Supernova Fund

supernova fund
Udostępnij:
Fundusze

Supernova Fund SA jest Funduszem Inwestycyjnym typu „private equity". Nadrzędnym celem funduszu jest pozyskiwanie kapitałów inwestycyjnych, które zainwestowane w aktywa budujące portfel inwestycyjny pomnażają ponadnormatywnie zgromadzone środki poprzez inwestycje w projekty z dziedziny e-commerce, nowych technologii oraz biznesu mobilnego.

Posiadanym portfelem inwestycji zarządzamy poprzez firmę zarządzającą, której głównym źródłem dochodu jest  success fee wynikająca z realnego wzrostu wartości projektów inwestycyjnych podejmowanych za pomocą pozyskanych kapitałów bezpośrednio zarządzanych przez Fundusz.

Naszym celem długoterminowym jest budowa funduszy inwestycyjnych o zróżnicowanych profilach inwestycyjnych, wyłącznie jednak w segmencie „private equity".

Generalną zasadą Funduszu jest koncentrowanie się na inwestycjach „oportunistycznych", czyli realizowanie projektów inwestycyjnych, gdzie pojawiają się krótkoterminowe okazje wynikające z zaistniałych nagłych zdarzeń biznesowych, a pozwalające na inwestycje przy niskich wycenach spółek.

http://www.supernovaidmfund.pl