsparcia. Presja na wynagrodzenia związana z kryzysem ekonomicznym jest coraz większa, a firmy nie są i nie będą w stanie jej sprostać – mówi Iwona Grochowska, Członek Zarządu RBHR, a także autorka licznych publikacji na temat benefitów i ich wpływu na poziom satysfakcji pracowników.

Fundusz socjalny i dostawcy kafeterii

Zgodnie z danymi GUS za styczeń 2022 r. liczba osób zatrudnionych na etacie w Polsce wyniosła ponad 6,5 mln osób, zaś ponad 9,5 mln zatrudnionych objętych było już w 2019 roku benefitami. Firmy, które zatrudniają 50 i więcej osób na podstawie umowy o pracę mają obowiązek prowadzić na ich rzecz odpis środków finansowych w postaci Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) (w 2022 roku minimalna roczna kwota tego świadczenia na pracownika wynosiła blisko 1.663 PLN). Dodatkowo, poza funduszem socjalnym, firmy przeznaczają dużą część środków obrotowych na wsparcie pracowników w postaci refundacji prywatnej opieki zdrowotnej, w tym opieki psychicznej i profilaktyki w tym zakresie. W obecnie działających procesach dostawcy kafeterii zwracają pracodawcom niewykorzystane środki po upływie okresu rozliczeniowego. Wcześniej starają się metodami marketingowymi nakłaniać pracowników do korzystania ze zgromadzonej pomocy finansowej. Zwrócone środki, jeśli pochodzą z ZFŚS, stają się jednak problemem dla pracodawcy, ponieważ pracodawca nie może wykorzystać ich w inny sposób, niż przekazać pracownikom. Email marketing stosowany powszechnie przez dostawców kafeterii jest niewystarczający, stąd pomysł aby wesprzeć inteligentnym rozwiązaniem proces większego wykorzystania tych środków.

– Niewykorzystanie środków z funduszu socjalnego nie leży w interesie pracodawców z dwóch powodów. Po pierwsze, zgodnie z ustawą o ZFŚS, funduszu socjalnego firma nie może przeznaczyć na żaden inny cel niż wsparcie pracowników w trudniejszej sytuacji finansowej. Po drugie, udostępnienie tego wsparcia pozwala chociaż częściowo sprostać presji na wynagrodzenia. W sytuacji kryzysu ekonomicznego, gdy pracownicy oczekują z oczywistych powodów wyższego wynagrodzenia, ta forma finansowego wsparcia może stać się ważnym elementem wynagrodzenia dodaje Krzysztof Mikulski, Członek Zarządu RBHR.

Jak działa RBHR?

Opracowane przez spółkę RBHR algorytmy będą bazowały na danych opisujących szczegółowo sytuację materialną i rodzinną pracowników oraz wyborach świadczeń pozapłacowych. Narzędzie tym samym ułatwi wybór benefitów i przyczyni się do bieżącego wykorzystywania świadczeń.

– Niezależność od jakiegokolwiek dostawcy kafeterii czy też marketplace typu “incentive”, łatwość uczenia i doskonalenia modelu, łatwa adaptowalność do istniejących rozwiązań, przewaga cenowa zapewniająca skalowalność przychodów i łatwość implementacji, a także bazowanie na zrachowaniach dotychczasowych, do których nie mają dostępu marketingowe systemy rekomendacyjne – to kluczowe przewagi konkurencyjne spółki RBHR, które jako Fundusz dostrzegliśmy – podsumowuje Andrzej Żurawski, Członek Zarządu SPINAKER alfa.

Inwestycja została przeprowadzona w ramach działania BRIdge Alfa, współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Poprzednie inwestycje SPINAKER alfa:

Better Egg pozyskał finansowanie od SPINAKER alfa na opracowanie roślinnego substytutu jajecznicy

SPINAKER alfa inwestuje w Sweepee, spółkę produkującą autonomicznego robota sprzątającego

Senlima pomoże starszym i wykluczonym cyfrowo – kolejna inwestycja SPINAKER alfa