Sztuczna inteligencja stanie się narzędziem cyberprzestępców. Jakie wyzwania stoją przed sektorem cybersecurity?

Dodane:

MamStartup logo Mam Startup

Sztuczna inteligencja stanie się narzędziem cyberprzestępców. Jakie wyzwania stoją przed sektorem cybersecurity?

Udostępnij:

W ciągu najbliższych pięciu lat cyberprzestępcy prawdopodobnie opracują mechanizmy sztucznej inteligencji (SI) zdolne do wyszukiwania luk w zabezpieczeniach i przeprowadzania ataków – wynika z raportu opracowanego między innymi przez WithSecure. Obecnie cyberataki wykorzystujące SI są rzadkie, jednak konieczne jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie bezpieczeństwa sztucznej inteligencji już teraz. Z jakimi zagrożeniami jeszcze musimy się liczyć?

SI stosująca socjotechniki

Cyberprzestępcy korzystają obecnie ze sztucznej inteligencji głównie w atakach socjotechnicznych, takich jak podszywanie się pod określone osoby lub organizacje. SI używana jest przez hakerów również do analizy danych. Nie są to jednak działania, które analitycy mogą bezpośrednio obserwować. Zaawansowane cyberataki bazujące na SI zdarzają się obecnie bardzo rzadko, jednak szybki rozwój tej technologii sprawia, że w niedalekiej przyszłości można spodziewać się wzrostu liczby zagrożeń wykorzystujących sztuczną inteligencję. 

Od APT do małych grup hakerskich

Według raportu WithSecure, w ciągu najbliższych pięciu lat przestępcy opracują SI zdolną do samodzielnego wyszukiwania luk w zabezpieczeniach, planowania i przeprowadzania ataków, unikania wykrycia przez rozwiązania ochronne oraz pozyskiwania danych  z zaatakowanych systemów lub otwartych źródeł informacji.

– Treści generowane przez SI są wykorzystywane w socjotechnikach, jednak działania sztucznej inteligencji zaprojektowanej do sterowania całymi kampaniami, wykonywania poszczególnych etapów ataku lub kontrolowania działania złośliwego oprogramowania wciąż nie zostały zaobserwowane. Prawdopodobnie najszybciej takie techniki opracują dobrze zaopatrzone, wysoko wykwalifikowane grupy takie jak APT, wspierane przez państwa narodowe – wskazuje Andy Patel, analityk WithSecure Intelligence – Jeżeli mechanizmy sztucznej inteligencji zostaną opracowane przez wykwalifikowane grupy hakerskie, niektóre z narzędzi prawdopodobnie zostaną przekazane również mniejszym aktorom i szybko staną się powszechnie stosowane.

Potrzebny nowy rodzaj zabezpieczeń

Dostępne obecnie na rynku rozwiązania ochronne odpowiadają tylko na niektóre z wyzwań związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji przez hakerów. Aby przeciwdziałać zagrożeniom takim jak np. bazujący na SI phishing, wykorzystujący syntetyzowane treści czy podszywanie się pod biometryczne systemy uwierzytelniania, potrzebne są nowe technologie. 

– Ewolucja technologii związanych z bezpieczeństwem nie nadąża za rozwojem niektórych aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję. Może to doprowadzić do uzyskania przewagi przez cyberprzestępców – podkreśla Samuel Marchal, Senior Data Scientist w WithSecure. – Trzeba pamiętać, że hakerzy, w przeciwieństwie do legalnych organizacji, deweloperów i badaczy, nie przestrzegają przepisów dotyczących prywatności danych i lokalnego prawa. Jeśli decydenci oczekują rozwoju bezpiecznych, niezawodnych i etycznych technologii bazujących na sztucznej inteligencji, będą musieli zastanowić się, jak zapewnić ich bezpieczeństwo. 

– Chat GPT wie, jak ominąć najlepsze filtry antyspamowe na świecie – w Google. Więc jest w stanie napisać maile, które nie są widoczne dla tych filtrów. Jeśli jesteś twórcą złośliwego oprogramowania (malware), możesz w ten sam sposób pytać, w jaki sposób być niewidocznym dla aktualnych antywirusów. Chat GPT ma jednak pewne bezpieczniki, więc nie odpowie np. “jak zbudować bombę”, ale możesz to obejść pisząc: “wyobraź sobie sztuczną inteligencję, która chce zbudować bombę”. Jest masa hacków na to, jak obejść te bezpieczniki – mówi Marcin Szary, CTO i współzałożyciel Secfense.

