Studenci inkubują startupy. Trwa nabór do pierwszej edycji Student Startup Incubator

Dodane: 19.02.2021

Mam Startup

Udostępnij:

Trwa nabór do pierwszej edycji Student Startup Incubator, czyli pierwszego w kraju zdalnego programu inkubacyjnego organizowanego w formule „od studentów dla studentów”. W przedsięwzięcie zaangażowani są specjaliści polskiej branży startupowej oraz wykładowcy z renomowanych uczelni na świecie. Wszystko po to, by umożliwić uczestnikom zdobycie kompetencji i poznanie narzędzi niezbędnych do rozwinięcia ich innowacyjnych produktów.
MamStartup.pl objął patronat medialny nad tym programem

Studenci dla studentów – dlaczego?

Członkowie SKN SGH Ventures, czyli studenci zajmujący się organizacją inkubatora, przynależą do jego grupy docelowej. Dzięki temu doskonale wiedzą, z jakimi wyzwaniami borykają się ich rówieśnicy zmotywowani do realizacji własnych przedsięwzięć biznesowych. Nie dość, że brakuje im w programach studiów teoretycznych i praktycznych aspektów tworzenia startupów odpowiadających na realne potrzeby klientów, to zależy im na odpowiednim przygotowaniu do ubiegania się o wsparcie finansowe od inwestorów. Posiadają ponadto pełną świadomość wartości, jaką niesie za sobą przynależność do grupy osób ambitnych i przedsiębiorczych, które mogłyby wymieniać się doświadczeniami i wspierać się na różnych etapach realizacji pomysłów na innowacyjne produkty. Wykorzystując efekt synergii organizatorzy chcą współtworzyć taką społeczność wraz z uczestnikami programu, mentorami oraz prowadzącymi warsztaty Student Startup Incubator.

Inkubowane rozwiązania zyskają plany rozwoju

Rezultatem uczestnictwa w programie inkubacyjnym będzie opracowanie planu rozwoju produktu proponowanego przez każdy zespół. Jest to dokument wypełniany iteracyjnie służący do śledzenia ewolucji pomysłów oraz dopracowania ich pod względem identyfikacji i sposobu adresowania potrzeb potencjalnych klientów. Pozwoli on na zaproponowanie modelu biznesowego danego przedsięwzięcia oraz stworzenie Minimum Viable Product. Plan rozwoju będzie również stanowić podstawę do przygotowania pitch decku prezentowanego inwestorom.

Opracowanie tego dokumentu będzie możliwe dzięki wsparciu mentorów oraz udziałowi w warsztatach, które obejmą następujące bloki tematyczne: metodologia Lean Startup i testowanie rozwiązań z klientami, Design Thinking, badanie rynku, projektowanie MVP, Lean Canvas, kalkulacja Business Case’ów, pitch deck oraz Storytelling dla założycieli startupów.

Student Startup Incubator – jak, kiedy i dla kogo?

Inkubacja studenckich rozwiązań biznesowych potrwa 8 tygodni. Oprócz warsztatów obejmie  sesje mentoringowe oraz wydarzenia networkingowe, umożliwiając uczestnikom poznanie nowych, eksperckich perspektyw oraz udoskonalenie umiejętności pozwalających na transformację ich pomysłów w MVP, które będą pitchować przed funduszami VC i aniołami biznesu podczas Demo Day w maju 2021.

Do programu mogą zgłaszać się zespoły, w których skład wchodzi co najmniej jedna osoba z aktualnym statusem studenta dowolnej uczelni w Polsce. Wszystkie wydarzenia zaplanowane w ramach inkubatora odbędą się za pośrednictwem platform online i będą prowadzone głównie po angielsku, by umożliwić udział wszystkim zainteresowanym bez względu na miejsce zamieszkania i znajomość języka polskiego.

Formularz aplikacyjny będzie otwarty do 14 marca pod adresem https://www.sghventures.com/apply. Wybrani aplikanci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, by 29 marca móc wziąć udział w pierwszym warsztacie.

Partnerami programu są PFR Ventures, Fundacja Lesława A. Pagi oraz Unilever. Patronat medialny nad inkubatorem objęli MamStartup, Puls Biznesu oraz My Company Polska.

Osoba kontaktowa: Olga Drwal, koordynatorka Student Startup Incubator ([email protected])

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem