Upoluj książkę Beaty Kozyry „Komunikacja bez barier” [konkurs]

Dodane: 22.05.2019

Mam Startup

Udostępnij:

Masa przykładów wziętych z codziennego życia. Tona dowcipów i anegdot. Kilogramy ilustracji. Garść ćwiczeń i testów. Przystępny język. Wartościowe podpowiedzi i praktyczne narzędzia. To wszystko znajdziecie w książce Beaty Kozyry „Komunikacja bez barier. Jak rozumieć i być rozumianym”.
Uwaga: Do rozdania mamy 3 egzemplarze książki. Pytanie konkursowe pojawi się już jutro w naszym newsletterze. Bądźcie czujni!

O książce

Świat idzie do przodu, a wraz z nim kolejne pokolenia Igreków i Zetów sięgają po coraz nowsze narzędzia komunikacji. Pokolenia „teleinformatyczne” w przeważającej mierze wykorzystują do porozumiewania się social media i inne komunikatory, które z jednej strony pozwalają im pokonać barierę czasu i przestrzeni, jednak z drugiej zubożają ludzkie relacje. Żadne, nawet najnowsze zdobycze technologii nie zastąpią bowiem zwykłej rozmowy, dialogu, wzajemnego zrozumienia, bliskości. Ale rozmawiać tak, aby się wzajemnie rozumieć, aby rozmowa była prawdziwym dialogiem, trzeba się najpierw nauczyć.

Z książki „Komunikacja bez barier. Jak rozumieć i być rozumianym” dowiecie się między innymi:

 • jakie są podstawowe błędy i bariery w komunikacji i jak sobie z nimi radzić,
 • jakie są podstawowe narzędzia utrzymywania rozmowy na właściwym kursie i docierania do wybranego portu,
 • jak sobie radzić z emocjami i reakcjami swoimi i innych,
 • jak rozmawiać, szanując innych i zachowując szacunek dla siebie,
 • jak dzięki komunikacji bez przemocy żyć w harmonii z innymi i budować pozytywne relacje osobiste i zawodowe.

Jest to bardzo praktyczny poradnik z przykładami problemów w komunikacji, jakie przydarzają się każdemu, oraz prostymi podpowiedziami, jak ich unikać i jak poprawić relacje międzyludzkie za pomocą odpowiedzialnego porozumiewania się. A do tego napisana z poczuciem humoru i ilustrowana świetnymi rysunkami Kate Bauer.

O autorce

Dr Beata Kozyra – menedżer, przedsiębiorca, doradca biznesowy, autorka książek, doktor nauk ekonomicznych. Trener biznesu, coach, wykładowca studiów podyplomowych i MBA. Obecnie prezes Polskiej Izby Przemysłu Targowego oraz właścicielka firmy doradczo-szkoleniowej Codziennielepsi.com Beata Kozyra. Z powodzeniem łączy dydaktykę, wiedzę naukową oraz doświadczenie biznesowe. Współpracowała z ponad 50 firmami i organizacjami. Była prezesem, członkiem zarządu i doradcą zarządu w kilku firmach, m.in. w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, IPT Holding w Łodzi, B&K Simple Solution w Warszawie, Polskiej Izbie Przemysłu Targowego w Poznaniu.

Jest autorką kilkudziesięciu artykułów o tematyce biznesowej oraz czterech książek: Praktyczne zarządzanie zmianą w firmie. Nie taki diabeł straszny; Zarządzanie sobą. Zrozum siebie i zrealizuj marzenia; Komunikacja bez barier, czyli wilk syty i owca cała oraz Alians strategiczny jako wstęp do fuzji i przejęcia.

Fragment książki

Co tak szumi? Czyli bariery i błędy skutecznej komunikacji

Nasze słowa brzmią w powietrzu, lecz puste są.
Mówimy, nie rozumiejąc – myśląc, że rozmawiamy.
Słyszymy, nie rozumiejąc – myśląc, że słuchamy.

Większość nieporozumień w relacjach międzyludzkich jest wynikiem nieumiejętnej komunikacji. Na co dzień stykamy się z problemami z porozumieniem się w domu, w pracy, wśród znajomych. Powodem tego są tzw. bariery komunikacyjne, nazwane przeze mnie również szumem i zapakowane do jednego worka. No cóż, nadszedł już czas, aby otworzyć ten worek i omówić szerzej bariery i błędy w procesie komunikacji. Bariera to coś, co wstrzymuje, broni dostępu. Bariera komunikacyjna to coś, co powstrzymuje bądź blokuje porozumienie się dwóch stron. Inaczej mówiąc, są to czynniki, które utrudniają zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi nadawcy zgodnie z jego intencją. Bariery komunikacyjne mogą wynikać zarówno z błędów popełnionych przez nadawcę, jak i przez odbiorcę. Jednak zanim zaczniemy obwiniać innych, pierwsi uderzmy się w pierś. Jak powiedział cytowany już wcześniej John Adiar: „Potrzebna jest pewna doza uczciwości, by przyznać, że owe problemy z komunikacją generuje znajoma nam osoba, którą codziennie oglądamy w lustrze. Można nawet powiedzieć, że zazwyczaj wina leży po obu stronach.

Poniżej przedstawiam kilka grup barier oraz błędów komunikacyjnych i omawiam szerzej wybrane przypadki. Warto, abyś pochylił się nad nimi przez chwilę, jeśli chcesz usprawnić swoją umiejętność komunikowania się. To co chcę zrobić, to pomóc ci rozpoznać błędy, które popełniasz, zidentyfikować twoje słabe strony. Rozpoznanie błędów i uświadomienie ich sobie, czyli świadome przyznanie się do nich, nawet przed samym sobą, jest krokiem naprzód na drodze samodoskonalenia się. Oczywiście identyfikacja popełnianych błędów, chociaż kluczowa, nie jest wystarczająca, aby udoskonalić sztukę porozumiewania się. Dlatego nie mam zamiaru pozostawić cię sam na sam z twoimi problemami. Owszem, na początku wskażę ci je, ale w dalszej części książki podpowiem, jak sobie z nimi poradzić.

Znaczna większość tych błędów nie jest nam obca. Nie zdziwię się, jeśli czytając te przykłady, przy niektórych pokiwasz znacząco głową. Mam nadzieję, że tą wypowiedzią nikogo nie zawstydziłam. Popełnianie błędów to ludzka rzecz. Wiele ze zidentyfikowanych w dalszej części błędów powtarzamy niemal automatycznie, ponieważ ciągną się one za nami jeszcze od czasów dzieciństwa, kiedy obserwowaliśmy zachowania rodziców, dziadków czy innych dorosłych osób. Nasz sposób reagowania i zachowania kształtuje się w dość wczesnym okresie życia. Dzieci, chłonąc otaczający je świat, „połykają” niemal wszystko, co zaobserwują, a nie zawsze potrafią odróżnić rzeczy dobre od złych, rzeczy poprawne od błędów. Tym bardziej jeśli ich wzorce (rodzice, dziadkowie, nauczyciele) w dany sposób postępują na co dzień. Nie ma czego się wstydzić, trzeba tylko jak najszybciej uporać się z tymi błędami. Aha, zdradzę ci jeszcze jedną tajemnicę. Ja też większość tych błędów popełniłam niejednokrotnie. Dlatego teraz wiem, o czym piszę, i wiem już, jak takich błędów unikać. Wprawdzie „człowiek głupi się rodzi”, ale głupim nie musi umierać.

Bariery komunikacyjne

 • Brak umiejętności słuchania: automatyczne potakiwanie, błędna interpretacja, czytanie w myślach i domyślanie się, filtrowanie, przekonywanie do swoich racji, przygotowywanie odpowiedzi, przygotowywanie rad, skojarzenia i dygresje, sprzeciwianie się i utożsamianie się, zjednywanie, zmiana toru rozmowy.
 • Brak umiejętności mówienia: chaos, wiele wątków i dygresje, gadulstwo i nadmierne zaabsorbowanie sobą, niejasne intencje lub nieświadomość własnych intencji, niewiarygodność rozmówcy w przedmiocie rozmowy niekompletna wiadomość, przynudzanie, subiektywizm, uogólnienia i pustosłowie, wieloznaczność (wieloznaczność potencjalna, wieloznaczność kontekstu, niedopowiedzenia), wyolbrzymianie, zły dobór kodu do treści lub osoby.
 • Negatywne postawy: osądzanie (chwalenie połączone z oceną rozmówcy, krytykowanie, obrażanie, obwinianie i komunikat typu „Ty…”, porównywanie, używanie stereotypów i nadawanie etykiet, wypominanie), wyśmiewanie (sarkazm, śmianie się ze wszystkiego, złośliwe żarty, nieżyczliwe aluzje, złośliwe uwagi), wywyższanie się, brak asertywności (agresja lub bierność), brak zaufania i podejrzliwość, decydowanie za innych (doradzanie, grożenie, moralizowanie, natarczywe wypytywanie lub źle zadawane pytania, rozkazywanie i nakazywanie, uciekanie od cudzych problemów), ignorowanie i obojętność, manipulowanie, niechęć do komunikowania się (zamknięta osobowość – introwertyczna, lęk przed odrzuceniem, uprzedzenia w przedmiocie rozmowy i złe wcześniejsze doświadczenia).
 • Niewłaściwe zachowania niewerbalne: brak kontaktu wzrokowego, naruszenie terytorium, negatywne pierwsze wrażenie, nieodpowiednie gesty i mimika twarzy; nieodpowiednie: ton, tempo, rytm, głośność lub barwa głosu, niewłaściwy sposób oddychania, niezgodność przekazów werbalnych i pozawerbalnych, zamknięta postawa.
 • Problemy z wyrażaniem i odbieraniem uczuć.
 • Różnice wynikające z aspektów społecznych: różnice kulturowe i subkulturowe, różnice płci, różnice w statusie społecznym.
 • Utrudnienia fizyczne: zakłócenia w rozmowie mogą być spowodowane czynnikami zewnętrznymi, na przykład głośną muzyką, złą pogodą, lub wewnętrznymi, jak złe samopoczucie.
icon-112px-padlock Created with Sketch.

Dołącz do naszego newslettera lub podaj swój adres, jeśli już jesteś naszym subskrybentem