Tak w CEiDG sprawdzisz wiarygodność przyszłego kontrahenta. Instrukcja krok po kroku

Dodane: 15.11.2016

Adam Poszewiecki

Udostępnij:

Masz świetny pomysł, dobrze rokujący, ze wspaniałymi perspektywami. Dochodzisz do wniosku, że najwyższa pora przekuć idee w czyn. Chcesz wreszcie móc powiedzieć „mam startup”. Przed Tobą długa droga do sukcesu, na której pewnie spotkasz jakiegoś oszusta. Dowiedz się, jak się przed nim bronić.

Żeby osiągnąć tak wyczekiwany i pożądany rezultat, trzeba wystrzegać się licznych pułapek. Jedną z nich są nierzetelni kontrahenci, którzy pragną wykorzystać dla swoich celów brak doświadczenia młodego przedsiębiorcy. Związanie się z nieuczciwym kontrahentem może być dla Ciebie bardzo groźne, zaś dla Twojego startupu wręcz śmiertelne.

Jak więc nie dać się podejść nieuczciwym kontrahentom? Jak sprawdzić ich wiarygodność? Pierwsze pytanie, jakie powinien postawić sobie stawiający pierwsze kroki w świecie biznesu twórca startupu brzmi „gdzie mogę znaleźć podstawowe informacje o moim kontrahencie”? Prowadząc działalność w Polsce masz na to kilka możliwości.

Dwa rejestry danych o kontrahencie

Podstawowym miejscem, w którym można uzyskać informacje o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą są dwa rejestry:

1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG), w którym gromadzone są informacje o przedsiębiorcach – osobach fizycznych.

2. Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), w którym gromadzone są informacje o spółkach prawa handlowego (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych), a także m.in. fundacjach i stowarzyszeniach prowadzących działalność gospodarczą.

Z jednym z tych rejestrów z pewnością miałeś już kontakt. Twój startup powinien być przecież zarejestrowany w jednej z tych baz danych. Jak w praktyce z nich korzystać? Jakie informacje tam się znajdują?

Baza danych CEiDG

W tej ewidencji gromadzone są informacje o działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne. Warto pamiętać o tym, że to właśnie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej znajdziemy też informacje o spółkach cywilnych, założonych przez osoby fizyczne. Jakie informacje można uzyskać za pośrednictwem CEiDG?

Zacznijmy od tych podstawowych. Znajdziemy tam imię i nazwisko przedsiębiorcy, numery NIP i REGON, firmę przedsiębiorcy (firma to nazwa, pod którą działa przedsiębiorca). Dalej znajdziemy także dane kontaktowe – adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu lub faksu, jak również „tradycyjny” adres przedsiębiorcy.

W CEiDG znajdziemy również informacje dotyczące tego, kiedy nasz kontrahent rozpoczął prowadzenie działalności, czy jego działalność była zawieszana, czy zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, bądź czy dany kontrahent został wykreślony z ewidencji. Z CEiDG dowiemy się także o obszarze praktyki, którym zajmuje się dany kontrahent – w ewidencji informacja ta podana jest w postaci symboli Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Kolejną, niezwykle istotną dla nas informacją jest informacja dotycząca faktu znajdowania się przez naszego kontrahenta w ustroju małżeńskiej wspólności majątkowej. Taka informacja może mieć duże znaczenie jeżeli chodzi o zawieranie umów, bądź też dochodzenie wierzytelności.

CEiDG informuje nas także, czy dany przedsiębiorca jest wspólnikiem w spółce cywilnej. Podobnie jak w przypadku wspólności majątkowej małżeńskiej, taka informacja może mieć istotne znaczenie przy zawieraniu umów i dochodzeniu wierzytelności.

W dalszej części CEiDG informuje nas o zakazach, orzeczonych wyrokami sądów, bądź decyzjami organów administracji. Jeżeli względem kontrahenta orzeczono taki zakaz, znajdziemy informację, jakiego rodzaju działalności zakaz ten dotyczy, na jaki czas zakaz został orzeczony, jaki organ zakaz taki wydał oraz od kiedy biegnie czas. na który orzeczono zakaz prowadzenia określonej działalności lub wykonywania określonego zawodu.

CEiDG ujawnia także informacje dotyczące upadłości, postępowania naprawczego lub postępowania restrukturyzacyjnego, które mogą toczyć się względem naszego kontrahenta. Wpis dotyczący zarówno upadłości, czy dwóch rodzajów postępowań – naprawczego lub restrukturyzacyjnego świadczy o kiepskiej kondycji finansowej naszego kontrahenta.

Jak skorzystać z CEiDG

Nic prostszego. Ewidencja dostępna jest w Internecie pod tym adresem – wyszukiwarka podmiotów działa w sposób niezwykle intuicyjny. Kontrahenta możemy wyszukać używając np. numerów NIP, REGON, imienia, nazwiska, adresu (województwa, powiatu, gminy, miejscowości, ulicy itp.). Przydatne może być skorzystanie z opcji „uwzględnij wykreślone” oraz „uwzględnij wymagające weryfikacji”. W ten sposób poszerzymy zakres informacji, które możemy uzyskać.

Jeżeli odnajdziemy poszukiwany przez nas podmiot, warto także skorzystać z opcji „Historia wpisu”. W ten sposób możemy dowiedzieć się, w jaki sposób zmieniały się dane dotyczące naszego kontrahenta, czy w przeszłości nasz kontrahent zawieszał działalność, miał orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej lub zawodowej, jak zmieniał się zakres prowadzonej działalności.

Czego w CEiDG nie znajdziemy? Przede wszystkim informacji dotyczących podmiotów, które obowiązane są do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie znajdziemy także informacji dotyczących wiarygodności płatniczej naszego kontrahenta, jego szeroko rozumianej reputacji.

Adam Poszewiecki

Prawnik współpracujący z JSLegal

Adam Poszewiecki jest adwokatem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Olsztynie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie student studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Koszycach na Słowacji. Adam zdobywał doświadczenie zawodowe w kancelariach adwokackich w Olsztynie, które wzbogacone jest wzbogacone prowadzeniem zajęć dydaktycznych na uczelniach wyższych oraz prowadzeniem szkoleń dla sektora organizacji pozarządowej i administracji publicznej. 

icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem