VIGO Ventures inwestuje 1 mln euro w hiszpański startup Deep Detection

Dodane:

Informacja prasowa Informacja prasowa

VIGO Ventures inwestuje 1 mln euro w hiszpański startup Deep Detection

Udostępnij:

Deep Detection zajmuje się produkcją kamer multispektralnych, wykorzystujących promienie rentgenowskie, pozyskał milion euro finansowania. Technologia rozwiązuje problem wykrywania ciał obcych o małej gęstości, takich jak plastik czy kości, co można wykorzystać np. w przemyśle spożywczym. Inwestorem wiodącym w tej rundzie jest Vigo Ventures, specjalizujący się w inwestycjach w projekty deeptechowe i fotoniczne.

Podmiot został stworzony przez Warsaw Equity Group (prywatną firmę inwestycyjną) i VIGO System (spółkę technologiczną notowaną na GPW w Warszawie). W Deep Detection zainwestowali również Tech transfer Agrifood, fundusz zarządzany przez Clave Capital, ESOM i inni inwestorzy.

– Deep Detection świetnie się wpisuje w nasze portfolio. Na początku tego roku ogłosiliśmy inwestycję w KSM Vision, który będąc integratorem zajmuje się optyczną kontrolą jakości. Głębokie zrozumienie potrzeb klientów branżowych pozwoli nam stworzyć kompleksową ofertę i poszerzyć grono międzynarodowych odbiorców – mówi Marek Kotelnicki, Partner Zarządzający VIGO Ventures.

– Obie spółki posiadają komplementarne rozwiązania dla odbiorców przemysłowych. Mogą również współpracować z czujnikami podczerwieni, w których specjalizuje się VIGO System. Liczymy na synergie w potencjale komercyjnym i badawczym tych podmiotów – dodaje dr Adam Piotrowski, Prezes VIGO System.

Milion euro na komercjalizację i konkretny cel

Środki pozyskane przez Deep Detection będą przeznaczone na przyśpieszenie komercjalizacji rozwijanych przez spółkę kamer mulispektralnych, opartych o promienie rentgenowskie. Rozwiązanie umożliwi wykrycie ciał obcych i wad artykułów spożywczych oraz napojów. Kamery znajdą zastosowanie w kompleksowej kontroli wyrobów na liniach produkcyjnych. Co istotne, rejestrują one i analizują obraz w bardzo wysokiej rozdzielczości w procesie ciągłym bez wpływu na czas produkcji. Oprogramowanie kamer jest wyposażone w samouczące się algorytmy. Spółka opiera swoje rozwiązanie na technologii opatentowanej w Stanach Zjednoczonych, Europie, Chinach i Japonii.

Celem i misją powstałej w lipcu 2020 r. spółki jest ochrona konsumentów poprzez zwiększenie możliwości systemów maszyn kontrolujących proces produkcji. Deep Detection specjalizuje się (na obecnym etapie) w kontroli żywności, w tym napojów, gdzie dotychczas niewykrywalne elementy o niskiej gęstości – takie jak plastik, kości, drewno lub resztki roślinne – mogą zakłócić ciągłość produkcyjną i wpłynąć na znaczące straty finansowe producenta. Spółka kładzie również nacisk na nieniszczące właściwości rozwiązania (nie są pobierane próbki), dzięki czemu jego wykorzystanie nie wpływa w żaden sposób na jakość badanych produktów.

Świadomi konsumenci

Rosnąca świadomość konsumencka sprawia, że producenci przykładają coraz większą wagę do kontroli produktów. Dodatkowo muszą się liczyć z działaniem regulacji i wymagań sieci handlowych, które w przypadku niewystarczającej jakości towarów mogą wycofać je ze sprzedaży. Średni koszt wycofania produktu spożywczego na amerykańskim rynku to ok. 10 mln dolarów, nie wspominając o stratach związanych z reputacją marki.

