Fundacja Swiss Impact Lead otwiera biuro w Warszawie. Pomoże rozwinąć skrzydła startupom pozytywnego wpływu

Dodane: 05.07.2021

Informacja prasowa

Udostępnij:

W Warszawie swoją działalność rozpoczęła Fundacja Swiss Impact Lead, której celem jest łączenie startupów pozytywnego wpływu z m.in. szwajcarskimi inwestorami i klientami. Fundacja współpracuje strategicznie z Swiss Impact Lead GmbH w Zurichu.

Fundacja Swiss Impact Lead kompleksowo wspiera rozwój startupów pozytywnego wpływu (ang. impact startups), czyli takich, które rozwijają swoje innowacyjne produkty i usługi nie tylko po to, aby szybko skalować swój biznes, ale również po to, aby rozwiązać ważny dla społeczeństwa lub środowiska naturalnego problem. To pierwszy taki program dla startupów w naszym kraju.

Wiele startupów ma potencjał typu “impact”

Fundacja wspiera te startupy, których produkt lub usługa wpisuje się w nurt zrównoważonego rozwoju i gospodarki pozytywnego wpływu (ang. impact economy). Startupy mają szansę uczestniczyć w programie SIL Certification (Impact Lab), którego zwieńczeniem jest pomoc w nawiązaniu współpracy z inwestorami zainteresowanymi produktami i usługami typu impact. Dlaczego inwestorzy chcą nawiązywać współpracę ze startupami pozytywnego wpływu? Tłumaczy dr Katarzyna Wilk, założycielka i CEO Fundacji:

– Startupy są coraz bardziej atrakcyjne z punktu widzenia inwestycyjnego, a wraz z rozkwitem zrównoważonych finansów (ang. sustainable finance) i inwestowania z pozytywnym wpływem (ang. impact investing), inwestorzy coraz częściej poszukują startupów, które spełniają te kryteria. Fundacja współpracuje strategicznie z Swiss Impact Lead GmbH w Zurichu, oferującą kompleksowe usługi w obszarze impact investing, m. in. dla inwestorów oraz managerów zarządzających aktywami.

Fundacja Swiss Impact Lead nie tylko wspiera startupy w ich internacjonalizacji, ale również, jak mówi dr Katarzyna Wilk, pomaga odkryć elementy pozytywnego wpływu w działaniach firmy oraz zbudować strategię biznesową typu impact:

– Startupy często nie zdają sobie sprawy, że ich biznes ma impact. Wiele startupów ma ten potencjał, bo np. wspiera rozwój umiejętności, które są deficytowe na rynku pracy, lub udostępnia zasoby, dzięki którym pacjenci poprawiają jakość swojego życia, wreszcie pośrednio lub bezpośrednio zmniejsza negatywny wpływ innych firm na środowisko naturalne. To jedynie kilka przykładów. My ze swojej strony kompleksowo wspieramy takie startupy w analizie i rozwoju tworzonych przez nich rozwiązań, a także strategii biznesowej, tak aby stały sie impact startupami o potencjale międzynarodowym.

Jaki mamy cel?

Fundacja Swiss Impact Lead działa w Warszawie i oferuje wsparcie dla polskich startupów, ale także startupów z regionu CEE, w obszarze pozytywnego wpływu. Oferujemy program certyfikujący impact (SIL Certification), obejmujący jego diagnozę, wsparcie w budowaniu strategii typu impact, a także doradztwo ekspertów i coaching zespołów. Oferujemy też cykl szkoleń specjalnie dedykowany startupom, przybliżający tematykę zrównoważonych finansów, inwestowania z pozytywnym wpływem i przywództwa w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Edukacja jest naszym zdaniem kluczowa w obszarze zrównoważonych finansów i inwestycji pozytywnego wpływu, dlatego naszym celem jest propagowanie takiej właśnie strategii inwestowania. W szczególności podejścia szwajcarskiego, które jest kompleksowe, zaś Szwajcaria jest liderem w obszarze zrównoważonych finansów. W tym celu m.in. wspieramy polskie uczelnie w opracowaniu seminariów o tematyce zrównoważonych finansów, ESG oraz inwestowania z pozytywnym wpływem oraz oferujemy szkolenia i usługi doradcze dla biznesu i instytucji, działających w sektorze finansowo-bankowym. Naszym celem jest również budowanie pomostów między rynkiem szwajcarskim, a centrami innowacji działającymi w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Kto może się zgłaszać?

Zapraszamy do kontaktu startupy, które chcą zbudować strategię typu impact, poszerzyć swoje umiejętności i nawiązać współpracę z zagranicznymi inwestorami. Do współpracy zapraszamy również partnerów korporacyjnych i instytucjonalnych, a także akceleratory, uczelnie i ich inkubatory. Więcej informacji na stronie Fundacji.