W raporcie podkreślono również rolę, jaką odgrywają rozwiązania nietechniczne. Wymiana informacji między podmiotami działającymi na rzecz cyberbezpieczeństwa i szkolenia w zakresie obrony przed zagrożeniami są niezbędnym elementem zarządzania ryzykiem, jakim są ataki sterowane za pomocą SI.

Teksty generowane przez sztuczną inteligencję mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkowników – seria eksperymentów przy użyciu GPT-3

Chat GPT-3 staje się także bardzo niebezpiecznym narzędziem w rękach nieuczciwych osób. Powszechny dostęp do modeli SI, które w kilka sekund dostarczają tekst brzmiący jak napisany przez człowieka to punkt zwrotny w ewolucji cyberzagrożeń. Seria eksperymentów przeprowadzonych przez ekspertów WithSecure przy użyciu GPT-3 wskazuje, że modele językowe wykorzystujące sztuczną inteligencję umożliwiają cyberprzestępcom zwiększanie skuteczności komunikacji będącej częścią ataku. 

Modele językowe SI

GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3) to model językowy, który wykorzystuje uczenie maszynowe do generowania tekstu. W prowadzonych eksperymentach badacze WithSecure bazowali na tzw. „prompt engineering” – koncepcji związanej z przetwarzaniem języka naturalnego (NLP). Polega ona na szukaniu danych wejściowych, które wprowadzone do modelu przynoszą pożądane lub użyteczne rezultaty. Eksperci sprawdzali w jaki sposób mogą być generowane potencjalnie szkodliwe treści. 

W eksperymentach oceniano jak zmiany danych wejściowych w dostępnych modelach wpływają na otrzymywane wyniki. Celem było sprawdzenie, w jaki sposób generowanie języka przez SI może być używane w złośliwej lub przestępczej działalności. 

Konieczny jest sceptycyzm wobec treści

Eksperymenty obejmowały phishing i spear-phishing, nękanie, uwierzytelnianie scamu, przywłaszczanie stylu pisanego, celowe tworzenie polaryzujących opinii, wykorzystywanie modeli językowych do tworzenia podpowiedzi złośliwych tekstów oraz fake newsów.

– Obecnie każdy kto posiada łącze internetowe może mieć dostęp do zaawansowanych modeli językowych, a to ma jedną bardzo praktyczną konsekwencję. Lepiej zakładać, że każda nowa wiadomość, którą otrzymujemy, mogła zostać stworzona przez bota – wskazuje Andy Patel, analityk WithSecure Intelligence, który kierował badaniami. – Możliwość wykorzystania SI do generowania zarówno szkodliwych, jak i użytecznych treści będzie wymagała strategii wykrywania, które są zdolne do zrozumienia znaczenia i celu tekstu pisanego.

Zagrożenia płynące z modeli językowych

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów oraz analiza rozwoju GPT-3 doprowadziły badaczy do kilku wniosków:

  • Prompt engineering to koncepcja, która będzie się intensywnie rozwijać – podobnie jak tworzenie promptów w złośliwych celach;
  • Cyberprzestępcy będą w nieprzewidywalny sposób rozwijać możliwości, jakie dają duże modele językowe;
  • Identyfikacja złośliwych lub obraźliwych treści będzie coraz trudniejsza dla dostawców platform;
  • Zaawansowane modele językowe już teraz dają przestępcom możliwość zwiększenia skuteczności komunikacji będącej częścią ataku (np. wiadomości phishingowe)

– Rozpoczęliśmy badania zanim jeszcze ChatGPT udostępnił technologię GPT-3 dla wszystkich – tłumaczy Patel – Rozwój narzędzia zintensyfikował nasze wysiłki. Teraz w pewnym sensie wszyscy jesteśmy „łowcami androidów”, próbując dowiedzieć się czy inteligencja, z którą mamy do czynienia, jest „prawdziwa”, czy sztuczna.

Rezultaty badania mogą być wykorzystane do projektowania bezpieczniejszych modeli językowych w przyszłości.

Dane przekazywane przez użytkowników

– Narzędzia typu ChatGPT są na razie głównie atrakcyjnym gadżetem. Ich wykorzystanie w ramach działalności firm będzie jednak coraz częstsze. Zarówno na etapie zabawy, jak i podczas użycia komercyjnego, warto pamiętać, że dzieląc się z narzędziem jakimikolwiek danymi (w formie zapytania czy tekstu do przetłumaczenia), przekazujemy te dane jego operatorowi – mówi Leszek Tasiemski, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa, wiceprezes w WithSecure.

Część modeli SI uczy się na podstawie danych przekazywanych przez użytkowników. Można więc wpływać na jakość generowanych wyników. W większości przypadków operatorzy dokładają należytych starań, żeby chronić dane – są one zanonimizowanie i zabezpieczone. Jednak jeśli algorytm uczy się na danych osób, które z niego korzystają zawsze istnieje ryzyko przypadkowego wycieku wrażliwych informacji, które zostały przekazane przez użytkownika i wykorzystane przy uczeniu danego modelu.

Lepiej zakładać, że rozmawiamy z botem

Obecnie każdy posiadający łącze internetowe może mieć dostęp do zaawansowanych modeli językowych. Ma to bardzo realne konsekwencje. Lepiej zakładać, że każda nowa wiadomość, którą otrzymujemy, mogła zostać stworzona przez bota. Możliwość wykorzystania SI do generowania szkodliwych treści będzie wymagała rozwijania metod wykrywania zagrożeń, które są zdolne do zrozumienia znaczenia i celu tekstu pisanego.

Wzrost cyberprzestępczości w Rosji i liczby ataków w chmurze

Wzrost liczby grup hakerskich działających na terytorium Rosji, większy nacisk kładziony na wydajność oprogramowania, ataki projektowane pod infrastrukturę chmurową – to główne trendy, które zdaniem Leszka Tasiemskiego, wiceprezesa WithSecure, będą kształtować krajobraz cyberzagrożeń jeszcze w tym roku. Firmy i organizacje będą stawiać na rozwiązania ochronne, które dają możliwość zarządzania bezpieczeństwem z poziomu jednej konsoli. 

Rosja jako „przystań” dla cyberprzestępczości

Od 24 lutego 2022 r. Rosja prowadzi działania wojenne i w konsekwencji zmienia się w państwo, które nie ma nic do stracenia na arenie międzynarodowej. Nie dąży też do ograniczania lub ścigania cyberprzestępczości skierowanej w „nieprzyjazne państwa Zachodu”. Należy się spodziewać, że Rosja stanie się dla grup hakerskich rodzajem bezpiecznej przystani. Co więcej, możliwe jest coraz silniejsze wspieranie działalności takich gangów przez organy państwowe, podobnie jak w Korei Północnej. Takie działania bywają ukrywane pod maską hacktivismu lub określane jako niezależne. 

Oprogramowanie zużywające mniej energii

Przesyłanie i przetwarzanie danych pochłania bardzo dużo energii. W 2021 r. było to około 600 TWh – i to nie licząc operacji związanych z kryptowalutami. Firmy i osoby prywatne będą szukać sposobów na zmniejszenie śladu emisyjnego, m.in. przez przejście na energię odnawialną. Takie podejście wdrażają już liczne centra danych. Coraz większy nacisk będzie kładziony również na efektywność energetyczną oprogramowania (kodu), a nie tylko urządzeń, które go obsługują. Ze względu na rosnące ceny energii i infrastruktury chmurowej, możemy spodziewać się popytu na bardziej oszczędne energetycznie oprogramowanie. To właśnie wydajność stanie się ważną przewagą konkurencyjną. 

Jedną z najbardziej energochłonnych operacji jest trenowanie algorytmów uczenia maszynowego. Możemy się więc spodziewać rozwoju pomysłów na optymalizację zużywania mocy przez aplikacje bazujące na sztucznej inteligencji. Z podobnych powodów jeszcze bardziej potrzebne stanie się również wykrywanie i usuwanie złośliwego oprogramowania do kopania kryptowalut.

Ataki zaprojektowane na chmurę 

Do tej pory wiele ataków przeprowadzanych w chmurze bazowało na tradycyjnych metodach, dostosowanych do tego środowiska. Hakerzy zdają sobie jednak sprawę, iż obecnie infrastruktura chmurowa jest coraz popularniejsza, a przy tym trudna do zabezpieczenia, monitorowania i kontrolowania. Złożoność i różnorodność kwestii związanych z zarządzaniem tożsamością i dostępem w chmurze czyni ją przy tym szczególnie trudną do zabezpieczenia. W najbliższym czasie będziemy więc świadkami coraz większej liczby ataków specyficznych dla chmury, które wykorzystują konkretne słabości, błędne konfiguracje i luki w infrastrukturze

Upraszczanie cyberochrony 

Rośnie złożoność hybrydowego, wielochmurowego środowiska pracy i luka kompetencyjna, brakuje specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. To sprawia, że firmy i organizacje będą poszukiwać prostych rozwiązań ochronnych. Najwygodniejszym sposobem na zwiększania bezpieczeństwa nie będzie wdrażanie kolejnych skomplikowanych rozwiązań, tylko budowa uproszczonego ekosystemu, który zapewnia monitoring zabezpieczeń z poziomu jednej konsoli. 

Zagrożenia w metaverse i hakerstwo biometryczne

– Metaverse daje początek nowej, wciągającej rozszerzonej rzeczywistości w świecie online, a wirtualne miasta są jednymi z pierwszych, które wkraczają w tę nową wersję internetu. Sprzedawcy detaliczni rozpoczęli nawet oferowanie cyfrowych towarów, które można kupić w tych wirtualnych światach. Środowisko to otwiera wiele nowych furtek, ale także może przyczynić się do bezprecedensowego wzrostu cyberprzestępczości na tym niezbadanym terytorium. Na przykład, awatar danej osoby staje się w zasadzie bramą do informacji umożliwiających identyfikację tej osoby, a dane te mogą być wartościowe dla cyberprzestępców – mówi Derek Manky, Chief Security Strategist and VP of Global Threat Intelligence w FortiGuard Labs, Fortinet.

Ponieważ osoby fizyczne mogą kupować towary i usługi w wirtualnych miastach, ich cyfrowe portfele, konta na giełdach kryptowalut, NFT i wszelkie zasoby używane do transakcji stają się kolejnym obszarem, który może zostać zaatakowany. Rośnie również ryzyko pojawienia się hakerstwa biometrycznego ze względu na wykorzystanie w wirtualnych miastach rozwiązań do obsługi rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości – za ich pomocą cyberprzestępcy mogą kraść wzorce odcisków palców, dane umożliwiające rozpoznawanie twarzy lub skany siatkówki oka, a następnie wykorzystywać je do złych celów. Ponadto, aplikacje, protokoły i transakcje w tych środowiskach są również możliwym celem dla przeciwników. 

Niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, uczenie się, czy też rozrywkę prowadzoną z dowolnego miejsca, niezbędne jest zastosowanie zaawansowanego rozwiązania do wykrywania zagrożeń na urządzeniach końcowych oraz reagowania na nie (Endpoint Detection and Response, EDR), które zapewni widzialność środowiska IT, jego analizę w czasie rzeczywistym, zabezpieczanie oraz neutralizację ataków.

Niszczycielski wiper

Złośliwe oprogramowanie typu wiper wróciło w znacznej skali w 2022 r., a cyberprzestępcy opracowali nowe warianty tej stosowanej już od dekady metody ataku. Według raportu 1H 2022 FortiGuard Labs Global Threat Landscape, nastąpił wzrost aktywności niszczącego dane na dysku złośliwego oprogramowania typu disk-wiping w związku z wojną na Ukrainie, ale wykryto je również w 24 innych krajach, nie tylko w Europie. Wzrost jego popularności jest alarmujący, ponieważ może oznaczać początek bardziej destrukcyjnej kampanii. 

Poza obecną sytuacją, w której atakujący łączą robaki komputerowe ze złośliwym kodem typu wiper, a nawet z oprogramowaniem ransomware w celu uzyskania maksymalnego efektu, problemem w przyszłości może być upowszechnienie tego typu narzędzi wśród cyberprzestępców. Wipery, opracowane i wdrożone na zlecenie rządów niektórych krajów, mogą zostać przejęte i ponownie wykorzystane przez grupy przestępcze w modelu CaaS. Biorąc pod uwagę ich szerszą dostępność, w połączeniu z odpowiednim exploitem, wipery mogą spowodować ogromne zniszczenia w krótkim czasie, co jest charakterystyczne dla zorganizowanej natury obecnej cyberprzestępczości. W związku z tym czas ich wykrycia oraz szybkość, z jaką zespoły bezpieczeństwa mogą podjąć działania neutralizujące, są najważniejsze. 

