Uczniowie zdający do szkół średnich mogą teraz korzystać ze wsparcia innowacyjnej platformy stworzonej przez ekspertów machine learning

uczniowie zdajacy do szkol srednich moga teraz korzystac ze wsparcia innowacyjnej platformy stworzonej przez ekspertow machine learning
Udostępnij:
Testlearn.pl powstał jako odpowiedź na brak dobrych narzędzi edukacyjnych na rynku. Platforma pomaga uczniom i ich rodzicom realnie oceniać umiejętności w jednym z najważniejszych momentów w życiu – egzaminie do szkoły średniej.

Chaos w szkołach związany z reformą edukacji i wszechobecna niepewność, powodują że na rynku brakowało narzędzia, które pozwoliłoby uczniom i rodzicom spojrzeć w edukacyjne lustro przed egzaminem i dzięki temu lepiej się przygotować.

Narzędzie zostało przygotowane przez Evidence Analytics we współpracy z Fundacją Naukową Evidence Institute. Twórcami i pomysłodawcami narzędzia są dr Maciej Jakubowski oraz dr Tomasz Gajderowicz. Obydwaj są pracownikami Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i poprzez Fundację Evidence Institute promują badania naukowe wspierające efektywne uczenie się i nauczanie oraz łączące świat edukacji, rynku pracy i nowych technologii. Obaj z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie edukacji oraz rozwiązań machine learning. Testy, opierają się na wieloletnim doświadczeniu zespołu zdobytym w badaniach umiejętności narzędziami online, w których dotychczas udział wzięło już ponad 50 tysięcy uczniów z całej Polski.

– W platformie TestLearn.pl wykorzystaliśmy nasze wieloletnie doświadczenie w badaniach wyborów edukacyjnych, pomiarze kompetencji oraz psychometrii. TestLearn.pl to pionierski produkt oparty na zaawansowanej psychometrii łączący pomiar umiejętności z pomiarem preferencji. Narzędzie daje również niepowtarzalną okazję do porównania wyniku testu ucznia z wynikami rówieśników z całego kraju-potencjalnych konkurentów w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej  – mówi Maciej Jakubowski.

Maciej Jakubowski

Wyniki testów przedstawiane są wraz z obszernym raportem. Platforma Testlearn.pl jako jedyna na rynku automatycznie przelicza wynik każdego ucznia, z trzech przedmiotów, na skali populacyjnej (poprzez pokazanie łącznego wyników z poszczególnych testów na skali decylowej i podanie średniej rozwiązywalności każdego z zadań w kraju). Od nas dowie się jak naprawdę wypadnie na egzaminie i jak wypada na tle konkurentów o miejsca w szkolnych ławkach.

Testy zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową na wzór testów egzaminacyjnych, a ich wysoką jakość gwarantują profesjonaliści mający udział w tworzeniu największych międzynarodowych badań umiejętności, a także eksperci pracujący przy egzaminach zewnętrznych i badaniach w Polsce i w innych krajach. Integralną częścią platformy testowej jest interaktywny i wysokiej jakości graficznej raport przedstawiający uzyskane wyniki. Z raportu uczeń dowie się nie tylko jaki rezultat osiągnął z całego tekstu, ale także pozna wskaźniki wyników dla poszczególnych obszarów w ramach przedmiotów, a także zweryfikuje poprawność rozwiązania każdego z zadań.

Tomasz Gajderowicz

TestLearn.pl jest idealnym narzędziem nie tylko do zbadania kompetencji uczniów, ale również do uzupełnienia braków/pogłębienia ich wiedzy. Każde z zadań zostało opatrzone komentarzem dydaktycznym ekspertów, zawierającym informacje o umiejętnościach sprawdzanych w danym zadaniu oraz sposobie jego rozwiązania. Komentarze zawierają również wskazówki odnośnie zagadnień koniecznych do poprawy w przypadku błędnej odpowiedzi ucznia na dane pytanie. Umożliwia to zidentyfikowanie mocnych i słabych stron ucznia oraz zagadnień wymagających powtórki, co jest kluczowe do zaplanowania i podniesienia efektywności nauki.

Wyróżniającym atrybutem TestLearn.pl jest także dodatkowy moduł wspierający wzrost efektywności stylu uczenia się. Test analizujący strategie poznawcze pozwala oferować wskazania dotyczące nie tylko tego CZEGO warto się uczyć, ale także JAK! Testlearn.pl analizuje preferencje uczniów, żeby podpowiedzieć im jak lepiej osiągnąć swoje cele.

Duża zaletą rozwiązania jest prostota jego użycia oraz szybkość sprawdzania i przekazywania wyników. TestLearn.pl nie wymaga instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania, a raport z badania wraz z wynikami skalowanymi na populację, jest gotowy od razu po wykonaniu testu. Pełny pakiet testów wraz z obszernym raportem można nabyć za 19 zł na stronie www.testlearn.pl