Świętokrzyski Inkubator Technologii

swietokrzyski inkubator technologii
Udostępnij:
Inkubatory

www: www.switsa.pl

Głównym celem Inkubatora jest wsparcie procesu tworzenia i zawiązywania innowacyjnych i efektywnych przedsiębiorstw, które dzięki pomocy i doświadczeniu Inkubatora oraz otrzymanym środkom finansowym, osiągną mocna pozycję rynkową, pozwalającą im w dłuższym okresie przetrwać samodzielnie na rynku.

Inkubator wspiera powstawanie przedsiębiorstw, których działalność wiąże się z innowacyjnym zastosowaniem technologii z zakresu: chemii, medycyny, biotechnologii, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, fizyki oraz inżynierii materiałowej w przemyśle i usługach.

Dla ŚwIT najciekawszymi pomysłami są takie, które odznaczają się wysoką innowacyjnością i zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. Inkubator szuka projektów, w których decydującą role odgrywa technologia lub innowacyjny model wykorzystania już istniejących rozwiązań.

Nabór innowacyjnych pomysłów jest otwarty i prowadzony w trybie ciągłym, głównie poprzez stronę internetowa projektu www.switsa.pl

Adres:

Świętokrzyski Inkubator Technologii S.A.
ul. Mała 18 lok. 8
25-012 Kielce

NIP: 718-20-85-039
REGON: 200222332
KRS: 0000385208

Kontakt:

tel.: + 48 41 341 72 97
e-mail: [email protected]