S&T zbuduje system, który dostarczy informacji na temat używanych źródeł ciepła

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

S&T zbuduje system, który dostarczy informacji na temat używanych źródeł ciepła

Udostępnij:

Zintegrowany System Ograniczania Niskiej Emisji (ZONE) powstanie w środowisku chmurowym. Platforma umożliwi obywatelom realizację e-usług związanych z energetyką. Docelowo oprogramowanie obsłuży ponad 5 mln właścicieli budynków i 40 tys. przedsiębiorców. Wartość umowy przekroczyła 11 mln zł.

Zdaniem ekspertów w Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na zdrowie naszych obywateli mają zanieczyszczenia pochodzące z indywidualnych gospodarstw domowych, lokalnych kotłowni, różnego rodzaju warsztatów i zakładów usługowych. Stosowanie niskiej jakości opału i paliw oraz przestarzałych i niesprawnych kotłów, powoduje emitowanie do powietrza szkodliwych substancji.

Głównym zadaniem postawionym przed systemem ZONE jest zebranie w jednej bazie wszystkich informacji na temat sposobów ogrzewania budynków w Polsce – co w konsekwencji pozwoli na podjęcie skuteczniejszych działań ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Platforma ZONE będzie wspierała również obywateli w efektywnym zarządzaniu wydatkami przeznaczonymi na ogrzewanie. Wśród katalogu przygotowywanych przez zespół S&T e-usług, znajdą się m.in. takie ułatwienia jak: wykonanie przeglądu kominiarskiego czy dokonanie inwentaryzacji budynku.

Wytworzenie Systemu ZONE zostanie zrealizowane na środowisku chmurowym w metodyce SCRUM. Będzie to skalowalna platforma pozwalająca wykorzystać w formie usługi serwerowe systemy operacyjne, silniki baz danych oraz pozostałe aplikacje w środowiskach zwirtualizowanych. Komunikacja z usługą będzie możliwa przez REST API. Rozwiązanie będzie zapewniać dostępność narzędzi wspomagających migrację systemów teleinformatycznych (aplikacji) i danych Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Zespół S&T wykorzysta do budowy architektury systemu powszechnie uznane i rozpowszechnione standardy przemysłowe, pozwalające na potencjalne wykorzystanie przez Zamawiającego różnych technologii i rozwiązań w ramach jednej platformy.

System ZONE będzie zintegrowany z systemami referencyjnymi oraz wyposażony w narzędzia zapewniające dwukierunkową wymianę danych, przy jednoczesnym posiadaniu modułów analitycznych pozwalających na przeprowadzenie analiz środowiskowych, zdrowotnych oraz finansowych w oparciu o informacje zebrane za pomocą e-usług. Oprogramowanie będzie webowym systemem teleinformatycznym obsługującym użytkowników korzystających z przeglądarek internetowych lub urządzeń mobilnych zintegrowanym z Węzłem Krajowym (login.gov.pl). W sumie System ZONE będzie obsługiwał ok. 40 tys. przedsiębiorców, ok. 14 tys. przedstawicieli administracji oraz potencjalnie ok. 5 mln właścicieli budynków.

System jest realizowany w ramach finansowanego II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa projektu „Zintegrowany system ograniczania niskiej emisji” (ZONE).