Światowej klasy specjalista w dziedzinie mikroprzepływów dołączył do Komitetu Doradczego Scope Fluidics

Dodane: 22.11.2019

Informacja prasowa

Udostępnij:

Scope Fluidics -notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnych projektów z zakresu diagnostyki medycznej – powołała do Komitetu Doradczego
prof. Wilhelma Hucka, wybitego specjalistę w dziedzinie mikroprzepływów, konstruowania komórek syntetycznych i opracowywania metod określania szybkości reakcji w komórkach. Wesprze on spółkę w rozwoju technologicznym projektów w obszarze life-sciences.
Prof. Wilhelm Huck prowadził badania podoktoranckie na Uniwersytecie Harvarda w USA.
Był dyrektorem instytutu na Cambridge University w Anglii. Obecnie jest szefem grupy badawczej na Uniwersytecie Radboud w Holandii. Jest jednym ze światowych liderów w tworzeniu rozwiązań mikroprzeplywowych do badań w naukach o życiu, ze szczególnym zainteresowaniem charakteryzacji metabolizmu pojedynczych komórek. Prof. Huck współpracuje z wieloma partnerami przemysłowymi, jest również współzałożycielem firmy biotechnologicznej Sphere Fluidics z siedzibą w Cambridge, która oferuje mikroprzeplywowe stacje do izolowania komórek produkujących przeciwciała, oraz jest członkiem Rady Doradczej Australijskiego Instytutu Bioinżynierii i Nanotechnologii.

– Prof. Wilhelm Huck jest wybitnym autorytetem w kluczowych z punktu widzenia rozwoju projektów Scope Fluidics obszarach naukowych. Będzie dla nas stanowił wsparcie zarówno jeśli chodzi o zagadnienia technologiczne, jak i kontakty z przedstawicielami kliniki i biznesu, w takich obszarach jak wczesne wykrywanie chorób, analiza pojedynczych komórek i biotechnologia – tłumaczy prof. Piotr Garstecki, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu Scope Fluidics.

– To drugi po prof. Davidzie Weitz’u światowej klasy naukowiec, który dołączył do naszego Komitetu Doradczego po tym jak dwa tygodnie temu udało nam się potwierdzić kliniczne parametry systemu PCR|ONE w niezależnych badaniach. Zarówno Wilhelm, jak i David będą nieocenionym wsparciem przy konsultowaniu strategii rozwoju produktów tworzonych w grupie Scope Fluidics – dodaje Piotr Garstecki.

David Weitz jest profesorem fizyki na Uniwersytecie Harvarda i jednym z najczęściej cytowanych fizyków na świecie (Hirsch index 169). Zajmuje się fizyką miękkiej materii, polimerami oraz mikrofluidyką. Stworzył wiele nowoczesnych technologii, w tym istotnie przyczynił się do stworzenia technologii sekwencjonowania pojedynczych komórek. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy dla przemysłu oraz w środowisku akademickim. Prof. David Weitz jest współzałożycielem 20 startupów technologicznych, w tym w obszarze life sciences oraz diagnostyki medycznej. Zasiada w radach doradczych wielu firm przemysłowych.

Scope Fluidics powołał swój Komitet Doradczy pod koniec 2018 r. Poza prof. Wilhelmem Huckiem i  Davidem Weitzem, w jego skład wchodzą międzynarodowi specjaliści z zakresu diagnostyki, mikrobiologii i zakażeń bakteryjnych; doświadczeni i odnoszący sukcesy komercyjne przedsiębiorcy:

  • dr Vincent Linder – założyciel startupu diagnostycznego Claros Diagnostics, sprzedanego inwestorowi branżowemu za ponad 50 mln USD, autor ponad 300 patentów w zakresie technik mikroprzepływowych i diagnostyki przyłóżkowej,
  • dr David Wareham, światowej klasy mikrobiolog kliniczny z renomowanego londyńskiego Uniwersytetu Queen Mary i największego w Londynie laboratorium mikrobiologicznego,
  • SaraiKemp, izraelska specjalistka w dziedzinie rozwoju startupów w obszarze biotechnologii i life sciences,
  • dr n. med. Agnieszka Sulikowska, wybitna specjalistka w zakresie diagnostyki zakażeń szpitalnych oraz mikrobiologii klinicznej.

13 listopada Spółka poinformowała o planach związanych z dalszym rozwojem projektów PCR|ONE i BacterOMIC oraz realizacją fazy proof-of-concept w nowym, trzecim projekcie. Kluczowy obszar dotyczy działań prowadzących do  wzmocnienia  pozycji negocjacyjnej w rozmowach z potencjalnymi nabywcami systemu PCR|ONE oraz podjęcia dodatkowych, wcześniej nie planowanych, działań maksymalizujących wartość systemu PCR|ONE.

W ramach programu zwiększenia potencjału rynkowego systemu PCR|ONE Spółka planuje przygotowanie do procesu rejestracji systemu w USA, poszerzenie portfolio paneli diagnostycznych, wzmocnienie ochrony własności intelektualnej, przeprowadzenie badań z wykorzystaniem systemu w ośrodkach klinicznych, oraz program wczesnego dostępu dla grupy klientów docelowych. Spółka określiła nakłady niezbędne do realizacji planów rozwoju systemu PCR|ONE na 10 mln zł.
Scope Fluidics zakłada, zgodnie z planem, doprowadzenie do rejestracji CE-IVD systemu w połowie 2020 r.

Scope Fluidics podtrzymuje również skrócenie harmonogramu realizacji drugiego projektu – BacterOMIC, który jest nawet o 18 miesięcy krótszy wobec pierwotnych założeń (planowana certyfikacja w UE w połowie 2021 r.), w przypadku pozyskania dodatkowego finansowania.
Pod koniec października rozwijająca system BacterOMIC spółka zależna podpisała umowę grantową, na podstawie której Bacteromic sp. z o.o. pozyska dofinansowanie z programu SME Instrument w ramach Horyzontu 2020, w kwocie 1,93 mln EUR (ok. 8 mln zł). Kwota ta pokryje 70 proc. kosztów kwalifikowanych, niezbędnych do realizacji Projektu. Potrzeby kapitałowe związane z pokryciem wkładu własnego do dotacji oraz kosztów niekwalifikowanych, spółka określiła na 5 mln zł.

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem