Startupy, co w zielone grają: AccelPoint publikuje raport „Greentech. Analiza sektora startupów greentech w Polsce 2024”

Dodane:

Przemysław Zieliński Przemysław Zieliński

GreenTech

Udostępnij:

W publikacji znajdziemy analizę 133 polskich spółek, które podzielono na dwie grupy: startupy działające na rzecz klimatu, czyli climatetech oraz te, które działają w obszarze porządkowania Ziemi, czyli cleantech.

Jak deklarują twórcy raportu, przy pracach nad nim wykorzystali oni przede wszystkim te dane, które mają charakteryzować strukturę własności oraz podstawowe parametry działalności prowadzonej przez startupy. Zastosowany przez siebie podział na climatetech oraz cleantech uzasadniają tym, że jest to powszechne rozróżnienie stosowane chociażby przez fundusze venture capital.

Tym, co stało za motywacją do przygotowania publikacji, było coraz większe zainteresowanie zielonymi inwestycjami. „Olbrzymie inwestycje w farmy wiatrowe i fotowoltaikę sprawiły, że w wielu krajach źródła te stały się istotnym składnikiem bilansu energii. W Polsce moc zainstalowanych farm wiatrowych ze skromnych 83 MW w 2005 roku wzrosła do 8 287 MW na koniec 2022 roku. Podobnie było z fotowoltaiką, której śladowe ilości odnotowane w 2009 roku zamieniły się w 3 147 MW zainstalowanej mocy w 2022 roku. Kolejnym zauważalnym punktem na mapie inwestycji GreenTech stały się instalacje do wychwytywania, magazynowania i ponownego wykorzystania CO2 (tzw. CCS/U)” – piszą we wstępie do opracowania jego twórcy.

Sam raport ma być traktowany jako zestawienie startupów, które ze swoimi często niedostrzeganymi lub niedocenianymi pomysłami mogą w znaczący sposób przyczynić się do walki z ociepleniem klimatu.

Raport „Greentech. Analiza sektora startupów greentech w Polsce 2024” można pobrać stąd.

Grafiki: raport „Greentech. Analiza sektora startupów greentech w Polsce 2024”.

Czytaj także: