W inwestycjach VC Ameryka ucieka Azji i Europie: KPMG prezentuje kwartalny raport Venture Pulse

Dodane:

Przemysław Zieliński Przemysław Zieliński

Venture Pulse Raport

Udostępnij:

Zespół KPMG opublikował raport Venture Pulse, czyli globalny przegląd kluczowych trendów na rynku venture capital w 1. kwartale 2024 roku. Globalne inwestycje VC spadły do 75,9 mld USD w 7 520 transakcjach w 1Q’24 z powodu napięć geopolitycznych, braku wyjść na rynku i zauważalnego spadku inwestycji na późniejszych etapach transakcji.

Kluczowe wnioski z raportu to:

 • inwestycje VC osiągnęły 75,9 mld USD w 7520 transakcjach i utrzymują się na stabilnym poziomie
 • wzrasta odsetek transakcji typu down rounds w stosunku do wszystkich transakcji
 • inwestycje w B2B i opiekę zdrowotną nie ulegają rynkowym zawirowaniom
 • chińskie firmy zawarły 5 z 10 największych transakcji na świecie

Inwestycje VC w obu Amerykach znacznie przed Azją i Europą

Obie Ameryki przyciągnęły największą część globalnych inwestycji VC w 1Q’24 (38,2 mld USD w 3 205 transakcjach), napędzanych głównie przez aktywność inwestycyjną i transakcyjną w USA (36,6 mld USD w 2 882 transakcjach), w tym:

 • 4 mld USD pozyskane przez Anthropic,
 • 704 mln USD pozyskane przez firmę Ascend Elements zajmującą się materiałami akumulatorowymi,
 • 675 mln USD pozyskane przez Figure AI,
 • 425 mln USD pozyskane przez biotechnologiczną spółkę Areteia Therapeutics rozwijającą metody leczenia astmy,
 • 400 mln USD pozyskane przez Mirador Therapeutics.

Azja przyciągnęła drugi najwyższy poziom inwestycji VC w tym kwartale (18,9 mld USD w 2 305 transakcjach), na czele z trzema dużymi wzrostami w Chinach – 1,1 mld USD przez firmę IM Motors zajmującą się pojazdami elektrycznymi, 1 mld USD przez YueZhiAnMian zajmującą się sztuczną inteligencją oraz 940 mln USD przez Yuanxin Satellite. W Europie inwestycje VC nieznacznie wzrosły, osiągając 17,9 mld USD w ramach 1798 transakcji. Największe transakcje w regionie obejmowały pozyskanie:

 • 5,2 mld USD przez szwedzką firmę H2 Green Steel zajmującą się zieloną infrastrukturą,
 • 431 mln USD przez brytyjski neobank Monzo,
 • 415 mln USD przez Mistral AI we Francji,
 • 389 mln USD przez holenderską firmę Picnic działającą w obszarze handlu elektronicznego artykułami spożywczymi
 • 334 mln USD przez francuską firmę Electra zajmującą się pojazdami elektrycznymi.

Sztuczna inteligencja pozostaje głównym motorem inwestycji VC na całym świecie

Duże zainteresowanie rozwiązaniami opartymi na sztucznej inteligencji utrzymywało się w 1Q’24, a niektóre z największych transakcji kwartału zostały zawarte właśnie w obszarze AI, na czele z pozyskaniem 4 miliardów dolarów przez Anthropic w USA. Inne duże transakcje obejmowały YueZhiAnMian (Chiny), Figure AI (USA), Lambda (USA), MiniMax AI (Chiny) i Mistral AI (Francja).

Szczególnie dużym zainteresowaniem inwestorów VC cieszyła się generatywna sztuczna inteligencja, zarówno pod względem rozwiązań opartych na dużych modelach językowych, jak i rozwiązań mających na celu budowanie generatywnych możliwości sztucznej inteligencji w pionach biznesowych w celu uzyskania rzeczywistych wyników i wydajności. Korporacje pozostawały aktywne w obszarze sztucznej inteligencji; Microsoft wykonał szereg ruchów związanych ze sztuczną inteligencją w ciągu kwartału, nawiązując nowe partnerstwo z francuską firmą Mistral AI i zatrudniając jednego ze współzałożycieli firmy Inflection zajmującej się sztuczną inteligencją.

Globalne korporacyjne inwestycje VC spadły do najniższego poziomu od niemal pięciu lat

Inwestycje korporacyjne z udziałem VC spadły z 40,8 mld USD w 4Q’23 do 37,3 mld USD w 1Q’24 – to najniższy poziom inwestycji CVC od 3Q’19. Wzrost odnotowano jedynie w Ameryce – wartość inwestycji CVC wzrosła z 18,7 mld USD do 20,1 mld USD kwartał do kwartału w tym regionie. W Europie wartość CVC utrzymała się na względnie stałym poziomie 6,6 mld USD, podczas gdy w Azji wartość CVC spadła z 13,7 mld USD do 10,4 mld USD.

Ogólny spadek inwestycji w CVC odzwierciedla szereg czynników, w tym trudne otoczenie gospodarcze, które zmusiło wiele korporacji do skupienia się na wzmocnieniu swojej podstawowej działalności i poprawie efektywności operacyjnej. W niektórych regionach, w tym w Ameryce Łacińskiej, korporacje zwiększyły również swój nacisk na wewnętrzne wdrażanie innowacji.

Trendy, na które należy zwrócić uwagę w 2 kwartale 2024

W drugim kwartale 2024 rynek IPO na całym świecie będzie jednym z głównych obszarów, które należy obserwować. Jeśli na początku kwartału dojdzie do kilku udanych wyjść z IPO – i pojawią się oznaki, że inne spółki przygotowują się do wyjścia z inwestycji, firmy VC mogą zacząć odczuwać presję ze strony LP, aby otworzyć swoje fundusze. Aktywność w zakresie fuzji i przejęć na małą skalę może również wzrosnąć w wielu regionach świata, ponieważ firmy, które nie były w stanie pozyskać dodatkowego finansowania, stają się celem fuzji i przejęć w trudnej sytuacji, nabycia własności intelektualnej lub przejęć.

Oczekuje się, że sztuczna inteligencja pozostanie bardzo atrakcyjna dla inwestorów VC na całym świecie w 2Q’24, chociaż inwestycje prawdopodobnie zaczną się koncentrować na węższym obszarze. Branżowe rozwiązania AI prawdopodobnie staną się kluczowym obszarem dla inwestycji VC, takich jak rozwiązania mające na celu poprawę wydajności usług finansowych, firm prawniczych i firm z branży nieruchomości. Przewiduje się również, że cleantech pozostanie silnym obszarem inwestycji w dającej się przewidzieć przyszłości, biorąc pod uwagę zarówno rosnące wymogi regulacyjne, szczególnie w Europie, jak i rosnącą liczbę jurysdykcji nadających priorytet działaniom związanym z ESG.

W ciągu najbliższych kilku kwartałów należy obserwować toczące się postępowania antymonopolowe zarówno w USA, jak i w Europie, z udziałem organów regulacyjnych zarówno w UE, jak i w USA.

Czytaj także: