Startuje konkurs lotniczy z AerFinance Ventures

Dodane: 10.05.2012

Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

Inkubator przedsiębiorczości Aerfinance Ventures organizuje konkurs na najlepszy biznesplan poświęcony branży lotniczej. Nagrodą jest możliwość uzyskania wsparcia w kwocie do 750 tys. zł dla najlepszego pomysłu.

Inkubator przedsiębiorczości Aerfinance Ventures organizuje konkurs na najlepszy biznesplan poświęcony branży lotniczej. Nagrodą jest możliwość uzyskania wsparcia w kwocie do 750 tys. zł dla najlepszego pomysłu.

Aerfinance Ventures jest instytucją otoczenia biznesu, która zarządza projektem dofinansowanym w kwocie blisko 10 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 3.1. Celem projektu jest rozwijanie innowacyjnych inicjatyw mających na celu pobudzenie działalności gospodarczej, poprawianie warunków prowadzenia biznesu oraz usuwanie barier hamujących rozwój gospodarki rynkowej opartej na innowacjach.

Konkurs skierowany jest do osób i firm związanych z lotnictwem. – W ostatnich latach możemy zaobserwować szybki rozwój branży lotniczej w Polsce. Pomimo tego nadal znacznie odstajemy od zachodnioeuropejskich standardów. Myślę, że jednym z powodów takiego stanu rzeczy może być pewna hermetyczność środowiska lotniczego w Polsce. Poprzez organizację konkursu chcielibyśmy nieco je rozruszać, wpuścić więcej świeżej krwi, ludzi z niebanalnymi pomysłami. Leży tu spory potencjał. – wyjaśnia Bartłomiej Stachura, prezes Aerfinance Ventures.

Konkurs rozpoczyna się 10 maja i potrwa do 30 czerwca 2012r. W tym okresie za pośrednictwem strony internetowej Aerfinance Ventures pod adresem www.aer-vc.com można przesyłać zgłoszenia. Tematyka biznesplanu musi być bezpośrednio lub pośrednio związana z branżą lotniczą (opracowanie innowacyjnej techniki obsługi liniowej/bazowej/serwisowej, opracowanie narzędzi IT poprawiających wydajność pracy w branży lotniczej itp.).

Patronat nad wydarzeniem sprawują notowana na NewConnect spółka Inwestycje.pl oraz jeden z największych portali poświęconych lotnictwu Dlapilota.pl. Do kapituły konkursu zostali zaproszeni eksperci z doświadczeniem branżowym, w tym wykładowcy Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej.

źródło: informacja prasowa