– Korzystanie z działającego w czasie rzeczywistym mechanizmu sandbox, bazującego na mechanizmach sztucznej inteligencji, jest dobrym punktem wyjścia do ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami typu ransomware i wiper. Umożliwia szybką i skuteczną ochronę przed ewoluującymi atakami, ponieważ może zapewnić, że do urządzeń końcowych, jeśli zostaną zintegrowane z platformą cyberbezpieczeństwa, trafią wyłącznie zaufane pliki – mówi Derek Manky, Chief Security Strategist and VP of Global Threat Intelligence w FortiGuard Labs, Fortinet.

Jak radzić sobie z zagrożeniem bezpieczeństwa w sieci?

Każdego dnia I kwartału 2023 r. próbowano wyłudzić łącznie 580 tys. zł, posługując się cudzym nazwiskiem – wynika z raportu Związku Banków Polskich „InfoDok”. Cyberprzestępcy wykorzystują sztuczną inteligencję do podszywania się pod użytkowników nie tylko usług bankowych. Jak wskazują eksperci Asseco kradzież tożsamości jest poważnym problemem, a nie wszystkie metody identyfikacji i uwierzytelniania pozwalają skutecznie jej przeciwdziałać. 

Co pomoże? FIDO

Standard FIDO to mechanizm silnego uwierzytelniania, czyli wszystko to, co służy zamiast hasła i nazwy użytkownika – i ma w sposób bezpieczny potwierdzić tożsamość. To ten sam mechanizm, który jest używany do szyfrowania internetu (certyfikat SLL) – istnieje jako wygenerowany klucz i jego prywatna część jest niewidoczna dla innych. Trzeba chronić ten prywatny klucz, ale o to dbają komponenty w standardzie FIDO (autentykatory). 

Poza tym biometria odbywa się lokalnie, dane nie są transmitowane ani przechowywane centralnie. Dane biometryczne nie są rozrzucane po świecie, więc dostawcy różnego rodzaju usług nie mają do nich dostępu. Więc biometria jest po to tylko, by odblokować swój telefon, a dalej rozpoczyna się kryptografia i FIDO. Dzięki FIDO zachowana jest prywatność. 

Czy FIDO poradzi sobie także z Chatem GPT? Chat GPT zwiększy skuteczność kampanii phishingowych. Będzie można przygotować copy tak, żeby było bardziej przekonujące dla użytkownika końcowego i nie wyglądało jak fake. Zrobi nawet  translację na dowolny język. W ten sposób zmniejszą się koszty różnych nielegalnych działań. To cały sektor, dzięki któremu będzie można zrobić bardzo dużo krzywdy.

– Wszyscy odbiorcy, do których ten phishing jest kierowany, dostają przekonujące maile, klikają w link i w tym momencie może nastąpić przejęcie sesji. Trzeba mieć bowiem świadomość, że nie wszystkie metody wieloskładnikowego uwierzytelniania (MFA) są takie same. O ile uwierzytelnianie FIDO całkowicie chroni przed phishingiem, o tyle przestępcy znają już metody na obejście tradycyjnych metod takich jak SMS, TOTP czy powiadomienie push. Jeśli ktoś obejdzie więc zabezpieczenia i przejmie naszą sesję, to może penetrować dalej zasoby organizacji – mówi Tomasz Kowalski, CEO i współzałożyciel Secfense – Ponad 80% ataków rozpoczyna się od przejęcia hasła. Na szczęście organizacja FIDO Alliance i opracowany przez nią standard uwierzytelniania FIDO ma szanse wysłać hasła na zasłużoną emeryturę i zastąpić je skutecznym i wygodnym w obsłudze uwierzytelnianiem w sieci.

Producenci telefonów, kamer czy urządzeń biometrycznych standard FIDO obudowują swoją technologią. Ten standard nie jest jednak wspierany jeszcze w dużych organizacjach. 

Zero Trust

– Metodologia Zero Trust, nie jest nowa, ale w kontekście nasilenia malware’u i kampanii phishingowych coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Mówiąc bardziej obrazowo, jest pewien punkt kontroli dostępu, ale masz bardzo dużo checkpointów kontroli i nie dostajesz dostępu całego “rejonu”, tylko zgodnie z polityką dostępy są ci przyznawane. Dzięki Zero Trust nie ufasz nikomu i wszystko weryfikujesz. Zaczyna się od silnego uwierzytelniania, a użytkownika, którego wpuszczasz do organizacji izolujesz od zasobów, z których on nie musi korzystać – tłumaczy Marcin Szary, CTO i współzałożyciel Secfense.

Zdalna identyfikacja

Popularność zyskuje zdalna identyfikacja, która pozwala na automatyczne sprawdzenie cech biometrycznych. Obraz z kamery internetowej lub urządzenia mobilnego jest porównywany ze zdjęciem znajdującym się w źródle referencyjnym (np. dowodzie osobistym, paszporcie, bazie danych). Identyfikacja realizowana jest w procesie, w którym użytkownik łączy się z pracownikiem np. organizacji finansowej w czasie rzeczywistym i podczas krótkiej rozmowy potwierdza swoją tożsamość. 

Atakujący stosują proste metody polegające na podłożeniu obrazu wideo lub zdjęcia, ale także bardziej skomplikowane wykorzystujące sztuczną inteligencję do generowania w czasie rzeczywistym obrazu imitującego realną sesję z kilentem (ang. deep fake). Ponadto, cyberprzestępcy tworzą silikonowe maski 3D z otworami na oczy, które w niektórych przypadkach pozwalają oszukać automatyczne algorytmy rozpoznawania twarzy. Dlatego dokonuje się dodatkowej weryfikacji z udziałem operatora (ang. liveness check – potwierdzenia żywotności) wymagającej od użytkownika ruchu głową lub mrugnięcia oczami. 

Hybrydowa ochrona tożsamości

Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) opracowała rekomendacje, które mają przyczynić się do ograniczenia ataków polegających na obejściu weryfikacji cech biometrycznych. Dotyczą one:

  • Ochrony środowiska służącego do identyfikacji np. telefonu.
  • Minimalnego poziomu jakości wideo.
  • Zabezpieczeń dokumentów będących źródłem danych osobowych i biometrycznych np. dowodu osobistego, paszportu, w tym walidacji danych i weryfikacji statusu dokumentu (np. daty ważności, informacji o utracie przez posiadacza) w rejestrach publicznych.
  • Wykrywania ataków polegających na podszyciu się pod osobę trzecią (np. skanowania 3D twarzy).

Jak przekonują eksperci Asseco, rozwój technologii sprawia, że obecnie trudno jest polegać wyłącznie na cechach biometrycznych użytkownika. Wprowadzenie hybrydowych schematów weryfikacji online znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa. 

mObywatel pomoże w zabezpieczeniu tożsamości 

Do zwiększenia bezpieczeństwa tożsamości z pewnością przyczyni się również unijne rozporządzenie eIDAS 2.0. Przepisy pozwolą na udostępnienie infrastruktury elektronicznych portfeli tożsamości klientom komercyjnym, którzy mogą wykorzystać ją w procesie weryfikacji. Rozporządzenie ma ujednolicić metody identyfikacji we wszystkich krajach Wspólnoty. Dzięki elektronicznemu portfelowi tożsamości obywatele będą mogli potwierdzić swoją tożsamość, a także udostępnić znajdujące się w nim dokumenty za pomocą telefonu. 

Dlaczego strategia ochrony danych jest konieczna w każdej firmie – również w startupach? (Tomasz Krajewski, Senior Technical Sales Director na Europę Wschodnią w Veeam)

Może się wydawać, że na początku działalności firma, posiadając ograniczone zasoby, nie jest dla cyberprzestępców atrakcyjnym celem. Jednak cyberzagrożenia i sytuacje kryzysowe mogą dotknąć każdego, od samego początku należy więc budować przemyślaną strategię ochrony. Według raportu Veeam Data Protection Trends Report 2023, aż 83% firm w Europie Środkowo-Wschodniej co najmniej raz padło ofiarą ataku ransomware w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Przywrócić udało się jedynie nieco ponad połowę zasobów (55%), które zostały zniszczone lub zaszyfrowane w wyniku ataku. Duże, osadzone na rynku podmioty po kilku tygodniach czy miesiącach wracają do funkcjonowania po awarii, jednak startup może nie przetrwać przestoju.

