Strategia marketingowa w firmach [badanie]

strategia marketingowa w firmach badanie
Udostępnij:

Czy firmy w Polsce posiadają strategię marketingową? W jakiej jest ona formie? Czy managerowie i marketerzy są świadomi potrzeby analizowania i ustrukturyzowania działań, by wspierały sprzedaż i rozwój firmy, a budżety były wykorzystane efektywnie? Temat strategii marketingowej zyskuje na popularności, ale czy jest dobrze zrozumiany, a przede wszystkim wdrożony w firmach?

Agencja marketingowa BUZZcenter postanowiła zapytać przedstawicieli biznesu, marketerów, managerów, właścicieli firm i zweryfikować ich poziom świadomości dotyczącej strategii marketingowej w firmie.

Brak planu działań powoduje niepotrzebne wydatki, zły dobór komunikatów, nieprawidłowe targetowanie działań, a co za tym idzie zmniejsza ich skuteczność lub przynosi skutek odwrotny od zamierzonego. Jesteśmy świadkami wielu zmian gospodarczych, przyśpieszonego procesu digitalizacji i wpływu globalnej pandemii na funkcjonowanie firm. W efekcie wiele przedsiębiorstw musiało w bardzo krótkim czasie zmienić podejście żeby odnaleźć się w nowym otoczeniu biznesowym .

Zebrane dane pozwolą na przygotowanie raportu z badania oraz bezpłatnego poradnika ze wskazówkami, które mogą pomóc firmom w dotarciu do nowych klientów, w szczególności w czasach pandemii.

Ankieta jest dostępna pod adresem app.ankieteo.pl/s/91fb043b-a169-4f30-a8a6-cff938880c53 do 4 maja 2021 roku.

Czas wypełnienia ankiety wynosi około 6 minut.

Wyniki oraz raport z badania zostaną opublikowane w drugiej połowie maja na stronie www.buzzcenter.pl.