Urteste S.A. zadebiutowało na rynku NewConnect

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

Urteste S.A. zadebiutowało na rynku NewConnect

Udostępnij:

Urteste S.A., biotechnologiczna spółka specjalizująca się w tworzeniu innowacyjnej technologii umożliwiającej wykrywanie chorób nowotworowych z próbek moczu, 27 października zadebiutowała na rynku NewConnect.

Do obrotu na rynku NewConnect trafiło 475412 akcji serii A, 24 588 akcji serii B i 95 200 akcji serii C.
Z przeprowadzonej na przełomie czerwca i lipca tego roku publicznej oferty akcji obejmującej 95 200 akcji serii C Urteste pozyskało 9,52 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe w projektach Panuri (rak trzustk) iEasy-Test (rak prostaty) oraz rozwój kolejnych 13 celów diagnostycznych.

– Rozwijana przez nas technologia polega na wykrywaniu nowotworów przy pomocy pomiaru aktywności enzymów obecnych w moczu. Technologia bazuje na procesie, podczas którego w następstwie hydrolizy enzymatycznej (rozpadu) związku dochodzi do uwolnienia cząsteczki chromoforu i zmiany barwy w czasie. Związek ulega rozpadowi jedynie w przypadku próbek moczu pacjentów z nowotworem. Technologia Urteste jest oparta o unikalne na skalę światową własne know-how – mówi prof. Adam Lesner, współzałożyciel, pomysłodawca projektu i przewodniczący Rady Naukowej Urteste.

Obecnie w pipeline Urteste znajduje się 15 projektów testów onkologicznych, na różnych etapach rozwoju, na różne typy nowotworów, takie jak: rak prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak.  Najbardziej zaawansowanymi projektami spółki są Easy-Test (rak prostaty) oraz Panuri (rak trzustki). Obecnie w ramach tych projektów prowadzone są eksperymenty medyczne, w których uczestniczy łącznie kilkuset ochotników.

– Debiut na rynku NewConnect traktujemy jako ważny krok  w rozwoju Urteste. Nie chcemy jednak na tym poprzestać. Naszą ambicją jest dalszy dynamiczny rozwój spółki i powiązany z nim debiut na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – mówi Grzegorz Stefański, współzałożyciel i prezes zarządu Urteste.

Obecnie na świecie choroby onkologiczne stanowią drugą najczęstszą przyczynę śmierci. W 2020 r.
z powodu nowotworów zmarło na świecie ok. 10 mln osób, natomiast szacuje się, że w 2040 r. liczba ta zwiększy się do ok. 16,3 mln. Rosną również globalne nakłady inwestycyjne na wczesną diagnostykę, ponieważ stanowi ona jeden z najważniejszych elementów w procesie poprawy rokowania i wskaźników przeżywalności w chorobach nowotworowych. Według danych, które podaje Illumina, globalny rynek testów diagnostycznych w obszarze onkologii będzie rósł do 2035 r. średnio w tempie 27 proc. rocznie i osiągnie 75 mld USD.

– Naszym celem jest opracowanie testów, które będą miały wysokie parametry czułości i swoistości. Powinny być to testy łatwe do wykonania, szybkie oraz tanie. Uważamy, że technologia Urteste może być potencjalnie atrakcyjną dla dużych graczy branżowych działających w obszarze diagnostyki, a nasz model biznesowy zakładający sprzedaż technologii lub udzielenie wyłącznej licencji dużemu międzynarodowemu graczowi rynkowemu będzie atrakcyjny dla akcjonariuszy – mówi Grzegorz Stefański, współzałożyciel i prezes zarządu Urteste.