Startup w odpowiedzi na rynkowe zmiany

Dodane:

Adam Łopusiewicz Adam Łopusiewicz

Udostępnij:

Bardzo dobra znajomość branży i orientacja w jej aktualnych trendach to baza do stworzenia solidnej podstawy startupu. Dla przedsiębiorców działających w danym obszarze od lat, a co za tym idzie z odpowiednim doświadczeniem, kluczowa może okazać się wnikliwa obserwacja rynku.

Szczególnia ta w kontekście wprowadzanych często i nagle zmian.

Zdjęcie główne artykułu by unsplash.com

Za przykład może posłużyć branża medyczna i nowo powstała platforma edukacyjna dla studentów medycyny, lekarzy stażystów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji – Egzaminy Lekarskie

Wprowadzone w połowie 2012 roku zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia, regulującym zasady przeprowadzania egzaminów końcowych oraz egzaminów specjalizacyjnych dla lekarzy oraz lekarzy-dentystów, wywołały ogromne zamieszanie w środowisku medycznym, które trwa do dziś. Chodzi o utajnienie pytań egzaminacyjnych z lat poprzednich, które do 2013 roku były publikowane przez Centrum Egzaminów Medycznych. Wniosek o rozpatrzenie zasadności utajniania pytań został zgłoszony przez Naczelną Radę Lekarską do Trybunału Konstytucyjnego. I co najważniejsze, Trybunał uznał, że podjęte przez Ministerstwo działania są niezgodne z art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ pytania egzaminacyjne mają charakter informacji publicznej.

Do Lekarskiego oraz Lekarsko–Dentystycznego Egzaminu Końcowego, jak i Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego co roku przygotowuje się kilka tysięcy osób. Od kilku lat wszyscy zdający, by sprawdzić swoją wiedzę przed czekającym ich testem, szukają pytań, zbierając je z różnych stron internetowych. Problem poszukiwania egzaminów z lat poprzednich zapoczątkował rozwój wielowymiarowej platformy, która będzie spełniała wszystkie oczekiwania młodych lekarzy. Założeniem portalu, w myśl ustalonego przez Trybunał stanu rzeczy, jest stworzenie bazy egzaminacyjnej. Przywrócenie publikowania pytań popiera Naczelna Rada Lekarska oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny, które oficjalnie odrzuca argument Ministerstwa, dotyczący możliwości wyczerpania puli pytań.

Egzaminy Lekarskie o tylko jeden z wielu przykładów, który zaliczyć można do startupów odpowiadających na zachodzące zmiany rynkowe, ale także do tych, które skupiają się na rozwiązaniach ulepszających produkty dostępne na rynku. Szacunkowa liczba startupów na polskim rynku to obecnie około 2 400 podmiotów i jak pokazują wyniki badań opublikowane w raporcie „Polskie startupy. Raport 2015”, większość nowopowstałych startupów rozwija się w obszarze innowacyjności w skali globalnej czy też lokalnej. Z całą pewnością przewagę mają przedsiębiorcy, mogący działać z poziomu eksperta znającego mechanizmy rządzące daną branżą.

Metody nauki przez Internet na całym świecie pozyskują coraz większą grupę zwolenników. W 2015 roku Polska znalazła się na 5. miejscu pod względem tempa rozwoju branży E-learningowej – 28 %. Na tak znaczy poziom wzrostu wpływ mogą mieć także startupy wykorzystujące trendy aktualne w edukacji. Nie można w tym przypadku pominąć rynku tzw. edukacji mobilnej, czyli nauki przy pomocy smartfonów i tabletów. Rozwój właśnie tych mobilnych urządzeń pozwala na naukę o każdej porze, a co najważniejsze w każdym miejscu. Dlatego właśnie w pierwszej połowie 2016 r. udostępniona zostanie także aplikacja mobilna Egzaminów Lekarskich.

Podsumowując, dla przedsiębiorców działających w danej branży od wielu już lat, pomysł na startup może pojawić się w odpowiedzi na zmiany zachodzące na rynku. Często pojawiają się one nagle, dlatego warto bardzo dokładnie obserwować sytuację i reagować najszybciej, jak to tylko możliwe. Czas może mieć w tym wypadku znaczenie kluczowe. Pamiętajmy zatem, aby zwracać uwagę nie tylko na aktualne i zapowiadane trendy. Przeobrażenia w danym obszarze mogą pozwolić nam na rozwój w kierunku, o którym wcześniej nie pomyśleliśmy.