Dane to najcenniejszy zasób, który posiada każda firma, konieczny do zachowania ciągłości biznesowej i działania. Zdarza się jednak, że w procesie inwestowania firmy pomijają kwestię zabezpieczenia zasobów, co prowadzi do wyzwań związanych z szybkim skalowaniem. Tymczasem, jeśli brakuje odpowiednich procedur, skutki ataku mogą się okazać opłakane. Problem może dotyczyć nie tylko danych takich jak algorytmy, kody źródłowe i dokumenty, ale nawet tak podstawowych zasobów jak książka adresowa. Jeśli podczas ataku zniszczony zostanie serwer lub aplikacja, w której są wszystkie dane kontaktowe pracowników, to nie wiadomo, jak skontaktować się z ludźmi z IT. Znacząco opóźnia to reakcję i paraliżuje działanie całej firmy. 

Odpowiedzialność za dane w chmurze

Przenoszenie systemów, które generują dane do chmury, usypia czujność wielu firm. Oferuje ona wiele korzyści, przede wszystkim mobilność danych i wysoką dostępność. Dostawcy rozwiązań chmurowych często mają narzędzia do zabezpieczenia informacji, więc może się wydawać, że zasoby są chronione. Trzeba jednak pamiętać, że dostawca chmury nie jest odpowiedzialny za dane, które są w niej przetwarzane. Platformy te działają bowiem na bazie tzw. modelu współdzielonej odpowiedzialności (ang. shared responsibility). W przypadku utraty zasobów to po stronie właściciela danych leży odpowiedzialność za ich odzyskanie. Nawet przeniesione do chmury, zasoby nadal są własnością firmy i to ona powinna je chronić oraz dobrać odpowiednie narzędzia do realizacji założonej polityki bezpieczeństwa. 

Kluczowa silna strategia tworzenia kopii zapasowych

Ważnym elementem odporności na awarie oraz cyberataki ransomware jest dobrze zarządzana i nowoczesna strategia ochrony danych.  Powinna ona łączyć edukację oraz program szkoleniowy, wdrożenie odpowiedniej technologii wspierającej wymagania dotyczące ochrony, a także plan przywracania działalności. Punktem wejścia przestępców do firmowej sieci często są luki w oprogramowaniu i phishing. Edukacja powinna być więc kierowana do dwóch grup: personelu IT oraz pozostałych użytkowników. Wszyscy powinni znać i zobowiązać się do stosowania podstawowych zasad cyberhigieny w codziennej pracy. Zaleca się stosowanie zasady 3-2-1-1-0. Powinny istnieć co najmniej trzy kopie ważnych danych na dwóch różnych rodzajach nośników. Przynajmniej jedna z nich powinna się znajdować poza siedzibą firmy, w trybie offline i być odizolowana od sieci lub niezmienialna. Na koniec ważne jest też testowanie czy dane są możliwe do odzyskania z kopii zapasowych, aby upewnić się, że backup został wykonany bezbłędnie. 

Kluczowe jest również przygotowanie przez firmę planu przywracania działalności na wypadek wystąpienia ataku. W tym celu warto opracować procedury komunikacji, listę ekspertów ds. bezpieczeństwa i reagowania na incydenty, którzy w razie potrzeby udzielą pomocy technicznej, rozdzielić obowiązki związane z usuwaniem skutków awarii. Przed ponownym uruchomieniem i podłączeniem systemów trzeba się też upewnić, że zagrożenie zostało całkowicie zniwelowane. 

Gdy dochodzi do cyberataku, firmy muszą się mierzyć nie tylko z konsekwencjami finansowymi. Mogą im grozić również następstwa prawne, związane z utratą reputacji i zaufania, zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów. W ostatecznym rozrachunku stawka jest wysoka, dlatego ochrona kluczowych zasobów powinna być priorytetem.

 

Tomasz Kowalski (Secfense): Nasze rozwiązanie zostało dostrzeżone, ponieważ jego działanie i wartość dla biznesu jest łatwa do pokazania

Przyszłość branży cybersecurity pozbawiona jest haseł. Podsumowanie podcastu EY StartUp Talk

Szybko czy bezpiecznie – jak rozwijać startup, gdy hakerzy polują?