– W zglobalizowanym łańcuchu dostaw wszyscy jesteśmy od siebie zależni, jeśli chodzi o jakość i bezpieczeństwo produktu końcowego. Błędy niepokoją konsumentów, podważają zaufanie do marek i zakłócają działalność przedsiębiorstw. W europejskim sektorze spożywczym co roku wycofywanych jest około 100 rodzajów produktów z powodu poważnego zagrożenia spowodowanego przez ciała obce. Koszty bezpośrednie mogą być katastrofalne dla MŚP. Zapobieganie takim incydentom jest kluczowe, a nasz pierwszy produkt – PhotonAi – będzie rewolucyjny obniżając ryzyko zagrożenia do możliwie najniższego poziomu – komentuje Colin Burnham, COO Deep Detection oraz były Senior Director w PepsiCo.

Poprawa jakości i bezpieczeństwa

Deep Detecion przygotowuje się do wprowadzenia na rynek swojego pierwszego produktu – kamery PhotonAi. Umieszczona na linii produkcyjnej wykorzystuje zliczanie fotonów do rozbijania zakresu promieni X do niskich wartości, generując rentgenowski odpowiednik wysokiej jakości kolorowego obrazu. Do powstania produktu przyczyniły się wieloletnie badania prowadzone w renomowanych jednostkach badawczych.

PhotonAi została zaprojektowana od podstaw w odpowiedzi na wymagania produkcji przemysłowej – dając możliwości szybkiego wdrożenia w celu kontroli jakości i bezpieczeństwa produktów. Urządzenie Deep Detection wykrywa wady, ciała obce i usterki z wyższą rozdzielczością niż inne tego typu rozwiązania. Jednocześnie, kamera ma możliwość rozróżniania materiałów, co pozwala ocenić skład produktu i jakość surowców wykorzystywanych w trakcie produkcji.

Biznesplan zakłada opracowanie, dających dużą wartość dodaną, rozwiązań dla branży spożywczej w oparciu o nową platformę technologiczną. Pierwsza sprzedaż komercyjna planowana jest na 2022 r. po zakończeniu serii testów przemysłowych z międzynarodowymi korporacjami – liderami w swoich branżach, dbającymi o jakość i bezpieczeństwo swoich produktów. Celem tej współpracy jest walidacja technologii w każdym sektorze rynku. Rozwiązanie spółki posiada możliwości skalowania poza obecnie penetrowaną branżę – w perspektywie pięciu lat Deep Detection planuje wejście do innych sektorów gospodarki, takich jak produkcja materiałów przemysłowych czy bezpieczeństwo.

Deep tech i fotonika

Według raportu amerykańskiej firmy badawczej Marketsandmarkets, opublikowanego pod koniec października 2021, wartość światowego rynku wykrywania usterek produktowych w trakcie produkcji i transportu wynosi 3,5 miliarda dolarów, a do 2026 roku wzrośnie do 5 miliardów dolarów. Szacuje się, że za pięć lat największy udział w nim będzie miał segment sprzętowy, obejmujący m.in. kamery, układy optyczne czy procesory. Główne czynniki napędzające wzrost rynku to szybka industrializacja w gospodarkach wschodzących, rosnąca adopcja zautomatyzowanych systemów kontroli wizualnej w produkcji oraz wzrost płac.

Deep Detection to kolejna spółka w portfolio VIGO Ventures. Wehikuł inwestycyjny wcześniej zainwestował we Fluence – firmę produkującą w pełni światłowodowe lasery femtosekundowe, a także w KSM Vision, spółkę rozwijającą inteligentne systemy optycznej kontroli jakości, oparte na stworzonej przez firmę platformie software’owej. W portfelu znajduje się też spółka posiadająca kompetencje w projektowaniu układów scalonych, lecz pozostaje na razie nieupubliczniona. VIGO Ventures nie ogranicza się jednak wyłącznie do polskiego rynku, czego dowodem jest inwestycja w QustomDot, belgijską firmę rozwijającą technologię przyjaznych środowisku kropek kwantowych, zgodnych z wytycznymi RoHS.